Nieuwsarchief

Nieuwsarchief derde kwartaal 2008

Nieuws van en over Harpel.

 


Dorpenronde in het Buurthuis
HARPEL - SELLINGEN - Dinsdagavond 30 september j.l werd op initiatief van de gemeenteraad van Vlagtwedde in het Buurthuis in Harpel, de dorpenronde gehouden, alle inwoners hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen, en velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, samen met een afvaardiging van de gemeenteraad was het buurthuis goed bezet, Burgemeester Broertjens heette allen hartelijk welkom en zette in het kort het doel van deze ronde uiteen. De gemeenteraad wil graag weten wat er zoal leeft in de gemeente, welke problemen - vragen - leven er onder de inwoners van Harpel? en wat kan de raad hier aan doen. Daarna kreeg Mej. Jolanda van de Berg het woord, die als raadsgriffier de werkwijze van de gemeenteraad belichte, waarna Dhr Bresser als hoofd van het groenonderhoud vertelde wat er zoal door de gemeente gedaan moest worden, hoeveel Km. bermen - bomen - groen - fietspaden en wegen enz. door de gemeente onderhouden moesten worden. Na de pauze was het Dhr. Bos die belichte hoe het meldpunt werkte, hoe men telefonisch, maar ook vooral digitaal, de vragen en problemen aan de gemeenteraad kan melden, en hoe dit verder verwerkt werd. Daarna was er gelegenheid voor de inwoners om vragen aan de raad te stellen, hiervan werd gretig gebruik gemaakt en volgde er een levendige discussie over allerlei onderwerpen die door de raad getracht werd te beantwoorden, dat er niet op elke vraag een bevredigend antwoord kwam was te verwachten, maar ieder voor zich deed zijn best om zo duidelijk mogelijk te zijn. Om even voor tienen kon de Burgemeester met een woord van dank aan allen de vergadering sluiten.
Geplaatst: 30-09-2008 om 23:22

Een echt dorpsplein in Harpel?
HARPEL- Als het aan B en W in Vlagtwedde ligt krijgt Harpel een kleine brink. B en W vragen de gemeenteraad geld opzij te leggen voor dit project. Harpel heeft nu geen echt centrum. De Chr basisschool de rots en het buurthuis vormen het hart van het dorp. Bij het buurthuis ligt slechts een kleine parkeerplaats. Die is zo klein dat de bibliobus er nauwelijks kan staan. Dat was aanleiding voor het Plaatselijk Belang Harpel om bij de gemeente aan de bel te trekken. B en W willen aan die wens niet voldoen. "We nemen wel wat andere maatregelen zegt wethouder Hendrik Klap. Maar we willen eigenlijk wat verder gaan en denken aan een klein plein in de buurt. Dat zou goed zijn voor Harpel en van pas komen bij het houden van evenementen. de aanleg van zo'n plein kost veel geld en dat geld is op korte termijn niet beschikbaar. We willen de raad vragen het project op te nemen in het investerings-programma voor de komende jaren". zegt Klap. "De raad kan ook bepalen in welk jaar de uitvoering plaats moet vinden. Het project is nog in een vroeg stadium". De gemeente wil daarnaast ook trachten Europese subsidie voor het dorpsplein binnen te halen.
Bron: Dagblad van het Noorden.
Geplaatst: 03-09-2008 om 20:28

Afscheid met een lach en een traan
HARPEL - Het was in de 2e helft van de zeventiger jaren dat de Chr. Basisschool in Harpel kampte met te weinig leerlingen, het bestuur mocht geen vaste 2e leerkracht benoemen, zo werd er gewerkt met tijdelijke, en invalkrachten, toen op een gegeven moment de toenmalige lerares met de noorderzon was vertrokken, werd gezocht naar een tijdelijk kracht, deze werd gevonden in Mej. Leny Westendorp.

Na enkele jaren ging zij wegens gezinsuitbreiding tijdelijk de school verlaten om zich te wijden aan de opvoeding van de baby, na een paar jaar kwam Leny weer regelmatig op onze school als invalster, om uiteindelijk in 1992 met een vaste benoeming aan de School in Harpel te werken, ging zij zich volledig inzetten voor het onderwijs op deze school, dit heeft zij met de gehele inzet van haar persoon, tot volle tevredenheid van het bestuur en en het overige personeel gedaan.

In 1999 heeft zij meester v.d.Bunt, de toenmalige directeur opgevolgd en ging zij tot op de dag van vandaag als directeur op onze school werken.

Na negen jaar, op vrijdag 29 Augustus, was echter het moment van afscheid aangebroken, omdat Juf Leny een benoeming als directeur aan de Chr. basisschool op de Zandtange in Mussel had aangenomen, daar gaat zij maandag 1 september haar nieuwe werkkring aanvaarden.

Voor het afscheid waren de kinderen 's morgens om kwart voor negen op school om op de fiets Leny te verrassen met een picknick bij haar thuis, de kinderen van de onderbouw werden in twee grote bakfietsen, voortbewogen door twee ouders, naar Jipsinghuizen gebracht, dit was een leuke tocht. Waarna bij de terugkomst eerst tijd was voor een pauze, daarna werd afscheid genomen in de kring, vervolgens werden de kinderen getrakteerd op een broodje knakworst, de happening werd besloten met een rozenceremonie.

's Middags was er gelegenheid voor het personeel en de ouders en overige belangstellenden om afscheid van juf Leny te nemen. De voorzitter ging in het kort het werk van Leny memoriseren, haar namens het bestuur voor haar inzet voor onze school bedanken, en wenst haar heel veel goeds toe in haar nieuwe functie, ook Wim haar man werd in deze dank betrokken, omdat ook hij altijd voor onze school klaarstond.

Namens het personeel ging meester Jochem v.d. Woude haar bedanken voor de prettige samenwerking met het personeel, en werd zij door het personeel met een zelfgemaakt lied toegezongen.

Nadat haar, en haar man enkele cadeau's waren aangeboden, ging Juf Leny in een dankwoord aan allen deze middag besluiten. Het was een moeilijk afscheid maar ze keek wel uit naar de nieuwe uitdaging die haar in Mussel te wachten staat, een ieder ging haar bij het afscheid welgemeend heel veel sterkte en plezier toewensen.

De Foto's

Geplaatst: 29-08-2008 om 21:30

Storm raast over Blekslage
BLEKSLAGE/HARPEL - De korte maar hevige storm die Dinsdagmiddag over Blekslage raasde, heeft tijdelijk voor veel ongemak gezorgd. Door de omvergewaaide bomen (die al sinds de novemberstorm van 1972 scheef stonden...) was de weg Blekslage - Barlage/Harpel tijdelijk voor het verkeer afgesloten, de brandweer van Vlagtwedde was vrij snel ter plaatse en heeft vijf bomen opgeruimd, zodat de verkeershinder weer snel was opgelost. Ook lagen er verschillende takken her en der over de weg verspreid, deze werden door de medewerkers van de brandweer opgeruimd.
Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 1 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 2 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 3 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 4 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 5 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 6 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 7 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 8 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 9 Opruimen bomen Blekslage 29 juli 2008. foto 10
Geplaatst: 29-07-2008 om 17:49

Na regen kwam zonneschijn
HARPEL - Tijdens de Oostermoerfeesten die Zondag 20 juli j.l. in Gasselternijveen werden gehouden, waren de leden van de trekkertrek van Harpel ook weer van de partij, was het weer bij de aanvang nog droog, later rond de middag kwam een fikse regenbui de zaak verstoren, maar na drie uur begon de zon weer te schijnen, en had de wedstijd nog een mooi einde. De deelnemers van Harpel lieten zich deze dag niet onbetuigd, zo konden Patrick en Michel Rakers die samen in de supersportklasse met hun super e reden, de eerste prijs veroveren, Jan Klok won in de sportklaase tot 4,5 ton met zijn Steyer 1400 de tweede prijs, eveneens als Gert Baas die in de standaardklasse met zijn Fiat 1100, de tweede plaats behaalde, met deze prijzen deden de deelnemers van Harpel weer goed mee, zij waren dan ook best tevreden, en gingen voldaan huiswaarts.
Geplaatst: 21-07-2008 om 17:33

Daling van het aantal inwoners
HARPEL/SELLINGEN - Volgens de gedeputeerde staten van Groningen houdt de gemeente Vlagtwedde bij haar plannen te weinig rekening met een daling van het aantal inwoners. In een brief aan de gemeenteraad wijzen GS de gemeenteraad er op dat een rapport over bevolkingsdaling aangeeft dat het aantal inwoners van Vlagtwedde tot 2025 met zo'n tien procent, ruim zestienhonderd burgers, zal dalen. Ze willen voor november van Vlagtwedde weten op welke wijze zij op de daling inspeelt. Burgemeester Jan Broertjes wordt voor het eerst geconfronteerd met provinciale zorgen over het huishoudboekje van Vlagtwedde. Hij deelt die zorgen echter niet. Volgens hem wordt wel degelijk rekening gehouden met de bevolkingsontwikkeling, dit zal dan ook aan de provincie worden genmeld. De Vlagtwedder bestuurders zijn trouwens niet zo overtuigd van de voorspelde bevolkingscijfers. Zij denken het aantal inwoners met voldoende bouwmogelijkheden op peil te kunnen houden.

Bron: Dagblad v/h Noorden

Geplaatst: 12-07-2008 om 19:36

Record aantal bezoekers Landbouwbeurs
HARPEL/VLAGTWEDDE - De landbouwbeurs die het afgelopen weekend op het tentoonstellings-terrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde werd gehouden trok ± 15000 bezoekers, meer dan de keren daarvoor, de groei zit er goed in volgens Rigt Pepping, één van de mensen die de de beurs een jaar of tien geleden nieuw leven inbliezen. De bezoekers kwamen werkelijk overal vandaan.
Groene landbouw was dit jaat het thema, maar het aantal deelnemende bedrijven, dat zich daarmee bezighoud viel volgens Pepping wel tegen, maar aan de landbouw aanverwante bedrijven waren er heel veel, en velen hebben laten weten over twee jaar terug te komen. In 2010 is de volgende editie van de beurs. De huidige formule zal volgens Pepping dan worden gehandhaafd, "Het gaat heel goed zo en we krijgen positieve reactie's" volgens Pepping.

Bron: Dagblad v/h Noorden.

Foto's van de landbouwbeurs

Geplaatst: 08-07-2008 om 12:04

Trekkertrek wedstrijden in Onstwedde
HARPEL - Aan de trekkertrek wedstrijden die Zaterdag 5 juli in Onstwedde werden gehouden, namen drie deelnemers van Harpel deel. Alle drie vielen ze in de prijzen, zo behaalde Michel Rakers in de superklasse tot 4000 kg met zijn Schlüter super e de eerste prijs. Jan Klok werd in de sportklasse tot 4500 kg de tweede, en Gert Baas behaalde met zijn Fiat 1100 in de klasse tot 4500 kg de derde plaats. De wedstrijden vonden onder zeer gunstige omstandigheden plaats, en de deelnemers van Harpel kunnen op een mooie wedstrijd terugzien en gingen dan ook voldaan huiswaarts.
Geplaatst: 05-07-2008 om 22:20

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix