Nieuwsarchief

Nieuwsarchief vierde kwartaal 2011

Nieuws van en over Harpel.

 

Carbidschieten
HARPEL - Oudjaar in Harpel, zoals ieder jaar werd er carbid geschoten.
Een klein filmpje...
Geplaatst: 31-12-2011 om 16:38

Is onze school te vroeg gesloten
HARPEL - Wie het Dagblad v/h Noorden van deze morgen leest krijgt wel die indruk. Want een kleine school hoeft pas te sluiten als die vijf jaren niet voldoet aan de norm voor het minimum aantal leerlingen. Minister Marja van Bijsterveld van Onderwijs maakt vandaag bekend dat zij scholen twee jaar extra tijd geeft om een oplossing te vinden. Helaas is dit voor de school de Rots te laat.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 21-12-2011 om 09:48

Er gaat weer een school sneuvelen
MUSSEL/HARPEL - Was Harpel in de regio de enigste school die met ingang van het nieuwe schooljaar moest sluiten, helaas moet ook de gereformeerde school in Mussel met ingang van het nieuwe schooljaar zijn deuren sluiten, en valt definitief het doek voor deze onderwijsinstelling. Dit zal heus niet de laatste zijn, de ontvolking, ook wel de krimp, genoemd gaat steeds meer kleine gemeenschappen treffen, helaas!.
Bron: Dagblad vh Noorden
Geplaatst: 15-12-2011 om 14:40  - Gewijzigd: 15-12-2011 om 14:41

Hulp is nabij voor de voedselbank in nood
SELLINGEN/HARPEL - B en W van Vlagtwedde moeten snel onderzoeken of structurele hulp aan de voedselbank Zuidoost-Groningen mogelijk is. Die opdracht heeft de gemeenteraad hen gegeven. Aanleiding daarvoor was een brief van de voedselbank. Daarin wordt gesteld dat door geldgebrek de activiteiten bijna gestaakt moeten worden. Het geld is nodig voor een beter onderkomen - het huidige in bad Nieuweschans is in een zeer slechte staat - en voor brandstof. Zonder steun bestaat de kans dat vijftig armlastige gezinnen in Vlagtwedde geen voedselpakket meer krijgen. CDA'er Marjan Heidekamp zei die situatie ongewenst te vinden. Zij kwam met een motie waarin B en W wordt opgedragen de mogelijkheden voor structurele steun in kaart te brengen. Steun die Vlagtwedde al heel lang niet meer geeft. De motie kreeg steun van de hele gemeenteraad. De voedselbank Zuidoost-Groningen deelt niet alleen in Vlagtwedde maar ook in Bellingwedde en Stadskanaal voedselpakketten uit. In totaal worden zo 140 gezinnen geholpen. In Stadskanaal werd onlangs ook al aan de bel getrokken. B en W besloten daar eenmalig 500 euro te geven. In Vlagtwedde wordt dus gekeken naar structurele steun.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 26-11-2011 om 17:16

Het jaar 2012 begint in Zaal 12
SELLINGEN - HARPEL - Het raadhuis in Sellingen was heel lang de plek waar de gemeente Vlagtwedde haar nieuwjaarsreceptie hield. Die traditie is losgelaten. Burgemeester Leontien Kompier en de wethouders kiezen ieder jaar een andere locatie uit. Het jaar 2012, zo maakten Ben W gisteren bekend, wordt ingeluid in zaal 12. dat is de nieuwe multifunctionele accommodatie in het dorp Vlagtwedde, die dit jaar werd geopend. David Maas is eigenaar en uitbater . De gemeente nodigt een aantel mensen uit en de deuren staan open voor alle Vlagtwedder burgers. Een traditie die wel in stand wordt gehouden, is de toespraak van de burgemeester. Burgemeester en wethouders trekken 4500 euro uit voor de receptie.
Bron: Dagblad van het Noorden
Geplaatst: 18-11-2011 om 11:05

OZB in Vlagtwedde stijgt
OZB SELLINGEN-HARPEL - De onroerendzaakbelasting (ozb) gaat ook in Vlagtwedde extra omhoog. In 2013 stijgt het tarief niet alleen trendmatig maar komt er ook nog een procent extra bij. Die ene procent extra is veel minder dan in andere omringende gemeenten. Maar de financiële situatie is daar dan ook slechter dan in Vlagtwedde. De gemeente heeft nog veel reserves en investeert de komende jaren 11 miljoen in allerlei projecten. Die 'welstand' werd deze week duidelijk tijdens de behandeling van de begroting voor 2012. In die begroting stellen B en W voor de ozb het komende jaar trendmatig te verhogen. Meer is niet nodig. Voor 2013 echter, zo staat ook in die begroting, willen B en W er nog een procent bijdoen. Dit om te voorkomen, aldus burgemeester Leontien Kompier, dat de ozb in de jaren erna wellicht ineens heel fors omhoog moet als de economische crisis toch aan de reserves gaat knagen. Kompier wees er ook op dat die belastingverhoging mogelijk ook ook nog teniet wordt gedaan doordat de burgers een compensatie krijgen voor de rioolbelasting. Een onderzoek naar zo'n compensatie wordt uitgevoerd. De mening van Kompier werd niet door alle partijen gedeeld. De PvdA, Groen Links en de Chr Unie vinden die die ene procent niet nodig. "We staan er financieel goed voor en ook in 2013 lijkt het goed te gaan", aldus Annie Venema van de Christen Unie. "Waarom zouden we die ene procent er dan bijdoen?". De meerderheid van de raad steunde toch het voorstel van B en W, zodat die extra verhoging er komt. De hele begroting werd unaniem door de politieke partijen aanvaard.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 10-11-2011 om 13:27

De "Rots" nu echt van de Gemeente
SELLINGEN- HARPEL - SchoolHet is nu echt voorbij met het onderwijs in Harpel. De Chr. basisschool "de Rots" werd daar meer dan negentig jaar als onderwijsgebouw gebruikt. Voor de zomer gingen de deuren definitief dicht, het aantal leerlingen was te gering. nu is dan notarieel vastgelegd dat het gebouw en het omringende terrein niet meer voor onderwijs worden gebruikt. De gemeente Vlagtwedde is eigenaar van het gebouw. "We gaan proberen het pand en het terrein daar omheen te verkopen"vertelt wethouder Herman Kuipers.
Bron: Dadblad v/h Noorden
Geplaatst: 04-11-2011 om 09:25

Wethouder Klap voorzichtig weer aan het werk
VLAGTWEDDE-HARPEL - Hendrik Klap Hendrik Klap gaat in januari op therapeutische basis weer aan de slag als wethouder van de gemeente Vlagtwedde. De wethouder van Gemeentebelangen kreeg op Koninginnedag een zwaar hartinfarct en raakte in coma. In eerste instantie voelde hij er weinig voor om het werk weer op te pakken, maar inmiddels is Klap zo ver hersteld dat hij voorzichtig weer wil beginnen.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 24-10-2011 om 14:41

Versierde straten tijdens Halloween
VLAGTWEDDE/HARPEL - Voor de achtste keer wordt in het dorp Vlagtwedde een Halloween-optocht gehouden. Deze is vrijdag 28 oktober. De start is om 19.00 uur op het plein van de multifunctionele accomodatie. Daarna wordt een rondje gemaakt door het dorp. De plaatselijke muziekvereniging Dindua begeleidt de groep. Vorig jaar namen 330 kinderen deel aan deze optocht. De organisatie hoopt dit keer nog meer deelnemers te begroeten. vanaf 25 oktober zijn de straten versierd met pompoenen, spoken en andere creaties.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 18-10-2011 om 09:41

Vlagtwedde scoort goed in Wmo
SELLINGEN- HARPEL - Het klanttevredenheidsonderzoek over 2010 laat zien dat Wmo-klanten in de gemeente Vlagtwedde op bijna alle vragen een hogere beoordeling geven dan vorig jaar. Tevens blijkt dat de Wmo-adviesraad beter bekend is geworden in de gemeente. Het onderzoek, een steekproef onder alle aanvragers van een individuele voorziening, is uitgevoerd door het SGBO. De gegevens van Vlagtwedde worden in het rapport vergeleken met het gemiddelde van 162 andere deelnemende gemeenten. Vlagtwedde scoort bij hulp in het huishouden een 7,9 en dat cijfer ligt hoger dan in andere gemeenten. Liefst 95% van de klanten is tevreden over de inzet van de medewerkers. Het minst (84%) tevreden is men over de vervanging tijdens de vakantie. Bij het collectief vervoer blijkt dat in vergelijking met 2009 het gebruik met 10% is toegenomen van 23% naar 33%. Maar liefst 96% is tevreden over de behulpzaamheid van de chauffeur, maar minder tevreden is men over de wachttijden en de omrijtijden, 75% en 84%. De gemeente Vlagtwedde is verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek over de Wmo te houden. Het onderzoek heeft betrekking op aanvragers van individuele voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en andere voorzieningen. Het maakt niet uit of het gaat om een voorziening in natura of via een persoonsgebonden budget. Vlagtwedde is blij met de goede uitkomsten. Het rapport is ook gepresenteerd aan de Wmo-adviesraad. Op onderdelen van het onderzoek zal door de Wmo-adviesraad nog een advies worden uitgebracht. Het volledig rapport ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
Bron: de Nieuwsbode
Geplaatst: 06-10-2011 om 16:33

Koersbal en Volksdans en Gym
HARPEL - Voor het buurthuis zijn de MBvO, koersbal en Volksdan en Gymnastiek voor ouderen weer begonnen. Het koersbal van Harpel mocht Donderdag 15 september een demonstratie verzorgen op de open dag van de Stichting Rzijn in de gemeente Vlagtwedde de opendag werd gehouden in het kruispunt in Vlagtwedde. Er was een pruiverij van het eten wat Oosterlengte voor de bejaarden serveert, verder was een schildersgroep aanwezig om de diverse gemaakte schilderijen te tonen, en konden de aanwezigen zien hoe zij werkten. verder was er een jogagroep en een gymnastiekgroep, en ook de volksdans liet zich niet onbetuigd. Dit alles was bedoelt om de 55plussers te tonen wat er zoal voor de ouderen in de gemeente Vlagtwedde werd gedaan. In de hoop dat zich nieuwe leden aanmelden, of dit gelukt is zal de toekomst ons leren. De organisatie kan op een geslaagde dag terugzien.
Geplaatst: 23-09-2011 om 16:06

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix