Nieuwsarchief

Nieuwsarchief vierde kwartaal 2007

Nieuws van en over Harpel.

 

Kerstfeest i/h het Buurthuis, en bij de ouderen
HARPEL - Donderdagavond werd onder grote belangstelling van de zijde van de ouders, opa's en oma's, en belangstellenden van de kinderen van de basisschool "de Rots" in Harpel, het kerstfeest 2007 gevierd, met het opvoeren van de musical "de geschenkwinkel" die door de kinderen onder leiding van het personeel, voortreffelijk werd gebracht, hebben ze samen het kerstfeest gevierd, mede door de aanwezigheid van zoveel belangstellenden, en het enthousiasme van de kinderen, en het samen zingen van de oude en ook nieuwe kerstliederen, hebben ze allen genoten van deze viering, om half negen was het feest beëindigd en gingen allen voldaan huiswaarts.
Vrijdagmorgen werd door de kinderen en het personeel een bezoek gebracht aan de bejaarden en zieken in Harpel, met het zingen van kerstliederen, en het aanbieden van een kerstwens, werd getracht om samen met deze mensen kerstfeest te vieren, wat door de ouderen zeer op prijs werd gesteld.
Kerstviering 1 Kerstviering 2 Kerstviering 3 Kerstviering 4 Kerstviering 5 Kerstviering 6 Kerstviering 7
Geplaatst: 21-12-2007 om 14:04

Afkoppelen dakafvoeren in het centrum van Harpel
Verschillende bewoners uit het centrum van Harpel kampen al jaren met ernstige wateroverlast, hierover is bij de gemeente herhaaldelijk geklaagd. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft besloten alle dakafvoeren waarvan de eigenaren zich in het verleden hebben aangemeld via het Projectbureau Westerwolde Schoon! en/of de gemeente Vlagtwedde, zullen worden afgekoppeld van de huisriolering, en worden aangesloten op een nieuw te leggen regenwater riool. Bij iedere woning zal op de erfgrens een extra aansluitpunt worden aangebracht waarop een door eigenaar / bewoner zelf aan te leggen drainage en/of afvoer van de kruipruimte kan worden aangesloten. Medio week 50 zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen van de dakafvoeren van de riolering van de woningen aan de Harpelerweg en de Molenkampweg. De werkzaamheden zullen onder toezicht van de heer T. Starkenburg van de Grontmij, uitgevoerd worden door aannemersbedrijf Ballast Nedam Infra Noord Oost, de uitvoerder is de heer J. Visser
Geplaatst: 15-12-2007 om 13:11  - Gewijzigd: 15-12-2007 om 13:12

Intocht Sinterklaas in Harpel
HARPEL- Afgelopen woensdag was er weer de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Dit jaar kwam hij in een felrood sport-autootje Harpel binnen scheuren. Na een welkom in het buurthuis bezocht de Goedheiligman de school en de peuterspeelplaats. De gezellige ochtend werd afgesloten met een stamppotbuffet in het buurthuis. De kinderen gingen met een volle maag en goed verwend naar huis.
Geplaatst: 06-12-2007 om 13:29

Dorpshuizenconferentie Usquert
USQUERT - Dorpshuizen in de steigers!, onder dit motto organiseerde De Vereniging Groninger Dorpen en het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen in samenwerking met de Provincie Groningen de 'Dorpshuizenconferentie' op 23 november in Dorpscentrum Usquert.
Op deze 'Dorpshuizenconferentie' werden aan de circa tachtig aanwezigen voorbeelden gegeven van mogelijke subsidiebronnen voor bv. groot onderhoud of energiebesparende maatregelen. Ook werden er mogelijkheden aangedragen om de exploitatie te verbeteren.
De presentatie was in de handen van Hanneke Kappen, op een prettige, humorvolle, manier interviewde zij onder anderen gedeputeerde Ineke Mulder, die van mening is dat dorpshuizen van cruciaal belang zijn.
Het mannenkoor uit Bierum verzorgde de muzikale intermezzo's.
De bijeenkomst werd ook door een delegatie van het bestuur van Stichting Dorpshuis Harpel (als enige uit het zuiden van de provincie) bijgewoond, het bestuur zal met de informatie aan de slag gaan en proberen er hun voordeel mee te doen. (jn)
Dorpshuizenconferentie Usquert foto 1Dorpshuizenconferentie Usquert foto 2Dorpshuizenconferentie Usquert foto 3
Geplaatst: 23-11-2007 om 22:03

30 jaar MBvO in Harpel
HARPEL-MUSSELKANAAL- Het is dit jaar 35 jaar geleden dat het toenmalig ministerie van CRM de gemeente Vlagtwedde, de mogelijkheid bood om iets te doen voor de ouderen in de gemeente, door het gemeentebestuur werd toen de Stichting Open bejaardenwerk, nu Stichting Welzijn Vlagtwedde opgericht. In 1977 werd door het bestuur van deze Stichting Roelf Bossen gevraagd of hij de bejaarden in Harpel en Blekslage wilde benaderen om te vragen of zij lid wilden worden van het Openbejaardenwerk in Harpel. In November 1977 had hij een groep bijelkaar, en werd het Open Bejaardenwerk in Harpel opgericht. Voorzitter werd Hendrik Nijboer en penningmeester Roelf Bossen. In de loop van de winter en het voorjaar waren er voldoende leden, zodat de Stichting op zoek ging naar een bevoegde leerraar, deze werd gevonden in Dhr L Slagter van Stadskanaal die in Augustus 1978 van start ging met 14 leden. In 1980 werd er ook een groep Volksdans begeleid door Dhr Slagter, opgericht. Op 1 Februari 1991 ging Dhr Slagter met pensioen, hij werd opgevolgd door Ina Potze-Duit die in Oktober 1999 met de vut ging, maar in September, 2 maanden eerder, werd de groep overgenomen door Ada de Jong-de Boer die tot op heden de leiding van de groep heeft. Het ledental in die jaren was wisselend, maar op dit ogenblik zijn er 10 leden voor de volksdans, en daarnaast nog 8 leden voor Gym, waarvan 1 lid door omstandigheden tijdelijk afwezig is. Dit jubileum werd donderdag 15 November herdacht in het restaurant Wokkie te Musselkanaal, de leidster had in samenwerking met de eigenaar de zaal feestelijk versierd, zodat Janny Tempel-Daanje de avond met een kort overzicht over de afgelopen jaren, in een feestelijke zaal kon openen. Janny-Tempel Daanje en Lammie Lukens Meems werden voor hun 30 jarig, en Warndientje Smid-Santing voor haar 25 jarig lidmaatschap in de bloemetjes gezet. Het was een heel gezellige avond, het MBvO van Harpel, (de tegenwoordige naam voor dit werk) kan op een zeer geslaagde avond terugzien.
Felicitatie Jubilarissen Jubileum Wokken 1 Wokken 2
Geplaatst: 16-11-2007 om 12:10  - Gewijzigd: 19-11-2007 om 14:34

30 jaar Chr. Vrouwenvereniging in Harpel
HARPEL/BLEKSLAGE - Het is vandaag precies 30 jaar geleden, op 10 november 1977, dat er een aantal vrouwen uit Harpel en Blekslage, in dit Buurthuis samen kwamen om iets te organiseren. Het was de gewoonte dat deze dames zomers als het goed weer was een fietstocht organiseerden, tochtjes in de omgeving, maar ook werd de provinciegrens wel eens overschreden.
En dan wordt het weer minder, dan is er niets meer, en daarvoor kwamen ze bijelkaar, wat kunnen wij organiseren, zodat wij ook winteravonden samen kunnen doorbrengen. In de loop van de avond werd besloten een Christelijke vrouwenvereniging op te richten, die de naam "Rondom het Woord" werd gegeven.
Mijnheer de Leeuw, pastoraal medewerker bij de Evangelisatievereniging werd gevraagd om eens in de veertien dagen, met een meditatie de vergadering te openen. Verder zou het programma door de leden zelf worden ingevuld, met o.a. breien-haken en verdere handwerkjes, eens per jaar een verkoop te organiseren, en de opbrengst daarvan bestemmen voor een goed doel.
Dit ging enkele jaren goed, maar na verloop van tijd blijkt dat de animo voor deze dingen afnam, en werd het programma gewijzigd.
Na enkele jaren nam Dhr. de Leeuw wegens vertek naar elders afscheid, en werd de leiding door enkele dames overgenomen.
Op dit ogenblik bestaat het programma uit: de vergaderingen worden door één van de dames geopend met een meditatie, verder worden er ontspannings-avonden georganiseerd, er komen sprekers(sters) die een onderwerp behandelen op het gebied van voeding-verzorging of iets waarin de dames interresse hebben, of ze gaan een excursie naar een bedrijf in de omgeving organiseren, verder hebben ze hun doe-avonden, sjoelen en een kwisje etc., allemaal dingen om op een gezellige manier bezig te zijn.
Vrouwenvereniging Rondom Het Woord
Werd de eerste avond gestart met 22 leden, in de loop van deze derig jaar is dat wel teruggelopen, en heeft de secretaresse nog 13 leden in haar bestand. Van deze dertien zijn er zeven, die ook bij de oprichting betrokken waren.
De vergaderingen worden van begin September tot eid April gehouden in het Buurthuis, en worden door de dames als gezellig, leerzaam en prettig ervaren.

De foto is gemaakt door Wubbe Tempel.
Geplaatst: 10-11-2007 om 16:52  - Gewijzigd: 10-11-2007 om 17:01

Het Kloostersmartlappenkoor in ons Buurthoes.
Het Bestuur van de Stichting Buurthuis had voor Vrijdagavond 26 oktober, een avond georganiseerd, voor de donateurs en belangstellenden, in ons Buurthoes, Het Klooster smartlappenkoor van Ter Apel, onder leiding van de dirigent Jan Platje, kwam met een avondvullend programma deze avond verzorgen, helaas kon de voorzitter Jan Wubs geen volle zaal verwelkomen, en waren niet alle stoelen bezet, maar wie nou dacht: nou moeten wij de hele avond zeker naar smartlappen luisteren, heeft zich danig vergist, want naast enkele smartlappen, werden verder deze avond verschillende zeemansliedjes, vrolijke versjes uit de goeie oude tijd, liedjes van Lucas en Gea, Jan Smit enz. gezongen, afgewisseld met het zingen door verschillende duo's, een bijzonder goed gevarieerd programma, wat op voortreffelijke wijze door het koor werd gebracht. Met het liedje "West Zuid West" werd deze avond besloten. De aanwezigen hebben volop kunnen genieten, en het bestuur kan toch met voldoening terugzien op deze avond. Zie de foto's
Geplaatst: 27-10-2007 om 00:25  - Gewijzigd: 27-10-2007 om 09:55

Machine voor het redden van de schelpenpaden
Volgens het Dagblad van het Noorden, is een inwoner van Stadskanaal verbaasd toen hij vorige week in deze krant las dat B en W van de gemeente Vlagtwedde af willen van alle schelpenpaden. Het onderhoud van de paden zou moeizaam zijn, waardoor ze in de loop der tijden steeds smaller werden, en ook gevaarlijker. Omdat er veel klachten van fietsers komen wil de gemeente sommige paden verwijderen, en andere vervangen door betonpaden, dit kost bijna een miljoen euro. Nu is er volgens deze inwoner een schelpenrooimachine, als je daar eens per half jaar over de paden gaat blijven ze breed genoeg. Hij legt uit dat de machine een soort wals bevat die losliggende schelpen aandrukten dat met speciale messen overwoekerend gras wordt verwijderd. "Een simpel en goedkoop systeem" Wethouder Klap is bekend met deze schelpenrooimachine maar houdt vast aan het standpunt van B en W. "Wij denken dat het op lange termijn beter is dat de paden verdwijnen. Het kost wel wat, maar we zijn dan af van de klachten. Het is beter voor onze burgers en voor de recreanten die hier komen. De gemeenteraad moet natuurlijk wel accoord gaan met ons voorstel".
Geplaatst: 09-10-2007 om 09:28

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix