Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2009

Nieuws van en over Harpel.

 

Bermverharding gaat door!
SELLINGEN/HARPEL - Vanmorgen kregen vertegenwoordigers van Vereniging Plaatselijk Belang Harpel tijdens een gesprek op het gemeentehuis te Sellingen de toezegging dat het verharden van een stuk berm langs de Molenkampweg door kan gaan.
De gemeente zal zorgen voor de grondwerkzaamheden, Plaatselijk Belang vraagt vrijwilligers voor het leggen van de bestrating; wil je hier aan meewerken laat het even weten aan de secretaris op tel. 313427 (JN)
Geplaatst: 23-03-2009 om 14:38

Jaarvergadering Ver. v Plaatselijk Belangen Harpel
Ver. v Plaatselijk Belangen HarpelHARPEL - Dinsdag-avond 17 Maart werd de jaarvergadering van de "Ver. v Plaatselijk Belangen Harpel" gehouden, in het Buurthuis. Er waren 25 tot 30 leden aanweziog toen de voorzitter Dhr Jac. Nijboer de vergadering met een kort welkomstwoord opende. De secr. Dhr Dick van Onselder leest de notulen van de vorige vergadering, en behandelt, in duidelijke bewoordingen, de binnengekomen en uitgaande post over het afgelopen jaar, hierna is het woord aan de penningmeester Mevr Ina Velthuis, voor haar handelingen wat de financieen betreft, als resultaat kan zij mededelen dat het afgelopen jaar een financieel voordeel voor de kas heeft opgebracht.
Bij monde van Dhr Jan Pol wordt medegedeeld dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden, waardoor de penningmeester wordt bedankt voor het accurate beheer. Aangezien Dhr. Herman Bruin periodiek aftredend was is als kasnaziener wordt in zijn plaats Dhr. v d Ven benoemd.
Bij het punt: wie is lid, en wie kan lid zijn, van de vereniging, antwoord de voorzitter dat dit de laatste jaren een beetje in het slop is geraakt, er zijn op dit moment 22 leden actief, maar er zijn nog meer dan dertig mogelijke candidaatleden, deze zullen binnenkort door het bestuur benadert worden om alsnog lid te worden van de vereniging.

Tijdens de pauze die toen volgde werd door de penningmeester het verschuldigde jachtgeld aan de boeren uitgekeerd.

Na de pauze werd allereerst gesproken over het voorstel van Dhr v. d. Haar, die meer dan 40 jaar de vertegenwoordiger van de jagersvereniging, die het jachtveld in Harpel huurt, is geweest, in verband met zijn leeftijd wil hij graag als woordvoerder van deze jagersgroep zijn jongere broer Jaap aanwijzen, allen gaan hier mee akkoord.

WegwijzerDan wordt het onderhoud met de leden van de gemeenteraad behandelt, de ongelukkige bewijzering van bepaalde richtingen in Harpel, Dhr. v. Onselder zegt dat de gemeente de paddestoelen heeft aangepast, en er bij verschillende kruispunten duidelijke richtingborden zijn geplaatst, ook de niewe borden in de gemeente Stadskanaal die de mensen naar Harpel moeten verwijzen zijn zeer duidelijk.

Over de aanleg van een parkeerplaats voor de bibliobus; de zelfwerkzaamheid waarvoor verschillende Harpelers zich hadden aangemeld afgewezen, de gemeente wil het beheer en uitvoering in eigen hand houden.

Dan komt het onderhoud aan de bermen ter sprake, hierover zal met de gemeente opnieuw contact worden opgenomen.

Daarna komt het voorstel van het besturen van het Plaatselijk Belang en De Stichting Buurthuis aan de orde, dit blijkt een heet hangijzer te zijn, de commisie die al heel wat voorwerk heeft verricht, vooral bij verenigingen die in dezelfde omstandigheden verkeren, en bij het gemeentbestuur van Vlagtwedde, denken dat er goede mogelijkheden zijn voor een een samengaan van de beide organisaties, maar niet ieder deelt die mening. Besloten wordt: dat de commissie uit beide verenigingen bestaand, binnen enkele maanden alle voors en tegens op papier zal zetten en dat zij voor de zomervakantie een vergadering kan beleggen waar dan door de verschillende groepen gereageerd kan worden, en men zodoende tot een wijs besluit kan komen.

Hierna volgde de rondvraag, op de vraag of alle inwoners van Harpel ook gebruik kunnen maken van de glasvezelkabel die voor gebruik van de school is aangelegd, antwoord de sekr. dat dit niet mogelijk is, buiten de school mag niemand gebruik maken van deze kabel, dit wordt door verschillende leden betreurd. De verdere vragen die tijdens deze rondvraag gesteld werden, werden door het bestuur duidelijk, maar misschien niet tot ieders tevredenheid beantwoord.

Hiermee was het einde van de vergadering bereikt, en dankte de voorzitter voor ieders aanwezigheid en inbreng in de vergadering, de verschillende besturen kunnen op een goede vergadering, die in een prettige sfeer verliep terugzien. Men bleef dan ook nog gezellig een poosje napraten.
Geplaatst: 18-03-2009 om 10:12

Herdenking 50 jaar "Óns Buurthoes"
HARPEL - Vanavond werd in een goed gevulde zaal, het 50 jarig bestaan van het Buurthuis in Harpel op feestelijke wijze herdacht. De voorzitter Dhr. J. Wubs, opende met een welkomstwoord deze avond, en gaf het woord daarna aan een van de medeoprichters en oud bestuursslid Dhr. A. Tempel, die in het kort de voorgeschiedenis, en waarom een buurthuis in Harpel, de financieën de verbouw en het verdere verloop van het buurthuis in het kort memoreerde. Daarna was het de beurt aan het komisch duo Bert en Bert, die met hun enorme zangkwaliteiten, met behulp van de muziek en hun lichaamstaal het publiek wisten te vermaken, waarna de voorzitter met een woord van dank aan Bert en Bert, en het publiek voor hun aanwezigheid, deze geslaagde avond sloot. Na afloop kregen alle aanwezigen als dank voor hun aanwezigheid een verrassing mee naar huis.

De Foto's

Geplaatst: 14-02-2009 om 00:04  - Gewijzigd: 14-02-2009 om 10:04

Raketten en Arc de triomph in Harpel
HARPEL - Naast een dorpsplein heeft Harpel nu ook de beschikking over een heuse Arc de Triomphe. De kinderen van de Rots hebben deze week een projectweek over techniek. Afgelopen maandag werd de week geopend met 15 raketten die gelanceerd werden. Daarna bouwden alle kinderen van de Rots een reusachtige knikkerbaan. Woensdag werd er met de hele school een poort gebouwd. De Harpeler Arc de Triomphe staat voor de school en is nog tot vrijdag te bezichtigen. Deze vrijdag wordt de week afgesloten met een zeepkistenrace. Zeepkisten die zelf gemaakt worden door de kinderen van de Rots.Naast dit projecten werd er de hele week in de klassen aandacht besteed aan het thema techniek.
Arc de Triomphe Techniekweek
Geplaatst: 12-02-2009 om 16:11

Nieuw naambord buurthuis
HARPEL - Het door de tand des tijds aangetaste naambord aan de gevel van het buurthuis is vervangen door een nieuwe.
Bert Smit (ónze Bert) en Jan Wubs hebben het nieuwe door Bert Smit Reklame Stadskanaal gemaakte bord aan de gevel bevestigd.


(Foto: © Bert Smit)

Geplaatst: 07-02-2009 om 12:58  - Gewijzigd: 7-02-2009 om 12:59

Afscheid ouderenadviseur v d Stichting Welzijn
VLAGTWEDDE/HARPEL - Vrijdagmiddag 30 Januari werd er in het Kruispunt in Vlagtwedde afscheid genomen van Mevr Jacqueline Barentsen als ouderen-adviseur van de Stichting Welzijn ouderen in de gemeente Vlagtwedde. Doordat Mevr Barentsen al die jaren ook regelmatig contact onderhield met het MBvO en het koersbal in Harpel waren ook verschillende leden van deze verenigingen aanwezig. Dit afscheid stond onder leiding van Dhr. Flip Heuving, velen waren gekomen om afscheid van haar te nemen, Dhr Heuving schetste in het kort het werk van Mevr. Barentsen, en bedankte haar voor het werk en de inzet die zij in de bijna 20 jaar voor de Stichting had gedaan. Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gevoerd. en Mevr Barentsen roemden voor haar collegialiteit en werklust, bedankte mevr Barentsen alle aanwezigen, en zei nog zijdelings enkele maanden verbonden te blijven bij de Stichting Welzijn in de gemeente Vlagtwedde.
Geplaatst: 30-01-2009 om 18:53

Strenge regels Lieftinghsbroek
WEENDE/HARPEL. - Voor het Lieftinghsbroek, het oerbos bij het buurtschap Weende, worden beschermende regels opgesteld. Boeren vrezen 'muurvast' te komen zitten.
Het Lieftinghsbroek, is het oudste bos van Westerwolde en is door 'Europa' op een lijst van waardevolle gebieden geplaatst. Die lijst heet Natura 2000. Bij die status past een beheersplan, waarin staat wat wel en niet mag in het bos en de omgeving. De provincie maakt het beheersplan.
LTO Noord vreest dat vooral melkveebedrijven nabij het bos beperkt gaan worden in hun uitbreidingsmogelijkheden. Deze bedrijven veroorzaken amoniakuitstoot door mest en dat mag in beperkte mate bij natuurgebieden. "Het is nu al zo dat uitbreidingsplannen worden aangehouden in afwachting van het beheerplan", zegt LTO-woordvoerder Jasper van der Horst.
Ellen van der Ven runt met haar partner nabij het bos een melkveehouderij en is ook bezorgd. Ze zegt wel positief te blijven en benadrukt dat de boeren bij het beheerplan worden betrokken. Ze zegt te hopen dat ook in de toekomst agrariërs kunnen blijven uitbreiden.
Bron: Dagblad v/h Noorden

Foto © Greta Sagel.

Het Lieftinghsbroek is een loofbos op de dalflank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos behoort tot het eiken-haagbeukenbos, beuken-eikenbos en broekbos. De ondergroei is met name in de natte delen rijk ontwikkeld. Plaatselijk wordt de struiklaag gedomineerd door hulst.

Geplaatst: 20-01-2009 om 11:37

Nieuw speelhuis bij peuterspeelzaal
HARPEL - Bij de peuterspeelzaal is een nieuw speelhuis gekomen.
Ontwerper en bouwer van dit prachtige huis is David Post, van Harpelerweg 28.
Eerst ging het Peuterspeelzaalhuis op groot transport door Harpel. Op de bestemming aangekomen was de vraag past het wel door het hek?
Eenmaal op zijn plaats, bleek de grond toch wel keihard, bevroren...
Voor het eindresultaat, neem een kijkje bij de Peuterspeelzaal!
Foto's Derek Bamborough.
Plaatsing Peuterspeelzaalhuis 3 januari 2009. foto 1 Plaatsing Peuterspeelzaalhuis 3 januari 2009. foto 2 Plaatsing Peuterspeelzaalhuis 3 januari 2009. foto 3 Plaatsing Peuterspeelzaalhuis 3 januari 2009. foto 4
Geplaatst: 11-01-2009 om 20:00

Schaatswedstrijden
VLAGTWEDDE/HARPEL - Donderdagmiddag 8 Januari werden op de schaatsbaan aan de Barlageweg in Vlagtwedde schaatswedstrijden gehouden voor de scholieren van CBS "de Rots" uit Harpel, CBS de Zaaier en OBS de Clockeslag uit Vlagtwedde. Om 13.00 begonnen de wedstrijden voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 en dit was voor de meesten toch best even wennen. Niet alleen schaatswedstrijden werden er gehouden maar ook wedstrijden sleetje duwen. De de kinderen kregen zelfs een stempelkaart mee. Elke ronde die werd geschaatst moest op de stempelpost worden afgestempeld. Ondanks dat het overdag zo'n 3 graden vroor hadden de leerlingen, leraren en vrijwilligers het prima naar hun zin. De Rots werd bij de schaatsestafette vierde. Robin Garnaat van de Rots wist te winnen bij de schaatswedstrijd van alle jongens.
Schaatwedstrijd 8 januari 2009. foto 1 Schaatwedstrijd 8 januari 2009. foto 3 Schaatwedstrijd 8 januari 2009. foto 4
Geplaatst: 09-01-2009 om 19:57  - Gewijzigd: 9-01-2009 om 20:35

Drastische daling aantal inwoners
HARPEL/BLEKSLAGE - Het aantal inwoners van Harpel en Blekslage is in het jaar 2008 drastisch gedaald, en misschien wel het laagst sinds 1909, want waren er 1 januari 2008 nog ruim 200 personen, die samen de bevolking van Harpel en Blekslage vormden, door geboorte en binnenkomst met 13 personen, en door het overlijden en vertrek met 23 personen was het inwonertal voor Harpel en Blekslage tot 197 personen gedaald, dat is voor deze kleine gemeenschap een forse daling. Waren de 79 woningen die Harpel en Blekslage samen telden 1 januari 2008 allemaal bezet, helaas staan er 1 januari 2009 3 woningen leeg, dit is misschien mede een oorzaak voor de daling, Laten we hopen dat deze woningen in het nieuwe jaar weer spoedig bewoond mogen worden, zodat daarmee ook het aantal inwoners zal stijgen.
Geplaatst: 02-01-2009 om 11:05  - Gewijzigd: 2-01-2009 om 19:22

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix