Nieuwsarchief

Nieuwsarchief vierde kwartaal 2005

Nieuws van en over Harpel.

 

Allen veel Heil en Zegen
Nu het jaar 2005 bijna ten einde is, wil ik U allen, die het afgelopen jaar de nieuwspagina van Harpel. nl hebben bezocht, en het in het komende jaar weer proberen om het nieuws, wat u langs deze weg gebracht wordt, te volgen, een heel goed uiteinde, en een heel voorspoedig 2006 wensen.
Wij hebben het afgelopen jaar geprobeerd om het nieuws van harpel te volgen, en voor u op het scherm te brengen, dit is niet altijd gemakkelijk, soms is er nieuws, wat ons niet ter ore komt, of pas dan als het al enkele dagen oud is, dan is het geen nieuws meer, en wordt dit ook achterwege gelaten, vriendelijk zou ik u allen willen vragen, denkt u iets nieuws voor deze site te hebben, geef dit even door aan ons, zodat wij metelkaar ook Harpel in dezen kunnen promoten. Het adres is *****, of bij onze webmaster Dhr. J.J. Nijboer, bij voorbaat onze dank
Geplaatst: 31-12-2005 om 16:11

Helaas de weg weer afgesloten
Had de aannemer vrijdag avond het werk bij de Harpelerweg zover klaar dat de doorgaande weg naar Harpel weer geopend kon worden, helaas moest hij zaterdagmiddag, nadat enkele vrachtwagens geladen met fabrieksaardappelen gepasseerd waren, en het wegdek in een zodanige staat achterlieten, wederom tot sluiting overgaan.
Geplaatst: 25-12-2005 om 11:42

Harpel weer onbelemmerd bereikbaar
Vandaag is het de aannemer voor de stuwenbouw, gelukt om na allerlei tegenheden, het werk in de afwateringsloot, die de Harpelerweg kruist, zover gereed te krijgen, dat het wegdek weer kon worden hersteld, zodat de belemmeringen voor het verkeer konden worden opgeheven, en Harpel van de Westkant weer normaal bereikbaar is, ook met het oog op de naderende feestdagen dit weekend, is het fijn dat men in het duister geen gebruik meer hoeft te maken van de smalle Blekslagerbrugweg en de Vloeiveldweg, wat voor voornamelijk ouderen, vooral bij mist en regen, vaak wel beangstigend kan zijn.
Geplaatst: 23-12-2005 om 20:06  - Gewijzigd: 23-12-2005 om 20:11

Kerst voor de ouderen
Vanmorgen om 10 uur gingen 2 groepen kinderen van de Chr. basisschool "de Rots" in Harpel bij de ouderen op bezoek, om met het zingen van enkele kerstliederen, de ouderen alvast in kerststemming te brengen.
Uit volle borst en met overtuiging, de kinderen eigen, verkondigden zij op deze wijze, de geboorte van Christus, tevens werd er een fruitmandje overhandigd.
Deze geste werd door de ouderen zeer gewaardeerd.
Geplaatst: 23-12-2005 om 19:52

Een ongeluk komt zelden alleen
Een oud spreekwoord, wat voor de aannemer, die voor het Waterschap Hunze en Aa's de stuw in de afwateringssloot, die de Harpelerweg kruist, moest vernieuwen wel van toepassing is. Mede doordat het Waterschap nagelaten had een sonderingsrapport op te maken, was de dikke kleilaag voor de aannemer een verrassing. De ingezette bronbemaling had vrijwel geen effect. Nadat de oude stuw verwijderd was, en in combinatie met de slechte ontwatering, ontstond er instabiele situatie. Omstreeks 5 uur n.m. ontstond er een spontane leidingbreuk.
Toen werd het heel spannend. De graafmachine stond onbemand boven op de leidingbreuk en moest binnen de kortste tijd van deze plek. De machine dreigde om te vallen en te verdwijnen in de 5 meter diepe bouwput, in allerijl werden de mensen van de aannemer gewaarschuwd, die ternauwernood de zaak konden redden.
Maar de inwoners van Harpel en Blekslage konden geen water uit hun kraan laten lopen, wat wel heel erg vervelend was, de medewerkers van het waterleidingbedrijf waren inmiddels bezig met het herstellen van de leiding, tegen ± 9 uur was het euvel verholpen, en kon een ieder weer de kraan gebruiken. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Blekslagebrugweg en de Turfweg, dit is met borden duidelijk aangegeven.
Geplaatst: 13-12-2005 om 18:16  - Gewijzigd: 15-12-2005 om 15:32

Bewoner verijdelt brand in Vlagtwedde
(Overgenomen uit het Dagblad v/h Noorden)
Het had niet veel gescheeld of er was in het dorp Vlagtwedde opnieuw brand gesticht. Het zou de vijfde keer in korte tijd zijn geweest. Een getuige alarmeerde de politie nadat hij iets verdachts had gezien. volgens het blad elders zit de schrik er bij de bevolking goed in, en is hier vrij zeker sprake van een pyromaan.
Geplaatst: 13-12-2005 om 08:58

Stremming Harpelerweg
Van maandag 12 december tot en met woensdag 14 december 2005 is de Harpelerweg tussen de Turfweg en het kanaal gestremd.
Het Waterschap Hunze en Aa's vervangt hier de stuw met duiker.
Het verkeer wordt via borden omgeleid.
De aanwonenden werden door de aannemer op de hoogte gesteld.
Volgens de aannemer zal de stremming van korte duur zijn, echter door de aanwezigheid van een kleilaag in de bodem wordt het werk bemoeilijkt en loopt het enige vertraging op.
Geplaatst: 12-12-2005 om 11:52

Krachtig remmen red een vos het leven
Blekslager VosZondagmorgen reed een inwoner van Blekslage, met zijn auto op de 2e Barlageweg, toen er plotseling een jonge vos de weg wilde oversteken, door krachtig te remmen, kon hij nog juist bijtijds stoppen, de vos ging ijlings rechtsomkeert, waardoor het leven van deze vos nog was gered, en een ongeluk nog net was voorkomen.
Geplaatst: 11-12-2005 om 18:28

Op veziede op het internet
Met deze motto kwamen dinsdagavond Dhr. Reinder Klein en mevr. Luzan Jacobs naar het Buurthuis in Harpel, om de afgevaardigden van de verschillende verenigingen, waaronder het MBvO, de Schietver. Het buurthuis, de Chr. vrouwenver. en ver. v. Plaatselijke belangen, te vertellen wat de opzet van "Op Droad" (gronings voor on line) is.
Reinder en Luzan
Reinder Klein en Luzan Jacobs.

Het project Op Droad gesteund door de gemeenten Reiderland, Bellingwedde, Winschoten, Stadskanaal en Vlagtwedde wil het gebruik van internet in Oost Groningen stimuleren. Namens Op Droad gaat Dhr. Klein zich bezighouden met het in de verschillende dorpen, bijelkaar brengen van de verschillende partijen, zoals o.a. de diverse verenigingen, om de afgevaardigden entousiast te maken voor het gebruik van het internet, wat toch niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Hij vertelde dat een partij, dit kan een persoon zijn, maar ook een groep of organisatie, die zich wil inzetten voor een z.g dorpsplein, het ontvangen en verwerking van nieuws uit het dorp enz., kan op ondersteunig van Op Droad rekenen. Ook is Op Droad in een vergevorderd stadium om wekelijks sportuitslagen te gaan leveren. Verder ondersteunt Op Droad kosteloos de sites op het gebied van techniek en acqusitie. Dit betreft zowel de ontwikkeling van nieuwe websites als bestaande internetpagina's. Op Droad wordt opgezet met behulp van Leader+ gelden, een Europese subsidie voor stimulering van een leefbaar platteland, en met steun van de bovengenoemde gemeenten. De vertegenwoordigers van Op Droad hebben op een prettige wijze de bedoeling van hun missie geprobeerd duidelijk te maken, nu is het woord aan de diverse verenigingen om hier iets mee te doen. Met een woord van dank aan de aanwezigen, werd deze vergadering door Dhr. Klein afgesloten.

Geplaatst: 08-12-2005 om 11:55

Vogelvriendenclub Harpel
Dinsdagavond hield de Vogelvriendenclub Harpel een vergadering in het Buurthuis, de vogelvriendenclub Harpel is aangesloten bij: De Argrarische Natuurvereniging Oost Groningen, dit is een vereniging die als hoofddoel heeft het sparen van de nesten van de Akker en Weidevogels, deze nesten zo goed en zo praktisch mogelijk te ontzien en te beschermen. Deze vereniging bestaat uit 23 clusters, waar de Vogelvriendenclub Harpel er één van is. Onder het motto met elkaar weten we meer dan één alleen, hebben zich 11 boeren, binnen de begrenzing - Mussel A kanaal - Molenkampweg - Weenderkanaal en de Weikenweg opgegeven als lid van de vereniging.
Voor de vereniging Harpel was 2005 het start en tevens leerjaar. Besloten werd om in 2006 regelmatig een bijeenkomst te houden om elkaars ervaringen uit te wisselen.
Geplaatst: 07-12-2005 om 22:43  - Gewijzigd: 8-12-2005 om 11:58

Trap te steil voor De Sint
Sint Nicolaas had zich dit jaar voorgenomen om de Chr basisschool 'De Rots' in Harpel als eerste te bezoeken. Daarvoor was hij zondagavond bijtijds afgereisd met zijn pieten, naar het dorpje Harpel. Als slaapplaats had de Sint het verwarmde kamertje, op de zolder van het buurthuis, waar de CV ketels voor een aangename temperatuur zorgen, uitgekozen, waar hij een heerlijke nacht had doorgebracht. Groot was de schrik toen hij vanmorgen de steile trap naar de zolder van het buurthuis moest afdalen, is de Sint geen dak te hoog, te steil of te schuin, de steile trap naar de zolder durfde hij niet af te dalen, met zijn laken wilden de pieten hem neerlaten, maar deze bleek te kort. Een van de pieten ging in paniek naar de school om het personeel in te lichten, deze gingen in allerijl de brandweer waarschuwen, die snel ter plaatse waren en met hun materialen de Sint, tot grote vreugde van de ouders en de kinderen wisten te bevrijden, toen kon het feest beginnen, eerst bij de peuters en daarna bij de gotere kinderen. Uit volle borst werd de Sint door de kinderen, personeel en ouders toegezongen, en werden de kinderen getrakteerd. Dit feest werd afgesloten met het gezamelijke nuttigen van de stamppot boerenkool met worst. Zo kunnen het personeel en de kinderen op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest terug zien. Nadat de Sint het personeel voor vanavond een extra kadootje had belooft, vertrok hij naar het volgend onbekend adres.

Klik op de foto's voor vergroting.

Sinterklaas 2005 01 Sinterklaas 2005 02 Sinterklaas 2005 03 Sinterklaas 2005 04 Sinterklaas 2005 05
Geplaatst: 05-12-2005 om 14:04  - Gewijzigd: 5-12-2005 om 21:57

Logeerboerderij voor verstandelijk gehandicapten
Anja en Jan Wubs hebben enkele maanden geleden besloten hun boerderij, aan de Turfweg in Harpel, een bepaalde bestemming te geven, en wel voor kinderen met een handicap, verschillende kinderen zowel jongens als meisjes uit het gehele noorden, in alle leeftijden, en met de meest uiteenlopende problemen, zijn in de paar maanden dat zij hiermee bezig zijn door hen opgevangen. De kinderen hebben het weekeinde de gelegenheid om te komen, tijdens de vakantie's is het anders, dan komen zij doordeweeks, ze kunnen er slapen, en gaan samen eten, voor de rest, wat voor deze kinderen heel belangrijk is: ze kunnen naar hartelust op het ruime erf spelen en ravotten. Anja deed hiervoor ervaring op door een tijdlang te werken op een soortgelijke voorziening in Beerta. Slapen en verblijven de logé's nu nog in de woning van de boerderij, de bedoeling is dat in de toekomst de grote schuur naast de boerderij voor dit doel zal worden ingericht, dan kunnen zij meer van deze kinderen opvangen. Enkele dagen geleden hebben zij aan wethouder Hendrik Klap van het gemeentebestuur van Vlagtwedde, het boek "Een ploeg van Goud" mogen overhandigen, dat handelt over zorgboerderijen op het platteland, en wordt in verschillende gemeenten door collega's van Anja en Jan aan bestuurders aangeboden. Het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg wil langs deze weg de overheden informeren over deze voorzieningen. Zie ook De zorgboerderij.
Geplaatst: 02-12-2005 om 20:17

Het Vlagtwedder verenigingsleven ontwricht
In de nacht van Zaterdag op Zondag is er door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. gemeente in Vlagtwedde, "het Kruispunt". Dit is voor het verenigings leven in dit dorp en ver daarbuiten een ware ramp. Al de activiteiten moeten voor een tijdlang worden stopgezet. Het kantoor van Welzijn Ouderen is compleet vernield, ook de administratie en het archief zijn weg. Deze stichting is hiermee zwaar gedupeerd. De Aula, en de grote zaal zijn behouden, maar hebben veel waterschade opgelopen, hierin werden bloemschikcursussen en EHBO lessen gegeven, jeugd en zondag-school, zang en muziek repetities gehouden, De muziekvereniging "DINDUA" heeft tijdelijk onderdak gevonden in het Buurthuis in Harpel. Het was wel een heel ongelukkige tijdstip, nu het verenigingsleven juist met hun winterwerk waren begonnen.
Geplaatst: 29-11-2005 om 11:54

Vergadering v/d schoolkring Harpel
Maandag 7 nov. j.l. werd er in het buurthuis de schoolkringvergadering gehouden. De voorzitter Mevr. P. Klok opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom. Aanwezig waren 25 leden. Mevr. S. Oosterbaan gaf een overzicht van de werkzaamheden van de schoolcommissie, waarna Mevr. J Schoenmaker een financieel overzicht gaf over de inkomsten en uitgaven van de vereniging over het afgelopen jaar, wegens de fusie die in het voorjaar plaatsvond, moesten er nog wat financieën geregeld worden, dit had geleid tot een klein nadelig saldo.
Dhr. J. Kip deelde namens de kascommissie mee dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden.
Daarna deed de directrice Mevr L. Westendorp verslag over de werkzaamheden en activiteiten van het personeel en alles wat er het afgelopen jaar in en om de school had plaatsgevonden, met als bijzondere gebeurtenissen: het bezoek van Burgemeester Broertjes - een kinderraadsvergadering - en de voorleeswedstrijd.
De school telde op de laatste teldatum 29 kinderen.
Na een korte uitleg over de vorderingen van de bouw, en de mededeling dat het de bedoeling is dat het nieuwe gebouw in april opgeleverd wordt, sloot de voorzitter, met een woord van dank aan de aanwezigen deze vergadering, en werd daarna voor de ouders en het personeel de ouderavond gehouden.
Geplaatst: 07-11-2005 om 22:47

Concert 75 jarig bestaan DINDUA
Zaterdag 5 nov. j.l. herdacht de Chr muziekvereniging DINDUA (Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam) in Vlagtwedde, haar 75 jarig bestaan.
Veel afgevaardigden van diverse verenigingen waren 's middags in de kantine van de sporthal in Vlagtwedde, bijeengekomen om het bestuur en de leden te feliciteren met dit heugelijke feit. Voor 's avonds had de beheerder van de sporthal de grote sportzaal omgebouwd tot een heus concertzaal, een prima gelegenheid, waarbij veel oud leden, (waaronder Dhr. Hofkamp met zijn 99 jarige leeftijd wel de oudste was) - genodigden en bezoekers de gelegenheid te baat hadden genomen om hierbij aanwezig te zijn.
De avond werd geopend door de voorz. Dhr. H. Volders met gebed en het samen zingen van het 1e vers van Gez. 300, waarna de leiding door Mevr. Gretha Eisses-Donkerbroek als ladyspeaker, verder deze avond in goede handen was. Dindua opende onder leiding van hun dirigent Dhr. Jan Hendrik Volders, het concert met een sonate, verder werd deze avond medewerking verleend door: de slagwerkgroep van de muziekschool te Stadskanaal, de country en linedansgroep 'Kickin' Aces' en de rockband Re-action uit Vlagtwedde. Tussen de bedrijven mocht de voorz. van Dindua, van Dhr. Kuiper, voorzitter van de bond van Chr. muziekverenigingen een oorkonde in ontvangst nemen. Om even over 11 werd deze zeer geslaagde avond onder begeleiding van Dindua met Gez. 393, op gepaste wijze gesloten.

Jubileum Dindua 01 Jubileum Dindua 02 Jubileum Dindua 03 Jubileum Dindua 04 Jubileum Dindua 05 Jubileum Dindua 06

Geplaatst: 06-11-2005 om 10:42  - Gewijzigd: 6-11-2005 om 18:58

Kinderboekenweek cbs "de Rots" in Harpel
(overgenomen uit het Harp. Nieuwsblad)
De kinderboekenweek begon op woensdag 5 oktober. Alle kinderen hebben meegebouwd aan onze eigen Efteling sprookjesbos. Voor de school staat een langnek, het speelhuisje is omgetoverd tot het knibbel-knabbel-knuisje-huisje, Sneeuwwitje slaapt bij de zeven dwergen en de vliegende Fakir vliegt in de buurt van het klimrek. Wat hebben de kinderen hier hun best opgedaan! Het resultaat is te zien op de site v/d school: www.cbsderots.nl
Voorleeswedstrijd,
Op dinsdag 11 okt. was er in de bovenbouw de voorleeswedstrijd. Alle kinderen hebben een prachtig verhaal voorgelezen. De jury: Dhr. Herman Bruin en Dhr. Jan Wubs hebben een moeilijke taak gehad om een winnaar te vinden. Ze hebben Hilvert ten Have uitgeroepen tot voorleeskampioen van onze school
Geplaatst: 23-10-2005 om 17:00  - Gewijzigd: 23-10-2005 om 17:00

Start nieuwbouw CBS "de Rots"
Na lange tijd van voorbereiding is het eindelijk zover dat de uitbreiding (ged. nieuwbouw) van de basis school "de Rots" in Harpel kan beginnen, vrijdag 21 okt was officieel de laatste schooldag voor de herfstvakantie van 2005, maar voor de kinderen waren donderdag de normale de lessen al beeindigd, dit i.v.m. de verhuizing op vrijdag, waar de beide hoogste klassen aan meegewerkt hebben. En dan gaat op maandag 24 okt. spreekwoordelijk de schop in de grond, en kan worden begonnen met de bouw, die als het weer niet te veel tegen zit, ± vijf maanden in beslag zal nemen. Allereerst zal worden begonnen met het afbreken van het semi-permanent gebouw, (die ergens elders voor andere doeleinden weer opgezet zal worden), dit zal eerst, net als bij de afbraak van de oude school, even weer een vreemd aanblik geven, aangezien velen van ons zo gewend zijn aan de combinatie school/semi-permanent gebouw. Maar dit zal als straks de Fa Blokzijl uit Blijham, en de Fa Drenth uit Veendam, de nieuwbouw hebben opgeleverd gauw weer gewend zijn. en kunnen de inwoners van Harpel, hopenlijk weer trots zijn op dat wat deze herfst weer verwezenlijkt zal worden
Geplaatst: 23-10-2005 om 16:50

Hendrik vijftig
Zondag twee oktober is Hendrik ten Have vijftig jaar geworden, dit was aanleiding voor een groot feest op zaterdagavond in de schuur bij de boerderij.
De tuin werd voorzien van een aantal attributen die Hendrik's activiteiten uitbeeldden.
Zo was er een megagrote mol (vanwege zijn faam als mollenvanger) en een schutter (geen jager) geplaatst, ook een Abrahampop mocht natuurlijk niet ontbreken.
Hieronder enkele foto's (klik erop voor vergroting).
Hendrik vijftig 01 Hendrik vijftig 02 Hendrik vijftig 03 Hendrik vijftig 04 Hendrik vijftig 05
Geplaatst: 02-10-2005 om 10:31

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix