Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2008

Nieuws van en over Harpel.

 

Besluit tot opheffing Evangelisatievereniging
HARPEL/BLEKSLAGE - In de Jaarvergadering die door het bestuur van de Hervormde Evangelisatievereniging "Uw Koninkrijk Kome" in Harpel, op dinsdagavond 25 maart was georganiseerd in het Buurthuis, is besloten de vereniging die reeds sinds 1920, op zondagmiddag diensten organiseerde in het Buurthuis, en het werk van de jeugd en zondagschool stimuleerde, wegens te geringe belangstelling op te heffen. Het bestuur zal in de komende tijd de nodige stappen ondernemen, die nodig zijn, om helaas tot opheffing van de vereniging over te gaan. Zie ook Hervormde Evangelisatievereniging 'Uw Koninkrijk Kome' Harpel.
Geplaatst: 25-03-2008 om 23:05  - Gewijzigd: 26-03-2008 om 21:06

Gezellige middag Vrouwenver.
HARPEL - Dinsdagmiddag 17 Maart j.l., zijn de leden van de vrouwenvereniging "Rondom het Woord" in Harpel, druk bezig geweest in het Buurthuis, de bedoeling was samen paasbakjes te maken, bestemd voor de komende paasdagen, om hiermee de paassfeer in huis te creëren. Het was een gezellige middag, en het resultaat was zodanig dat de dames, ieders met een leuk paasstukje, voldaan huiswaarts keerden.

Vrouwenvereniging 1 Vrouwenvereniging 2

Geplaatst: 19-03-2008 om 11:28

Jaarvergadering Stichting Buurthuis
HARPEL - Maandag-avond 17 Maart j.l. werd de Jaarvergadering van de Stichting Buurthuis Harpel gehouden. De voorzitter Dhr Wubs opende met een kort welkomstwoord de vergadering, die deze avond goed bezocht was. De secretares mevr. H Nonkes las de notulen van de vorige vergadering voor, die onveranderd werden goedgekeurd, waarna de penningmeester mevr T ten Have een overzicht gaf van de financiele handelingen over het afgelopen jaar, en moest mede delen dat de som van de inkomsten en uitgaven helaas een nadelig saldo vertoonden. Bij monde van Dhr G Velthuis, die namens de kascommissie sprak werd medegedeeld dat dit niet aan de handelingen van de penningm. lag, want de boeken en bescheiden waren in de beste orde bevonden, als nieuw kascommissielid werd Dhr H Bruin benoemd. Als bestuursleden werd en in de plaats van Dhr M Spiegelaar, Mevr. I. Bamborough, en in plaats van Dhr J Klok werd Dhr. B Smit benoemd. daarna was er een uitvoerige bespreking over de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten die in het Buurthuis kunnen plaatsvinden, om zo een eventuele nadelig saldo voor de komende jaren om te buigen in een voordelig saldo, of in ieder geval de begroting sluitend te krijgen, het bestuur zal zich de komende tijd hierover beraden, deze vragen kwamen ook in de rondvraag tot uiting. Nadat een verslag was gegeven over activiteiten die zullen plaatsvinden in komende jaar , sloot de voorzitter de vergadering,
Geplaatst: 17-03-2008 om 23:10

Herstellen Blekslagebrug
BLEKSLAGE – Enkele weken geleden, is in opdracht van de gemeente Vlagtwedde, door de Firma Vegter van Veendam, begonnen met het herstellen van de Blekslagerbrug, door het zware verkeer wat de laatste jaren de brug passeert, en eventueel zware landbouwwerktuigen, was de brug niet meer voor verkeer geschikt, en moest de gemeente het nodige onderhoud plegen, wat door bovengenoemde firma werd uitgevoerd. De klus zou 14 maart geklaard zijn, tot deze datum was de brug afgesloten voor alle verkeer. Helaas hebben ze deze datum niet gehaald en is de stremming nog steeds van kracht, na het aanbrengen van de coatinglaag, wat nog enkele dagen in beslag zal nemen, als de weergoden tenminste meewerken, kan de brug weer voor het verkeer worden opengesteld.

Blekslagerbrug 1 Blekslagerbrug 2 Blekslagerbrug 3

Geplaatst: 15-03-2008 om 17:41  - Gewijzigd: 15-03-2008 om 18:37

Blekslage in de kou
BLEKSLAGE - Was het een goed of een minder goed moment, dat Essent de gastoevoer naar de woningen in Blekslage Zaterdagavond om ± 9 uur moest sluiten, in verband met en lek in de gasleiding langs de Blekslagerweg. Voor de bereiding van de maaltrijd was het het een goed moment, maar om een lekkere warme avond van de TV te genieten was het minder leuk, maar de medewerkers van Essent hadden binnen drie uur de klus geklaard en konden de kachels weer branden, en was het leed geleden. De oorzaak van de lek was bij de mensen van Essent onbekend.
Geplaatst: 08-03-2008 om 09:13

Nieuwe shirts voor de kinderen
Sinds kort mogen de kinderen van Chr. basisschool "de Rots" in Harpel hun sport toernooien spelen in spiksplinternieuwe shirts. De oude schoolshirtjes waren af en dringend toe aan vervanging. Gelukkig gaf de vader van Marcel Kloosterman aan dat hij de shirtjes via (BIG BOSS Scheemda / Siddeburen) wilde sponsoren.
De shirtjes zijn inmiddels binnen en zien er prachtig uit. Bij deze bedanken we BIG BOSS voor het sponsoren van de shirtjes.

Nieuwe schoolshirts 1 Nieuwe schoolshirts 2 Nieuwe schoolshirts 3

Geplaatst: 05-03-2008 om 16:02

Sponsorloop "gezond spelen"
HARPEL - Vrijdagmorgen 22 februari wisten de kinderen van de basisschool "de Rots" in Harpel, tijdens de sponsorloop, het geweldige bedrag van 1214 euro op te halen. Bij de onderbouw wist Max Post het hoogste bedrag binnen te halen. Hij liep maar liefst 72 euro bijelkaar. Rowan Meesters won bij de middenbouw, hij haalde het prachtige bedrag van 70 euro binnen. Maar de grootste klapper maakte Marcel Kloosterman, hij haalde maar liefst het astronomische bedrag van 267,20 op. tijdens de prijsuitreiking werden deze drie kinderen beloond met een sportieve prijs. Het bijelkaar gelopen bedrag (1214 euro) zal worden besteed aan het kopen van spullen waarmee de kinderen tijdens de pauzes fijn kunnen spelen.
Iedereen die een donatie heeft gedaan wordt via deze weg heel heel hartelijk bedankt!
Sponsorloop 1 Sponsorloop 2
Geplaatst: 22-02-2008 om 13:59

Gezondheidsweek v/d kinderen van "de Rots"
HARPEL - Van 18 - 22 Februari hebben het personeel, en de kinderen van de basisschool "de Rots", in Harpel, evenals veel andere scholen in de regio een gezondheidsweek. Gezondheid kent veel facetten; gezond eten, goed bewegen , veiligheid op school, goed slapen, handen wassen, tanden poetsen enz.. Daar gaat het personeel met de kinderen deze week in groepsverband aan werken. er worden ook enkele gezamelijke activiteiten georganiseerd. Maandag 18 februari zijn ze begonnen met een gezond ontbijt en ochtendgymnastiek. De kinderen van alle groepen, kwamen net als de leerkrachten in pyama op school. Vrijdag 22 februari wordt de week afgesloten met een expositie en een sponsorloop. Vanaf kwart voor negen zijn de ouders, en alle belangstellenden welkom om de kinderen aan te moedigen bij de sponsorloop en kunnen de resultaten van de afgelopen week worden bekeken.
Gezondheidsweek 2008 1 Gezondheidsweek 2008 2 Gezondheidsweek 2008 3 Gezondheidsweek 2008 4
Geplaatst: 19-02-2008 om 17:31

Rioleringswerkzaamheden
HARPEL - Enkele weken geleden is de Grondmij, in opdracht van de firma Ballast Nedam bezig met de inwoners in de kom van het dorp Harpel te verlossen van de steeds weer kerende wateroverlast. Daarvoor wordt een aparte rioleringsbuis langs de Harpelerweg gelegd, waarop de inwoners hun hemelwater afvoer kunnen aansluiten. Tevens wordt er rond de woningen een drainage aangelegd, die ook op de rioleringsbuis kan worden aangesloten, waardoor ook het grondwater op deze buis kan worden worden geloosd. Op deze manier hoopt men van het overtollige water, wat voor sommige inwoners wel heel erg was, te zijn verlost. Hoelang de werkzaamheden duren is nog niet bekend, want ook de winter kan nog roet in het eten gooien, zodat de overlast nog enige tijd in beslag neemt.
Rioleringswerkzaamheden 2008 1 Rioleringswerkzaamheden 2008 2 Rioleringswerkzaamheden 2008 3 Rioleringswerkzaamheden 2008 4 Rioleringswerkzaamheden 2008 5 Rioleringswerkzaamheden 2008 6
Geplaatst: 01-02-2008 om 17:31

Lichte daling van het aantal inwoners
HARPEL - Werden er op 31 december 2006, in Harpel en Blekslage samen 214 personen geteld, vanwege verhuizing, overlijden enz., daalde het aantal met 16 personen tot 198 personen, maar door geboorte en binnenkomst nieuwe gezinnen, samen met 12 personen, daalde het totaal aantal inwoners met 4 personen, zodat de teller op 210 bleef steken. In Harpel en Blekslage staan metelkaar 79 woningen die alle bewoond zijn.
Geplaatst: 02-01-2008 om 16:32  - Gewijzigd: 10-01-2008 om 16:30

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix