Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2013

Nieuws van en over Harpel.

 

Paasbrunch en Neutenschaiten
HARPEL - Vandaag was er door de activiteitencommisie weer en Paasbrunch georganiseerd.
Circa vijftig gote en kleine monden deden zich te goed aan al het lekkers dat stond uitgestald.
Na de middag werd het spel 'Neutenschaiten' gespeeld, dit keer in het buurthuis, omdat het buiten te koud was.

Zie de foto's

Geplaatst: 31-03-2013 om 20:21
Opnamen voor 'Dam Op'
HARPEL - Vandaag was een team van RTV-Noord op Harpel om opnames te maken voor het programma 'Dam Op'.
Er zijn oa. opnames gemaakt bij de schilderlessen van Lies van Dorp in het buurthuis en bij Wub's zorgboerderij.
De uitzending is op 23 maart op TV Noord. (JN)
De foto's: klik hier
Geplaatst: 12-03-2013 om 20:59  - Gewijzigd: 13-03-2013 om 10:32
Snoeien 'Sportpark Harpel'.
HARPEL - Op verzoek van de inwoners is de gemeente begonnen met het snoeien van de begroeiïng op 'Sportpark Harpel'.
De voetbaldoelen waren al lange tijd onbruikbaar doordat ze geheel in de struiken waren verdwenen, nu zijn ze weer zichtbaar.

Snoeien 'Sportpark Harpel'

Geplaatst: 02-03-2013 om 14:45
Weer nieuwe oude foto's
Er zijn weer vijf foto's bijgekomen in de rubriek 'oude foto's'.
Ook zijn er de laatste weken tientallen krantenartikelen bijgekomen, kijk maar eens.
Geplaatst: 01-03-2013 om 00:13
Impressie van de Jaarvergadering PBH
HARPEL - Het leek wel een feestavond, zoveel Harpelaren er aanwezig waren op de Jaarvergadering (Maandag 4 Februari 2013) van Plaatselijk Belang Harpel: 31. Er moesten zelfs extra stoelen aangesleept worden. Het bestuur had zeker niet zoveel leden verwacht. Het helpt natuurlijk dat de vereniging ter gelegenheid van de jaarvergadering altijd voor (gratis) hapjes en een borrel zorgt. Maar de werkelijke reden lag waarschijnlijk in punt 7 van de vergadering: Stand van zaken betreffende de glasvezelkabel.
De leden hadden de mogelijkheid gehad om een antwoordstrook in te vullen met de vraag hoeveel ze over zouden hebben voor een aansluiting op de glasvezelkabel. Die strook was natuurlijk moeilijk in te vullen, omdat niet aangegeven stond over welke kosten het ging. Ging het om de kosten van het aanleggen van kabel naar de individuele huizen? Ging het om de kosten die je wilde betalen voor abonnementen? Konden we die kosten drukken door een gezamenlijk contract met een provider? Dat deze vragen leefden bleek wel tijdens de vergadering.
Het aantal aanwezigen was wel een bewijs dat iedereen meer wilde horen bijvoorbeeld:
- over de kosten van een aansluiting per huis. De kabel ligt langs de Harpelerweg vanaf de Weenderstraat naar de school. Wat zouden de kosten zijn voor huizen die al langs de kabel liggen? Wat zouden de kosten zijn voor huizen die niet aan de kabel liggen, bijvoorbeeld huizen aan de Harpelerweg vanaf de school richting Blekslage, of de huizen aan de Molenkampweg of de Turfweg?
- Wie zou voor de kosten opdraaien? Zou gespreide betaling over de loop van een aantal jaren mogelijk zijn? Zou de Gemeente of Plaatselijk Belang Harpel, ook een bijdrage kunnen leveren?
- of we op Harpel in de toekomst telefoon, internet en TV via 1 abonnement tegen (gezamenlijke) goedkopere tarieven zouden kunnen regelen?
- of we via de kabel direct contact zouden kunnen maken met een meldpunt bij de gemeente? Ouderen zouden dan snel thuiszorg kunnen regelen of snel antwoord kunnen krijgen op prangende vragen: één druk op de knop en je hebt contact!!!

Het bestuur wist op deze vragen nog geen antwoord te geven. Alles moet nog uitgezocht worden. Eén ding is wel duidelijk geworden: Ziggo is eigenaar van de kabel en Ziggo zou dus de organisatie zijn waarmee het bestuur in onderhandeling moet gaan.
Het is ook duidelijk geworden dat er op Harpel wel degelijk interesse is voor het in gebruik nemen van een kabel die er al ligt. Nu de school dicht is ligt hij er voor niks. De leden hopen dat het bestuur nu voortvarend aan de slag gaat, en dat we in de volgende jaarvergadering op de vele vragen een eerste antwoord krijgen. Er zijn meer partijen die belang hebben bij snel en interactief internet.

De overige zaken die in de vergadering behandeld werden waren meestal van een bestuurlijke aard, zoals nieuwe bestuurleden (afscheid van Dhr. D. van Onselder), financieel jaarverslag (zonder commentaar goedgekeurd), verslag van de kascommissie (goedgekeurd) etc. Dit waren allemaal hamerstukken. Het verslag van de vergadering is verder ter inzage bij de Secretaris, Dhr. Geert Smit.
Even kwam nog ter sprake de bestuurlijke fusie tussen de Vereniging Plaatselijk Belang Harpel en de Stichting Buurthuis. Maar ook dit was een hamerstuk.
Na de pauze kwam Mevrouw Grietje Wigchers aan het woord met uitleg over de Stichting Rzijn . Ze somde de grote hoeveelheid activiteiten op die de Stichting Rzijn zoal aan de bewoners van de Gemeente Vlagtwedde kon bieden. De visie van Rzijn was dat zorg in de toekomst minder wordt, omdat de Gemeente en de Overheid geen geld meer hebben. De ouderwordende burger die hulp nodig heeft zal stap voor stap meer zelf moeten regelen. Na de lezing wisselden Harpelaren onder het genot van een biertje of een glas wijn nog wat nieuwtjes uit voordat iedereen weer naar huis ging.
(Herman Bruin)

Geplaatst: 21-02-2013 om 17:15
Feestavond Plaatselijk Belang
HARPEL - Vrijdag was er in het buurthuis een gezellige avond georganiseerd door Plaatselijk Belang Harpel.
De organisatie had iets meer bezoekers verwacht, maar de mist hield misschien een aantal mensen thuis.
Het duo Mark en Tjark, uit Zuidwolde, trad op met liedjes en verhaaltjes onder de noemer 'Zingen bij de afwas', in een decor uit de jaren zeventig, met keukenblok en diverse attributen met nostalgische uitstraling.
Het publiek participeerde naar hartelust, met aan het einde een heuse polonaise. (JN)

Zie de foto's

Geplaatst: 16-02-2013 om 11:41
Woningen op Harpel
HARPEL - Onder de categorie 'Historie', staat een overzicht van de woningen op Harpel, dit overzicht is nog (lang) niet compleet.
Graag uw medewerking om de ontbrekende gegevens ook in te kunnen vullen. (JN) Voor een lijst van de straten; klik hier

Er komen veel reacties binnen, waarvoor hartelijk dank, zo krijgen we een mooi beeld van alle vroegere inwoners.
Geplaatst: 10-02-2013 om 12:15  - Gewijzigd: 12-02-2013 om 12:38
Winterwandeling en Stamppotbuffet
HARPEL - Zaterdag was er weer een winterwandeling georganiseerd door de activiteitencommissie, met daarna een stamppotbuffet.
Ondanks de toch wel koude wind waren er ruim dertig deelnemers aan de start, bij het buurthuis, voor de wandeling die via de Molenkampweg, het pad langs de sloot, de Vloeiveldweg, de Turfweg en de Harpelerweg weer bij het buurthuis uitkwam. Halverwege de wandeling was er bij Gerard en Bianca Potze een pitstop met koffie, thee, ranja, of glühwein.
Bij aankomst bij het buurthuis knetterde de vuurkorf, waar allen zich omheen verzamelden voor nog een kleine versnapering.
Daarna gingen de circa 50 stamppotliefhebbers zich tegoed doen aan de stamppotboerenkool, stamppotzuurkool en hutspot, met rookworst, gehaktbal en nog veel meer.
Het was weer zeer gezellig, een pluim voor de activiteitencommissie die één en ander uitstekend hadden geregeld.

Voor de foto's klik hier

Geplaatst: 27-01-2013 om 13:13
Dorpsanalyse Harpel burgerparticipatie
HARPEL - De gemeente Vlagtwedde wil graag weten wat er leeft bij haar inwoners en heeft in haar collegeprogramma uitgesproken burgerparticipatie te willen bevorderen.

Daarom is gestart met een dorpsactiverende methode, waarbij 'sleutelfiguren' uit het dorp tijdens een analyse kunnen aangeven hoe ze hun dorp beleven en welke oplossingen zij zien voor eventuele knelpunten. Met dit project, dat wordt uitgevoerd door stichting Rzijn, kinderopvang en welzijn, hoopt de gemeente een goede manier van nieuw burgerschap te introduceren. Deze pilot is in het najaar van 2012 gestart in de dorpen Harpel en Veele. Bewoners en bewonersorganisaties gaven zelf aan hoe de burgerparticipatie in het eigen dorp opgepakt kan worden en waar de kansen en knelpunten liggen. Aan de hand van stellingen konden inwoners hun mening geven over hun dorp, waardoor snel en helder duidelijk werd waar de knelpunten en de kansen lagen.

De bewoners van Harpel bleken heel betrokken te zijn bij hun dorp. Tijdens de analyse-avonden werd genuanceerd en constructief meegedacht over de toekomst van Harpel. Deelnemers gaven aan de panelbijeenkomsten heel plezierig te vinden.

In Harpel is gewerkt met een panel van ongeveer dertig personen uit Harpel en Veele. De paneldeelnemers vormden globaal een afspiegeling van het dorp: jongere en oudere deelnemers, autochtonen en nieuwkomers, mannen en vrouwen.

Toehoorders tijdens de panelbijeenkomsten waren bestuursleden van de Vereniging voor Plaatselijk Belang, de wethouder van de gemeente en medewerkers van Stichting Rzijn.

De uitkomsten van de analyse-avonden zijn samengevat in eeen rapport. Waarvan hier een verkort overzicht.

Visie van de panelleden.
De inwoners van Harpel zijn trots op hun dorp. Ze willen er zo lang mogelijk blijven wonen. Ze waarderen hun kleine en rustige dorp. Het moet rustig en gemoedelijk blijven en niet te veel veranderen. De geschiedenis van het dorp wordt gekoesterd door de inwoners.
Er hoeft volgens de panelleden niet meer geïnvesteerd te worden in het toerisme. De huidige toeristische voorzieningen zijn voldoende. Er zijn geen grote problemen in het dorp.

Enkele punten die werden aangedragen door de deelnemers;
Men vindt men dat er te hard (vaak ook door de dorpelingen zelf) door het dorp wordt gereden. Ook dragen de grote landbouwvoertuigen bij aan de onveiligheid op de wegen.
Mogelijke oplossing: Voorzichtig zijn met 30 km-zones; extra obstakels kunnen belemmerend zijn voor het landbouwverkeer.
Inzet bewoners; Hand in eigen boezem steken. Hardrijders aanspreken. Goede voorbeeld geven.

Bewoners hebben veelal bewust gekozen voor de rust, de samenhang en de ruimte van het kleine dorp. Dat maakt het wonen plezierig.
Het aantal inwoners moet wel op hetzelfde niveau blijven. Dat betekent volgens de panelleden dat er ruimte moet blijven voor kleinschalige nieuwbouw (2 à 3 bouwkavels per jaar).
Er moet ruimte zijn voor beperkte woningbouw voor starters.
Mogelijke oplossing; Er moet ruimte zijn voor beperkte woningbouw voor starters. Vul lege ruimtes op met betaalbare nieuwbouw (huur/koop). Geen uitruil van kavels met grotere dorpen!
Inzet bewoners; Op blijven hameren bij gemeente en woningcorporatie.

Panelleden hopen en verwachten het dorpshuis te houden als plek voor de dorpsactiviteiten.
Er moeten leuke nieuwe activiteiten (ook voor jongeren) in het dorp worden georganiseerd.
Mogelijke oplossing; Benoem jongeren in het bestuur van Plaatselijk Belang. Beleg een bijeenkomst of houd een enquête om input/ideeën te krijgen van de bewoners. Roep de Activiteitencommisie op om met nieuwe initiatieven te komen.
Inzet bewoners; Jongeren moeten met ideeën komen. Oppakken, maar wel in overleg met Plaatselijk Belang.

Er is nog geen aansluiting op de glasvezelkabel in het dorp.
Mogelijke oplossing; Krachten bundelen en vragen om aansluiting. Nagaan waar de kabel al ligt. Exploitant benaderen en voorlichting aan het dorp laten geven. Gemeente vragen om een bijdrage bij brede belangstelling.
Inzet bewoners; Vraag bij bewoners inventariseren. Initiatief: Plaatselijk Belang.

Men gaat in de dorpen als goede buren met elkaar om. Al is de samenhang iets minder dan vroeger, men is er voor elkaar. Er wordt ook wel verwacht dat je als bewoner betrokken bent bij het dorp.
Optimale samenwerking van particulieren en (agrarische en andere) bedrijven in het dorp kan de leefbaarheid (en "welvaart") in het dorp op niveau houden.
Mogelijke oplossing; Overlast samen oppakken, geven en nemen.
Inzet bewoners; Boeren moeten beseffen dat hun voertuigen groot zijn, burgers moeten beseffen dat het om het inkomen van de boeren gaat. Tolerant zijn naar elkaar.

Panelleden zijn blij met de belangenvereniging van/voor hun dorp. In Harpel is 75% van de inwoners lid van deze vereniging. Plaatselijk Belang regelt veel voor het dorp (al is niet altijd bekend wat). De jaarvergaderingen van Plaatselijk Belang zouden beter bezocht kunnen worden; ook hier kunnen de bewoners knelpunten en mogelijkheden voor het dorp doorgeven.
Er moeten meer bewoners deelnemen aan de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.
Mogelijke oplossing; Zet onderwerpen op de agenda die bewoners aanspreken. Nodig een spreker uit. Maak de vergaderingen interessant. Stuur een wervende brief naar de bewoners in plaats van enkel een agenda.
Inzet bewoners; Ideeën aanleveren bij Plaatselijk Belang.


Geplaatst: 24-01-2013 om 13:33
IJstijd...
HARPEL - Volgens de IJsmeesters kan er worden geschaatst op de Pingo.
Aan de Harpelerweg, even voorbij de boerderij van Wenning.
Maak er gebruik van, nu kan het, bij 20 graden boven nul wordt het wat moeilijk.
Schaatsen op de pingo
En er werd geschaatst... al waren het nog wat weinig. Het was ook wel wat frisjes. IJsmeester Jaap keurde het ijs, "uitstekend" was zijn bevinding. Ook de zwanen kwamen het ijs even proberen.
Geplaatst: 20-01-2013 om 13:27  - Gewijzigd: 20-01-2013 om 15:57

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix