Organisatie

Organisaties van Harpel.

 

Vereniging Plaatselijk Belang Harpel.

Vereniging Plaatselijk Belang Harpel logo

Opgericht: 01-06-1946

Contactadres: Harpelerweg 55, 9541 TR Harpel.

Voorzitter: Ronald Koskamp

Secretaris: Anita ten Have

Penningmeester: Kor Tempel

Lief en leed
Vanuit "lief en leed" bezoeken we nieuwe inwoners, gaan we op kraam- en ziekenbezoek. Om deze bezoeken uit te kunnen voeren, zijn we ook afhankelijk van informatie van de inwoners van Harpel en Blekslage.
Ben je op de hoogte van "lief of leed" in onze buurt, informeer dan één van de bestuursleden of .

Doel: De vereniging stelt zich ten doel, de belangen van het dorp Harpel in de ruimste zin des woords te behartigen, teneinde het voortbestaan en de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het verzamelen en bestuderen van gegevens betreffende de problemen van het dorp.
 2. Het aktief zoeken naar oplossingen voor deze problemen.
 3. Het aktiveren van groepen uit de bevolking om aan problemen te werken.
 4. Het oprichten van werkgroepen rond probleemsituaties.
 5. Het benaderen van de bevoegde autoriteiten, teneinde een positief beleid ten aanzien van het dorp te bewerkstelligen.
 6. Het raadplegen van deskundigen ter ondersteuning van haar streven.
 7. Het leggen en onderhouden van relaties met verwante groeperingen in het dorp Harpel en omgeving.
 8. Alle overige wettige middelen, die strekken ter bevordering van dit doel.

Leden:

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt
 2. Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van een lid beslist
 3. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-lid een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur


© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix