Nieuwsarchief

Nieuwsarchief vierde kwartaal 2006

Nieuws van en over Harpel.

 

Carbidschieten met oudjaar
Bij de familie ten Have aan de Molenkampweg was dit jaar het carbidschieten georganiseerd. Ondanks de stevige wind was er toch een behoorlijke opkomst van het publiek uit Harpel en omgeving. In de winddichte 'kantine' was er snert, koffie, oliebollen en ander lekkers. En vanzelfsprekend waren de knallen weer tot in de wijde omgeving hoorbaar.
Carbidschieten 1 Carbidschieten 2 Carbidschieten 3

Filmpje 1 Filmpje 2

Geplaatst: 31-12-2006 om 18:01

Kinderen zingen voor de bejaarden
Vrijdagmorgen werden de kinderen van de basisschool "de Rots" in groepen verdeeld, en gingen ze op pad om, onder begeleiding van het personeel, bij de bejaarden in ons dorp enkele kerstliederen te zingen, en namens de verschillende verenigingen een attentie aan te bieden, dit wordt door de ouderen over het algemeen zeer gewaardeerd.
Geplaatst: 22-12-2006 om 12:46

Kerstfeest "de Rots"
Donderdagavond 21 december, hebben de kinderen van de basisschool "de Rots" in Harpel, samen met de ouders en belangstellenden het kerstfeest gevierd in het Buurthuis. Voor een goed gevulde zaal, voerden de kinderen de musical "De kleine boom" op, de kinderen hebben echt hun best gedaan, en de aanwezigen hebben genoten van het spel van de kinderen, verder werden er gezamelijk de bekende kerstliederen gezongen, het was reeds over half tien toen het feest, wat weer goed geslaagd genoemd kan worden, werd afgesloten.
Geplaatst: 22-12-2006 om 12:41

Stroomstoring
Volgens onbevestigde berichten is er vanavond zo rond 6 uur een stroomstoring opgetreden, in het gasontvangstation aan de Harpelerweg, medewerkers van Essent en de Gasunie hebben samen geprobeerd het probleem op te lossen, om ongeveer acht uur was het euvel verholpen, en konden de mannen weer huiswaarts keren.
Geplaatst: 14-12-2006 om 23:19

Aanleg glasvezelkabel
Al enige weken zagen wij dat er langs de Harpelerweg machines, die bezig waren met het leggen van een kabel, en menigeen zal zich afgevraagd hebben: waar zijn ze toch mee bezig, wat is toch de bedoeling? de werkelijke reden is dat energie leverancier Essent, bezig is, een glasvezelkabel te leggen naar onze school, omdat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, alle scholen zo spoedig mogelijk moeten worden aangesloten op de glasvezelkabel, opdat de kinderen optimaal gebruik kunnen maken van het snellere internet. De bedoeling is dat onze school voor 1 December 2006 moest worden aangesloten.
Wat is glasvezel eigenlijk? nu citeer ik enige technische gegevens:
GlasvezelGlasvezel maakt gebruik van licht om gegevens te versturen. Het veroudert ook niet of nauwelijks. Dit in tegenstelling tot koperkabels. De huidige glasvezelkabels zijn bedoeld voor snelheden van 1.000.000 kilobit (ofwel 1 gigabit - dus 50 x sneller dan ADSL 2+) maar worden voor huishoudens meestal teruggebracht tot 10 megabit (ofwel 10.000 kilobit per seconde) of 100 megabit. Deze snelheid is dan wel symmetrisch (dus even snel in het downloaden als in het uploaden). Als over enkele jaren een hogere snelheid nodig is, dan kunnen glasvezels heel eenvoudig aan de kant van de provider worden 'opgevoerd' tot 1 gigabit en sneller, zonder dat de gebruiker daar nieuwe apparatuur of software voor nodig heeft. Het is nu zelfs al technisch mogelijk om meer dan 1.000 gigabit per seconde over glasvezel te versturen, dus de toekomstmogelijkheden van glasvezel zijn veel beter dan die van koperkabels.
Een aantal mogelijkheden van Glasvezel zijn:
* breedbanddiensten (videoconferencing, streaming video, gaming)
* Educatief lesmateriaal van uitgevers on-line toepassen in het onderwijs
* intensiever samenwerken met andere onderwijsorganisaties
Essent is op dit moment druk bezig alle Picto-scholen aan te sluiten op de glasring. En kunnen de kinderen van de basisschool de rots, als eerste school in de gemeente Vlagtwedde gebruik maken van het snelle internet. Picto is de naam voor een samenwerkingsverband tussen alle openbare en Christelijke basisscholen in de gemeenten Veendam en Stadskanaal.
Geplaatst: 27-11-2006 om 20:02  - Gewijzigd: 28-11-2006 om 20:44

Automobilisten opgelet
Dat het voor de automobilisten opletten is, vooral als de duisternis invalt, ondervond een automobilist een dezer dagen, terwijl hij uit de richting Harpel de Mussel A kanaal, bij de vroegere Harpelsluis, wilde oversteken werd hij plotseling geconfronteerd met een overstekende vos, hij kon ternauwernood een aanrijding voorkomen, maar gelukkig voor reintje, en voor de automobilist kon hij een aanrijding voorkomen
Geplaatst: 22-11-2006 om 10:59

Boerencultuurroute
Zaterdag 4 nov. j.l. werd de door het gemeentebestuur van de Gemeente Vlagtwedde georganiseerde boerencultuurroute gehouden. Hiervoor hadden zij 4 bedrijven binnen de gemeente bereid gevonden hun bedrijven ter bezichtiging open te stellen. het waren 4 verschillende bedrijven, zoals de geitenboerderij van de fam. Rolfes aan ruiten A kanaal in Roelage, het landbouwbedrijf van de fam. Kruise aan de Veenweg in Laudermarke, het melkveebedrijf van de fam. Koskamp aan de Molenkampweg in Harpel, en de struisvogelfarm van de fam. Jongejans aan de Bourtangerstraat in de Weite. Meer dan 100 personen namen deel aan deze route die bij vroegtijdige opgave per bus gemaakt kon worden, verder kon men per eigen auto de route volgen. Om ± 1 uur werd de route op het bedrijf van de fam. Rolfes, met een welkomstwoord door wethouder Seine Lok geopend. Daarna was de leiding bij Dhr Floor Aukema. Er werd een strak reisschema aangehouden, omdat men om 6 uur de route wilde beeindigen. Tijdens de bezichtiging op de bedrijven kon men genieten van het optreden van verschillende groepen, zoals de jeugdige drummer Herman Dümmer met zij 12 snarige gitaar, de Westerwolder wichter o.l.v. Eddy Withof, en Wilma Meijer/Marian Toussaint, op het bedrijf van de fam. Rolfes, op het bedrijf van de fam. Kruise was het Paula Fietje met dans/vertelling/kleine instrumenten, en de Shadows Beyond - pop rockband. Om ± 3 uur werd er tijdens een korte pauze in cafe-restaurant de herberg in Sellingen, een kop koffie/thee aangeboden.Op het bedrijf van de fam Koskamp was allereerst een opteden van de akoestische band Fath, waarna het duo Hans ter Heyden met een zelfgeschreven verhaal en Loes Runge met een door haar zelf geschreven lied in het gronings optraden, en op het bedrijf van de fam. Jongejans was het Reint Meins die met een voordracht/verhaal in het gronings, het optreden van de verschillende groepen en personen beeindigde. Zowel de rondleidingen op de verschillende bedrijven, en het optreden van de artiesten vielen zeer ion de smaak bij het publiek. Aan het einde van de middag werd door een jury, o.l.v. Dhr Lok, de winnaar van de verschillende optredens van de artiesten aangewezen, deze werd gewonnen door de Shadows Beyond. na een door de fam Jongejans aangeboden kop groente/tomaten/ struisvogelsoep, en diverse hapjes kon Dhr Lok, de zeer geslaagde middag met dank aan de medewerkers, zowel de bedrijven als de artiesten afsluiten, en werd de route om ong. half 7 beeindigd bij het gemeentehuis.
Boerencultuurroute 1 Boerencultuurroute 2 Boerencultuurroute 3
Geplaatst: 04-11-2006 om 23:23

Vrijwilligersmiddag
Vrijdag 3 nov. j.l. is er door de Stichting Welzijn Ouderen in de Gemeente Vlagtwedde, een middag georganiseerd voor alle Vrijwilligers, bestuur en kommissieleden van de Stichting, in de Theaterboerderij de Noorderbak te Roswinkel. Het was echt een volle bak in de Noorderbak, toen Dhr. Flip Heuving de aanwezigen welkom heette, na de koffie konden de gasten genieten van een door het personeel van de Noorderbak goed verzorgd buffet. Na een korte pauze, trad de conferencier Pommel, (oet Oethoezen) op, met zijn in het Gronings dialect gespeelde stukjes wist hij, samen met zijn vrouw, de zaal zodanig te bespelen dat er een heel gezellige sfeer onstond. het was reeds over tienen toen de Hr Heuving de Hr en Mevr Pommel en de aanwezigen bedankte, en de hoop uitsprak: dat de vrijwilligers ook het komende jaar weer, zich wilden inzetten voor de hulp aan de ouderen, en dat zij samen met de leiding mogen proberen de weg naar de onlangs, in de verschillende plaatsen in de gemeente, geopende adressen van de steunstee mogen wijzen, een onderdeel van de steunstee is toch ook het begeleiden van de hulpbehoevende oudere, opdat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Het was een heel mooie avond.
Geplaatst: 04-11-2006 om 09:23  - Gewijzigd: 4-11-2006 om 09:24

Zeer geslaagd feest in het buurthuis
Vrijdag 27 oktober werd er door het bestuur van de Stichting Buurthuis Harpel, een feest georganiseerd voor de donateurs van de Stichting, en alle inwoners van Harpel en omgeving.
Helaas moest dhr. Kees Visscher die samen met dhr. Alex Vissering een avondvullend programma zouden verzorgen wegens ziekte verstek laten gaan. In zijn plaats hebben zij dhr. Henk Puister bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Het was 8 uur toen de voorzitter dhr. Jan Wubs met een kort welkomstwoord een goed gevulde zaal het feest ging openen, waarna dhr. Alex Vissering met zijn groninger liedjes, en Henk Puister met zijn zelfgeschreven humoristische groninger verhalen en korte anekdotes, afwisselend de avond vulden. Het was reeds dicht bij elfen toen dhr. Vissering met het zelfgeschreven lied 'De Groanrepubliek', en dhr. Puister met zijn verhaal over Winschoten deze succesvolle avond beëindigden. Het publiek had alle lof voor het gebodene van deze twee groninger artiesten. Met een dankwoord aan publiek en artiesten sloot de voorzitter deze avond. Het bestuur kan op een zeer geslaagde avond terugzien.

Henk PuisterAlex Vissering

Geplaatst: 28-10-2006 om 00:55  - Gewijzigd: 29-10-2006 om 11:32

Schoolkringvergadering
Op donderdag 19 oktober heeft de jaarlijkse schoolkringvergadering plaatsgevonden. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van "Dwars door mijn leven" van Kees van Wijgerden. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd. Daarna leest de secretaresse het verslag van het secretariaat voor. Hierin staat o.a. wat er het afgelopen jaar allemaal in en rondom school voor werk is verricht samen met ouders om de tuin, het schoolplein, de garage enz. weer een net aanzien te geven. Ouders namens de schoolcommissie hartelijk dank voor jullie hulp. Na het voor lezen van het finacieel verslag is er een vraag betreffende de opbrengst voor oud papier. Of het voordeel heeft dat er nu iedere maand een container staat. Jazeker dit brengt gemiddeld 1/3 meer op per jaar. Dus blijven brengen dat oud papier.
Jan Velthuis en Hendrik Klasens nemen afscheid als lid van de schoolcommissie. Zij worden d.m.v. een passend cadeau bedankt voor hun jarenlange inzet. We heten Hans Koedam welkom als nieuw lid en wensen hem veel succes.
Aansluitend vond de ouderavond plaats. Het thema was Cyberpesten. D.m.v. een Beamerpresentatie werden de ouders wijzer gemaakt. We hebben een stukje MSM taal geleerd. Bijvoorbeeld hst = hoe is het en brb:) is ouders kijken mee. Een leuke no znuffel + zoen en een knuffel. en W8ff wisten we wel = wacht even. Verder werd het gevaar van chatten uitgelegd en dat kinderen vanaf 8 jaar al hun foto's plaatsen op bepaalde sites. Hier kunnen ook vervelende dingen uit voortkomen. Het was een zeer leerzame avond.
Geplaatst: 21-10-2006 om 14:09

Boerencultuur-route loopt ook door Harpel
Op zaterdagmiddag 4 november a.s. organiseert de gemeente Vlagtwedde een zogenaamde Boerencultuurroute. Op vier boerenbedrijven vertonen inwoners - jong en oud - van onze gemeente hun kunsten. Zij kunnen hiermee de gemeentelijke Cultuurprijs winnen.
Bezoekers kunnen de route zelf volgen, of meerijden met de bus. Deze vertrekt om 12.45 uur vanaf het gemeentehuis in Sellingen en is rond 18.00 uur daar weer terug. Hiervoor kan men zich tot 28 oktober a.s. aanmelden bij de afdeling OSW van de gemeente. Tel. 0599-320295/320296 of per e-mail cultuur@Vlagtwedde.nl Na aanmelding worden het buskaartje en het programma toegestuurd. Let op: vol is vol!
Hieronder een overzicht van de route:

Geitenboerderij Rolfers - Ruiten A Kanaal 5-3, Roelage/Laudermarke
13.00 uur Herman Dümmer - gitaar
13.10 uur Westerwolder Wichter - koor o.l.v. Eddy Wilthof
13.20 uur Wilma Meijer en Marian Toussaint Raven - muziek en verhaal
13.30 uur Rondleiding boerderij

Akkerbouwbedrijf Kruise - Veenweg 13, Laudermarke
14.00 uur Paula Fietje - dans + vertelling + kleine instrumenten
14.10 uur Rondleiding boerderij
14.25 uur Shadows Beyond - pop- en rockband

Veebedrijf Koskamp - Molenkampweg 22, Harpel
15.30 uur FATH - akoestische band
15.40 uur Duo 'Mag wel' (Hans ter Heijden en Loes Runge) - muziek en conference
15.50 uur Rondleiding boerderij

Struisvogelfarm Jongejan - Bourtangerstraat 8, Vlagtwedde
16.20 uur Reint Meins - voordracht verhaal
16.30 uur Rondleiding boerderij
16.45 uur Prijsuitreiking
Geplaatst: 14-10-2006 om 21:16  - Gewijzigd: 14-10-2006 om 23:55

Alex Vissering en Kees Visscher in het Buurthuis
Stichting Buurthuis Harpel organiseert op vrijdag 27 oktober een geweldige feestavond voor alle inwoners van Harpel en (wijde) omgeving.
De bekende Groninger zanger Alex Vissering (o.a bekend van zijn hits De Groanrepubliek en Mien Machteg Wad) en schrijver/verteller Kees Visscher (winnaar van de Wessel Gansfortprijs 2006 de tweejaarlijkse culturele prijs van de provincie Groningen) verzorgen een avondvullend programma met liedjes en verhalen.
Aanvang acht uur, de zaal is om half acht open, zorg dat u erbij bent.
Entree € 7,50 pp

Kees VisscherAlex Vissering 1Alex Vissering 2

Geplaatst: 08-10-2006 om 06:09

Caravanstalling in Harpel
Mede doordat het met het mesten van de kuikens minder ging, hebben Markus en Tineke Wenning, aan de Harpelerweg in Vlagtwedde, dit voorjaar besloten deze poot onder hun bedrijf af te stoten, en trachten zij een nieuwe invulling voor het gebruik van de vrij nieuwe schuur te vinden. En aangezien deze schuur een ruime inrijmogelijk heeft, een harde betonnen vloer heeft, en de ruimte goed geventileerd kan worden, ideaal is voor de stalling van o.a. caravans en campers, trachten zij hiervoor huurders te vinden. Hiervoor hebben zij een eigen website laten ontwikkelen, (caravanstalling-westerwolde.nl), waarop alle voorwaarden en mogelijkheden staan vermeld, tevens staat er een duidelijke route-beschrijving op, die je moeiteloos naar de Harpelerweg nr 9 (voor de oudere mensen, nog altijd de Boerweg geheten) wijst, waar Markus en Tineke gaarne bereid zijn de nodige informatie te verschaffen.
Geplaatst: 01-10-2006 om 23:19

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix