Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2006

Nieuws van en over Harpel.

 

Jaarvergadering Ver. v Pl Belangen Harpel
Maandagavond 27 maart vond de jaarvergadering, van de vereniging voor Plaatselijke Belangen Harpel, plaats in het Buurthuis. De voorzitter J J Nijboer opende de vergadering met een welkom aan de ruim twintig aanwezigen, daarna werden door Dhr v. Onselder de notulen voorgelezen die onveranderd werden goedgekeurd. Mevr J Schoenmaker deelde mede dat er na de uitbetaling van de jachtgelden en andere uitgaven nog een batig saldo was, bij monde van Dhr R de Haan die namens de kascommissie sprak, waren de boeken en bescheiden in de beste orde bevonden , hij was aftredend, in zijn plaats werd Dhr H Bruin benoemd. daarna vond de bestuursverkiezing plaats, Mevr J. Schoenmaker was aftededend en had haar 10 jarig bestuursperiode er opzitten, in haar plaats werd Dhr. G. Velthuis Jzn verkozen. Mevr. Schoenmaker werd een presentje aangeboden, hierop volgde de pauze, waarna Dhr v. Onselder namens het bestuur de uitslag van de door het bestuur uitgeschreven enquête gehouden onder de bevolking van Harpel, hieruit bleek dat er nog wel belangstelling was voor betaalbare bouwkavels, maar aangezien deze in partikuliere handen zijn, zal dit de prijs zeker niet te goede komen, ook bleek hieruit dat niemand Harpel wil verlaten, het is altijd nog goed toeven in onze gemeenschap. De door het bestuur aangevraagde onderhoud van de bermen, en de problemen van de waterhuishouding, in de kom van het dorp, bleek niet zo maar even te kunnen worden opgelost door de diverse instantie's. Het voorstel uit de verg. voor de aanleg van een parkeerterrein, voor de papiercontainer en de bibliobus zal door het bestuur worden uitgewerkt. Daarna kwam het jachtveld ter sprake, dit blijkt voor het veld in Harpel nog tot 2011 te zijn verhuurd, er zal contact worden gezocht met Dhr. v d Haar. ook werd door het bestuur gevraagd hoe men dacht over een eventueel te plaatsen grote kerstboom in december, hier werd gelaten op gereageerd, verder niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering door de voorzitter met een woord van dank gesloten.
Geplaatst: 28-03-2006 om 08:06

Winnaar voelt zich verliezer
De grote winnaar van de verkiezingen in de gemeente Vlagtwedde, is volgens Marcel Looden, corespondent van het Dagblad v/h Noorden, de grote verliezer geworden. De PvdA, goed voor zes van de zeventien zetels is buiten spel gezet. De situatie doet volgens PvdA-fractie-voorzitter Batterman absoluut geen recht aan de kiezers. "Meer dan eenderde van de stemmers heeft voor ons gekozen, en wil dat wij meebesturen. Het CDA en de VVD, die samen meer dan duizend stemmen verloren, doen nu wel mee. Hier wordt geen respect voor de kiezer getoond. "Hendrik Klap bestrijdt die lezing. "Vlagtwedde krijgt een zeer brede coalitie die vele lagen van de bevolking vertegenwoordigt. en we hebben een ruime meerderheid."
Geplaatst: 27-03-2006 om 18:55

Politie pakt wildparkeerders aan
(Jan Johan ten Have schreef in de schakel): De politie gaat in de komende tijd in Onstwedde extra gericht controleren op wildparkeren. Daarmee moet onder meer het parkeren op trottoirs en groenstroken worden tegengegaan. Foutparkeerders die worden betrapt, kunnen rekenen op een bekeuring van € 50,-. Verder in het bericht: Dorpsagent Lentz zegt: Enkele jaren geleden werd er ook al een periode gericht gecontroleerd op wildparkeren, toen zijn er bekeuringen uitgedeeld en dat is nu inmiddels ook alweer gebeurd. Het gaat ons echter niet om zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Daarom willen wij op deze manier de bevolking waarschuwen.
Geplaatst: 05-03-2006 om 14:15  - Gewijzigd: 5-03-2006 om 14:17

Mysterieus ongeval Blekslage
Afgelopen donderdag lagen er plots delen van een auto, waaronder bumper en andere kunststofdelen, bij een beschadigde boom in Blekslage.
Tot verbazing van de buurt, zij hadden niets gemerkt van een aanrijding, onderzoek van de redactie van deze website heeft nog niets opgeleverd.
Zodra wij meer weten leest u het hier.
Geplaatst: 04-03-2006 om 18:12

Jaarfeest Chr Vrouwenver.
Vrijdag 3 Maart j.l. heeft de Chr Vrouwenvereniging "Rondom het Woord" haar jaarfeest gehouden in "Ons Buurthoes". De avond stond onder leiding van mevr. Tempel-Daanje, die deze avond opende met een welkomstwoord, de angst dat het weer, evenals het vorig jaar weer spelbreker zou worden bleek achteraf ongegrond, want de zaal was goed bezet. De toneelverenigiging "Marijke" van Stadskanaal speelde het luimige toneelstukstuk "de veur en noaweeën van de fietsvaaierdoagse", het stuk werd goed gespeeld en door de aanwezigen met een hartelijk applaus besloten. De vrouwenver. kan weer op een geslaagde avond terugzien.
Geplaatst: 04-03-2006 om 10:04

Mooiste plek van Nederland
De NCRV organiseert dit jaar weer de verkiezing "Mooiste plek van Nederland". Ons prachtig Westerwolde is dit keer ook genomineerd. Ger Schuiling uit Ter Apel is "ambassadeur". In Groningen concurreren we met Wedde en omgeving. Voor meer informatie zie: www.demooisteplek.nl. Hier kan iedereen zijn stem uitbrengen. Doen!!!
Geplaatst: 09-02-2006 om 16:38

Eerste steenlegging
Vanmiddag werd door de erevoorzitter van de Chr. schoolvereniging in Harpel de eerste steen gelegd van de uitbreiding van het schoolgebouw van de Chr. Basisschool "De Rots" in Harpel, hierbij waren het bestuur de kinderen, de voorzitter van het VPCBO Zuidoost Groningen Dhr. M. Wever, het bouwpersoneel en belangstellenden aanwezig, daarna was er gelegenheid om de nieuwe aanbouw te bezichtigen, over enkele maanden hoopt men de bouw te kunnen afronden.
Geplaatst: 07-02-2006 om 19:55

Brand verwoest huis biechtdominee
(overgenomen uit het dagblad v/h Noorden)
Het huis van de bekende biechtdominee Sietze v. d. Veen uit Kopstukken is gistermiddag door brand verwoest. Het vuur onstond in het achterste deel van de woning in de buurtschap bij Mussel. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak valt volgens een woordvoerder van de hulpverleningsdienst nog niets te zeggen.
Elders in het blad lezen we dat het domineesechtpaar een vervelende periode wacht. Voor hen had het gisteren een dag met een feestelijk tintje moeten zijn. de ouders van echtgenote Trijn waren n.l. in Kopstukken om te vieren dat zij 50 jaar zijn getrouwd. Op het moment van de brand lag zijn schoonvader binnen te slapen, het lukt de dominee zijn schoonvader die wegens een beroerte gehandicapt is, tijdig uit de al vol rook zijnde slaapkamer te redden.
Hij en zijn vrouw hopen dat ze op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Dat heeft alles te maken met het ponykamp, dat de twee samen hebben opgezet voor kinderen met kanker. Een geluk bij een ongeluk is dat de pony's ongedeerd zijn gebleven. Zij zitten in een loopstal en konden naar buiten.
Geplaatst: 02-02-2006 om 10:43

Koffieochtend met een heel belangrijk thema!
Ongeveer 25 personen waren deze morgen afgekomen op de uitnodiging, van de Stichting Welzijn in de gemeente Vlagtwedde, voor een koffieochtend in het buurthuis te Harpel, waar door twee medewerkers van de zorgverzekering Menzis, uitleg zou worden gegeven over het nieuwe zorgstelsel, waar helaas nog zovelen moeite mee hebben, en niet precies weten wat de nieuwe verzekering precies inhoud. Deze ochtend die om half tien begon, werd voor de pauze door de medewerkers van menzis uitgelegd wat de nieuwe verzekering precies inhield, alhoewel zij geprobeerd hebben om op zo duidelijk mogelijke wijze te vertellen wat een ieder van ons te wachten stond, bleven nog veel vragen onbeantwoord, hiervoor was na de pauze gelegenheid om duidelijkheid te krijgen, veel vragen werden beantwoord, maar nog niet alle zijn gesteld, het was een leerzame morgen, en de medewerkers werden dan ook door mevr. Stel, die namens de stichting deze morgen georganiseerd had, hartelijk bedankt.
Geplaatst: 16-01-2006 om 20:23  - Gewijzigd: 17-01-2006 om 18:20

Bouw nieuwe school
Vanmorgen is het bouwbedrijf Blokzijl na een vakantie van twee weken weer gestart met de verdere bouw van de nieuwe school, alhoewel zij iets op schema achterliggen, denken zij toch binnen redelijke tijd het werk te kunnen opleveren. In deze vakantie periode is door een aantal vrijwilligers een berging van 3,5 x 6 meter geplaatst.
Geplaatst: 09-01-2006 om 18:24

Inwoneraantal gelijk gebleven
Vanwege geboorte en binnenkomst van 13 personen, en door overlijden en verhuizing van eveneens 13 personen, is het aantal inwoners van Harpel en Blekslage, met een stand van 212 gelijk gebleven. Stonden er op 1 januarie 2005, 2 woningen leeg, deze werden in de loop van het jaar opnieuw betrokken, maar eind december werd door verhuizing opnieuw 1 woning onbewoond, zodat er op 1 januarie 2006 nog 1 woning van de 79 woningen in Harpel en Blekslage onbewoond is.
Geplaatst: 02-01-2006 om 10:07  - Gewijzigd: 2-01-2006 om 11:14

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix