Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2011

Nieuws van en over Harpel.

 

Jaarvergadering Buurthuis Harpel
HARPEL - Het bestuur van de Stichting Buurthuis Harpel, had voor maandagavond 28 maart j.l. haar jaarvergadering voor donateurs en inwoners van Harpel georganiseerd. De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en heette allen hartelijk welkom. Hierna werd door de secretaresse een overzicht gegeven over was het reilen en zeilen van het Buurthuis in het afgelopen jaar. daarna werd er een financieel overzicht gegeven, het bleek dat het jaar werd afgesloten met nadelig saldo, mede oorzaak was dat de CV ketel het had begeven, maar met het plaatsen van een nieuwe ketel was dit euvel weer verholpen. Daarna werd er gediscusseerd over de gevolgen van de sluiting van de school, medio Augustus. Wat voor gevolgen en welke mogelijkheden liggen hier voor het buurthuis, er zal binnen afzienbare tijd weer een vergadering belegt worden om deze zaak te bespreken, hierna sloot de voorzitter deze vergadering, die heel goed bezocht was.
Geplaatst: 29-03-2011 om 11:00

Boomplantdag ook in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE-HARPEL - Vier gemeenten in Oost-Groningen doen morgenvroeg mee aan de nationale boomfeestdag, waaronder ook de gemeente Vlagtwedde. Honderd kinderen van twee basisscholen uit Vlagtwedde (Harpel en Bourtange) planten morgenvroeg bomen in de Appelhof in Vlagtwedde. Dit is een pas aangelegde boomgaard die straks ook als openluchtbiologielokaal dienst gaat doen.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 22-03-2011 om 09:57  - Gewijzigd: 22-03-2011 om 09:57

Vernieling rondom Peuterschool en de Rots
HARPEL - De laatste tijd worden er veel dingen vernield rond het schoolgebouw. Vrijdagavond 4 maart is er een buitenlamp vernield en lag er allemaal glas op het schoolplein. Afgelopen weekeind is er geprobeerd om het speelhuisje in brand te steken en zijn er veel glazen flessen kapot gegooid op het schoolplein.
Naast dat de kapotte spullen vervangen moeten worden is het ook nog gevaarlijk voor de kinderen van Harpel. Het tean van het Paddestoeltje en de Rots moeten bijna elke maandag glas ruimen. Gelukkig hebben zich er nog geen ongelukken voorgedaan, maar we moeten er niet aan denken dat het gebeurd.
Een aantal daders zijn bij ons op school bekend. Het is helaas ook oudere jeugd uit Harpel die hier aan mee doet. We hebben besloten om voorals nog geen aangifte te doen bij de politie. (onder meer ook omdat het jeugd uit Harpel is) Maar we willen wel graag dat het nu stopt. We sluiten niet uit dat bij verdere vernieling we wel actie gaan ondernemen.

Het team vant Paddestoeltje en de Rots.

Geplaatst: 18-03-2011 om 12:03

Doek valt voor CBS "de Rots" in Harpel.
HARPEL/BLEKSLAGE - De nieuwe landelijke regel die scholen met minder dan 23 leerlingen toch een overlevingskans geeft, helpt in Harpel niet. "Er is geen zicht op groei van het aantal kinderen" zegt Jan Westendorp, adjunct-directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Zuid Oost Groningen. Meer dan 90 jaar staat de school in het dorp en tot voor kort had het altijd meer dan 23 kinderen, het minimaal vereiste aantal om te overleven. Daarop werd besloten de deuren per 1 Augustus van dit jaar te sluiten. Op dat moment was de nieuwe regeling in den Haag er nog niet door. Voor de Rots geld deze regeling echter niet, "Eén zo'n voorwaarde is namelijk dat er zicht moet zijn op de groei van het aantal kinderen" dat is er volgens Westendorp niet. De kinderen maken dit schooljaar af en gaan dan naar het voortgezet onderwijs of een andere basisschool. Volgens Westendorp krijgen de personeelsleden, die nog les geven in "de Rots" elders een plek.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 16-03-2011 om 11:35  - Gewijzigd: 16-03-2011 om 13:04

Gemeente "Westerwolde" een stapje dichterbij
HARPEL - De raadsleden en dagelijkse bestuurders van de gemeenten Stadskanaal - Vlagtwedde en Bellingwedde kwamen deze week bijeen om te praten over een mogelijke samenwerking. na afloop maakte Stadskanaal, de gastheer, bekend dat een meerderheid een mogelijke herindeling als stip op de horizon ziet. Voor het snel ineenschuiven van de drie ambtelijke organisatie is echter onvoldoende draagvlak. De politici willen namelijk dat de drie burgemeesters en de drie gemeentesecretarissen eerst met een zogenoemd beslissingsdocument komen. "In oktober moet dat er liggen ", zegt burgemeester Galama van Stadskanaal. Volgens haar zal in het document staan op welke manier de drie gemeenten het beste verder kunnen gaan, wat de kosten daar van zijn, en op welke termijn dat alles moet gebeuren. Als volgende stap wordt ingezet op een ambtelijke fusie. Volgens Galama zullen de drie gemeeraden zich in oktober eerst over dat beslissingsdocument moeten uitlaten en dat er daarna nog een of meer beslismomenten moeten komen. Waarbij we hebben afgesproken dat we de burgers goed op de hoogte houden van alle stappen die we zetten.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 05-03-2011 om 15:03  - Gewijzigd: 5-03-2011 om 15:11

Kraanvogels in Smeerling
SMEERLING/HARPEL - Maandag, 28 Februari 2011, zag ik vlak bij de Smeerling een groep van zeker 20 kraanvogels.
Omdat ik eerst dfacht dat het ooievaars waren heb ik de kleur en het gedrag gecontrolleerd op internet. Het was een mooi gezicht om deze beesten te zien baltsen. Witte reigers, zwanen en ganzen heb ik hier meer dan genoeg gezien, kraanvogels nog nooit.
Krijgt de natuur in dit gebied dan toch meer aantrekkingskracht op dieren? Het is natuurlijk de rust die ze hier aantreffen!!!
Herman Bruin
Kraanvogels
Geplaatst: 02-03-2011 om 12:31

Bijzonder spechtenpaar in Metbroekbos
middelste bonte spechtHARPEL - Volgens Jeroen Kuipers, boswachter bij de Natuurmonumenten, is er in het Metbroekbos een bijzondere spechtenpaar waargenomen. De middelste bonte specht, die vele jaren geleden reeds was uitgestorven in Nederland, keerde terug vooral in het zuiden van het land. Maar hier had Kuipers hem nog nooit gezien, misschien zijn het wintergasten maar misschien blijven ze ook wel om te broeden. Ook de kraanvogel en de zeearend zijn hier volgens Kuipers al gesignaleerd.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 24-02-2011 om 10:48

Bier- en wijnproeverij
HARPEL - Gisteravond organiseerde de Stichting Buurthuis Harpel een bier- en wijnproeverij voor haar donateurs en andere belangstellenden.
De belangstelling was boven verwachting, circa 50 aanwezigen genoten van een zeer gezellige avond.
Na de koffie begon de proeverij, Thijs Dijkstra van de Mitra in Vlagtwedde (tegenover Super de Boer) en Jeichien Hemmen van Slagerij Hemmen uit Onstwedde gaven uitleg over de verschillende drankjes en hapjes.
Er was duidelijk verschil in de waardering van de verschillende soorten bier en wijn, over smaak valt niet te twisten, maar wel te praten, wat dan volop werd gedaan.
Het bestuur van Stichting Buurthuis Harpel kijkt met een voldaan gevoel terug op deze leuke avond. (JN)
Zie de foto's van Bert Smit
Geplaatst: 12-02-2011 om 14:01

Sombere berichten voor Wedeka
SELLINGEN - HARPEL - Dat de crisis ook aan de gemeente Vlagtwedde niet ongemerkt voorbij gaat bleek een dezer dagen weer, omdat de gemeenteraad het onzalig besluit moest nemen om 16 werknemers bij Wedeka te moeten ontslaan. Volgens B en W krijgt Vlagtwedde in 2011, 8 ton minder voor het onderbrengen van burgers bij Wedeka. De korting is een gevolg van het feit dat gemeente enkele jaren geleden een betrekkelijk korte wachtlijst had. Die korting heeft B en W doen besluiten 16 mensen niet verder te betalen. Directeur van Wedeka Dhr. Mug, vreest dat de kansen voor deze mensen weer aan de slag te gaan, heel gering is. Een intrieste zaak.
Bron: Dagblad v/h Noorden.
Geplaatst: 10-02-2011 om 10:46

De EHS moet in 2018 gereed zijn
TER WUPPING - HARPEL - De EHS moet in 2018 gereed zijn, dat heeft Dhr. Hans Ribberink van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) gisteravond bekend gemaakt. Zo wil de planning het althans. Gisteravond werden de inwoners en omwonenden van de buurtschap Ter Wupping geinformeerd, want hun omgeving is binnen niet al te lange tijd aan de beurt. "De Ruiten A is daar al aangepakt en eind 2012 willen we met de natuurlijke inrichting van het gebied beginnen" zei Ribbering. Ter gelegenheid van die bijeenkomst deed hij ook zijn uitspraak over het grote waterreservoir dat Westerwolde nu al is geworden en in 2018 helemaal moet zijn. De landbouwers in Westerwolde mogen geen last van dat hogere waterpeil hebben.
Bron: Dagblad v/h Noorden
Geplaatst: 27-01-2011 om 12:07

Plaatsing nieuwe jachthut
HARPEL - Vandaag is er een unit geplaatst waar de jagers gebruik van maken tijdens de jacht.
Er stond tot voor kort een oude caravan achter de kapschuur aan de Harpelerweg, deze is nu vervangen door deze unit.
Een vrachtwagen met kraan bracht het verblijf van Harderwijk naar Harpel.(JN)
Geplaatst: 24-01-2011 om 19:08

Winterwandeling, stamppotbuffet
HARPEL - Zaterdag was er een stamppotbuffet georganiseerd in het buurthuis, met voorafgaand een winterwandeling.
De deelname was boven verwachting.
De wandelaars, die om vijf uur 's middags vertrokken, kregen onderweg een versterking van de inwendige mens aangeboden, wat gezien de temperatuur zeer welkom was.
Om zes uur was het gezellig druk in het buurthuis, met bijna veertig deelnemers aan het zeer goed verzorgde stamppotbuffet.
Enkelen kwamen pas tegen zeven uur binnen, zij hadden zich in het aanvangsuur vergist...
Na de stamppot was er nog een overheerlijk toetje voor iedereen, met desgewenst slagroom.
De organsatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag, de aanwezigen gaven aan dat zij genoten hadden.
De foto's zijn gemaakt door Bert Smit.(JN)
Geplaatst: 23-01-2011 om 12:42

Antieke landbouw terug in Westerwolde
SMEERLING - HARPEL - De tijd van vooroorlogse keuterboeren keert een beetje terug in Westerwolde. De bedoeling is om stukjes land die in het EHS liggen weer te bebouwen als vroeger, toen had je landerijen met daarop stukjes rogge, aardappelen, bieten, een stukje braakliggend land. De variatie was groot en dat was goed voor bepaalde soorten vogels. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen stukjes van hun grond in Westerwolde weer op die wijze invullen. "Dat kan gebeuren door boeren die ons land pachten" zegt boswachter Kuipers, hij vertelt dat ook de vogelbescherming geld steekt in het project. "Zo hopen ze dat verschillende soorten vogels zoals o.a. de geelgors, en de patrijs die hier practisch verdwenen is weer terugkeren. En die kleinschalige landbouwgebiedjes met veel variatie zijn ook gunstig voor de flora. zoals de korenbloem. Kuipers denkt dat dat die kleine stukjes 'antiek' land al betrekkelijk snel vogels en aantrekken.
Bron: Dagblad v/h noorden
Geplaatst: 19-01-2011 om 09:46

Informatie - avond EHS Ter Wupping
ONSTWEDDE - HARPEL - Op woensdag 26 januari van 20.00 tot 22.15 uur is er een informatiebijeenkomst over het EHS-project Ter Wupping in d'Ekkelkaamp in Onstwedde. U bent van harte welkom om de bijeenkomst te bezoeken. Tijdens deze avond krijgt u van de projectgroep informatie over het project, de inrichting van het gebied, de wateromstandigheden en de gevolgen voor uw woonomgeving. Inloop is vanaf 19.30 uur.
Achtergrondinformatie project
De 'Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Westerwolde' is onderdeel van een landelijk netwerk van natuurgebieden, dat wordt gerealiseerd door natuurbehoud en -ontwikkeling. Het doel is het landschap een nieuwe impuls te geven op het gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden en waterkwaliteit en -berging.
Het gebied
Na de inrichting van de Ruiten Aa in Smeerling, Sellingen (Holle Beetse Vennekampen) en Wedde/Blijham (Gaast-Hoorndermeeden) en de uitwerking van de plannen rond Ellersinghuizerveld, is nu Ter Wupping aan de beurt. Het gebied wordt globaal begrensd door het Pagediep en het Mussel-Aa kanaal in het zuiden, de Streekweg en de Kemkebosweg in het westen, het dorp Wedde in het noorden, het Karel Schenkpad, de Westerweg en de Veelerweg in het oosten.
Bron: Gemeente Stadskanaal

Geplaatst: 18-01-2011 om 18:15

Verwarming buurthuis stuk
Koud hoorHARPEL - De bezoekers van de spelletjesavond afgelopen vrijdag zaten in de kou, de verwarming in het buurthuis deed het niet.
Dankzij de terrasverwarming van de familie Kip werd de temperatuur toch nog enigzins dragelijk.
Inspectie van de ketel door een deskundige bracht aan het licht dat er een gat in de verwarmingsketel zit. Een onherstelbaar defect.
Er wordt een dezer dagen een nieuwe ketel geplaatst.
De financiële tegenslag voor Stichting Buurthuis Harpel bedraagt circa elfhonderd euro. (JN)
Geplaatst: 11-01-2011 om 13:37

Vlagtwedde gul voor minima
VLAGTWEDDE - HARPEL -130 gezinnen die in de gemeente Vlagtwedde rond moeten komen, krijgen binnenkort allemaal een pakket met voedsel en cadeautjes. Dit is het resultaat van de actie 'Verrassend Solidair' van de Cliëntenraad Vlagtwedde die zaterdag werd afgesloten. Voorzitter Ineke Claassen van de Cliëntenraad is ontzettend blij met de vrijgevigheid van de inwoners van de gemeente. Mensen konden spullen in winkelwagens in de C1000 en Jumbo in Ter Apel, de COOPCompact in Sellingen en super de Boer in Vlagtwedde en bij cafe 't Oal Kroegie in Boutange leggen. "Heel wat mensen hebben gegeven. We hebben tien volle winkelwagens met spullen", weet Claassen. World Wide Gifts deed er nog een schepje bovenop. Die geeft 130 dozen met spullen. Volgens Claassen is het belangrijk dat mensen beseffen dat er minima zijn. "Als we kerstinkopen doen, dat we weten dat onze buren b.v. maar moeilijk rond kunnen komen. Januari is voor minima sowieso een moeilijke maand. We kunnen ze nu extra's geven". De gezinnen krijgen deze week de overgebleven boodschappen en restanten van kerstpakketten
Bron: Dagblad v/h Noorden.

Geplaatst: 10-01-2011 om 10:02

Het aantal inwoners is ongeveer gelijk gebleven
HARPEL - BLEKSLAGE - Was er de laatste jaren een lichte achteruitgang betreffende het aantal inwoners van Harpel en Blekslage, voor dit jaar blijkt het bij de telling dat het ongeveer gelijk is gebleven. Waren er begin 2010 nog 192 inwoners, 31 december waren het er 193, dus een stijging van 1 persoon. Het aantal woningen is gelijk gebleven, er is voor zover bekend geen leegstand, en zijn alle woningen betrokken.
Geplaatst: 06-01-2011 om 15:14

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix