Nieuwsarchief

Nieuwsarchief derde kwartaal 2005

Nieuws van en over Harpel.

 

Verbouw Chr. basisschool "de Rots"
De afgelopen week vond in de school de aanbesteding plaats, voor de verbouw van de school, waarvoor door de gemeente de benodigde gelden waren toegezegd.
Er hadden drie aannemingsbedrijven ingeschreven, waarvan de Fa. Blokzijl uit Blijham de laagste was, na bestuurlijk overleg werd het werk aan Dhr. Blokzijl gegund.
Het installatiebedrijf Drenth van Veendam, zal het loodgieters en het elektrische gedeelte verzorgen.
Het is de bedoeling dat straks in de herfstvakantie een aanvang met de bouw zal worden gemaakt, allereerst zal het semipermanent gebouw worden afgebroken, waarna een nieuwe steunwand tussen het reeds bestaande en het nieuwe gedeelte worden aangebracht, dan kunnen de boven en de onderbouw hun lessen in het bestaande gebouw volgen.
Voor de middenbouw is er ruimte in het buurthuis gemaakt, die zullen dan tijd die de bouw in beslag neemt, samen met de peuters, hun lessen in het buurthuis volgen.
Geplaatst: 30-09-2005 om 22:34  - Gewijzigd: 30-09-2005 om 23:35

Stamboomoplichter Lambertus ook in onze omgeving
Is de stamboomoplichter, die zich als voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland Willem Lambertus noemt, in het Noorden actief, ook in onze gemeenschap hebben mensen een brief ontvangen, voor de mogelijkheid om bij voorinschrijving een boek met de doop- trouw- en begravenis gegevens van hun familie te verkrijgen, (de genealogische register gaat terug tot 1625) tegen de gereduceerde prijs van € 49,95 (normaal € 77). Tevens kan men een familiewapen voor € 22,95 en een houten lijst voor € 14,95, (dus samen voor de prijs van € 85,85) verkrijgen. De betaling moet echter voor 23 September plaats vinden.
Volgens een bericht in het Dagblad v/h Noorden van Zaterdag 17 Sept. hebben we het hier met een onverbeterlijke oplichter te maken, deze mijnheer is meerdere keren voor dergelijke praktijken veroordeeld.
Geplaatst: 17-09-2005 om 11:51

Voor mensen die (n)iets afweten van het geloof
Het Evangelisatieplatform Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde start een cursus die bedoeld is voor mensen die (n)iets afweten van het geloof. Verschillende aspecten worden in tien bijeenkomsten behandeld. De eerste is maandag 19 sept. om 18,45 uur in d'Ekkelkamp te Onstwedde. info:0599-332239 (overgenomen uit Dagblad v.h. Noorden)
Geplaatst: 17-09-2005 om 09:46

Werkplaats garage Tempel totaal uitgebrand
Vanmorgen zo rond 10 uur, brak er tijdens dakwerkzaamheden, plotseling brand uit in de werkplaats van het garagebedrijf van onze oud plaatsgenoot Dhr. E. Tempel aan de Sluisstraat in Musselkanaal, het vuur greep enorm snel om zich heen, in allerijl werden de onderhanden zijnde wagens, en de explosie-gevaarlijke tanks en apparaten in veiligheid gebracht, helaas kon het eigen wagenpark en de gereedschappen niet meer worden gered, ook alle onderdelen voor de oldtimershow gingen helaas verloren.
De brandweer die snel ter plaatse was, kon niet voorkomen dat de werkplaats totaal uitbrandde, gevreesd werd voor asbest vervuiling, gelukkige bijkomstigheid was dat er praktisch geen wind was, zodat de rook met de vrijgekomen asbestdeeltjes hoog de lucht ingingen en zich zodoende over een veel groter gebied gingen verspreiden, zodat het gevaar afnam.
Het woonhuis en de showroom liepen wel waterschade op, maar konden gelukkig behouden blijven, de schade loopt in de tonnen euro's.
Het bedrijf was verzekerd.
Geplaatst: 13-09-2005 om 14:23  - Gewijzigd: 13-09-2005 om 14:24

Fietsen met de Rabo
Zaterdag 10 september j.l. had de Rabobank Zuid-Groningen voor haar leden, een fietstocht in 2 route's georganiseerd door mooi Westerwolde. Tussen 10 en 11 uur werden de deel-nemers, met koffie en koek ontvangen in party-centrum Rendering in Vlagtwedde, na de koffie kon men starten voor de eerste route, tussen 12 en 2 werden de deelnemers terug verwacht voor de lunch, om hierna de 2e route te volbrengen, het weer was erg mooi, met het aantal deelnemers van 350 personen kan de rabobank, en de deelnemers op een zeer geslaagde dag terug zien.
Geplaatst: 11-09-2005 om 19:01  - Gewijzigd: 12-09-2005 om 20:07

Nieuwbouw Chr. basisschool "de Rots"
-Gezinsverdunning, ontvolking van het platteland, schaalvergroting in het onderwijs enz. allemaal factoren die elders in de gemeente Vlagtwedde tot diverse schoolsluitingen hebben geleid, hebben het voortbestaan van de onderwijsvoorziening in deze kleine gemeenschap wel bedreigd, maar hebben niet tot haar ondergang geleid,- een citaat uit het jubileumboek wat Dhr Tjeerd de Jong uit Emmeloord schreef bij het 75 jarig bestaan van onze school in 1995.
Nu 10 jaar later zijn deze woorden nog van kracht, want het is het bestuur, na vele avonden vergaderen, gelukt om toestemming te krijgen voor de uitbreiding van het bestaande gebouw.
Om voor een bedrag van 480,000 euro's het bestaande gebouw uit te breiden, en tevens een ruimte voor de peuters te creèren (voor de ouderen onder ons die nog altijd graag mogen omrekenen naar de aloude gulden, is het wel meer dan een miljoen guldens).
Archtitekten-bureau Vannes uit Emmen heeft de tekeningen besteksgereed, eind September zal de aanbesteding plaats vinden, zodat zo spoedig mogelijk na 1 Oktober met de bouw kan worden gestart.
Dit zal wel enige problemen voor het lesgeven met zich meebrengen, maar gelukkig is in het buurthuis de nodige ruimte beschibaar waar de middenbouw tijdelijk zal worden gehuisvest.
Een indruk van hoe het zal worden, hebben wij voor de vakantie in het Harpeler Nieuwsblad kunnen zien.
En nu maar hopen dat alles volgens wens zal verlopen, zodat zo spoedig mogelijk de lessen weer normaal kunnen worden gegeven.
Geplaatst: 10-09-2005 om 22:28  - Gewijzigd: 11-09-2005 om 08:46

Afscheid Dhr. Verkade
Zondag 4 sept. j.l. heeft Dhr F. Verkade voorganger van de Herv. evangelisatie-verenigingen in Mussel en Vledderveen, in een overvolle kerkzaal v/d Herv. Kerk in Mussel, afscheid genomen i.v.m. zijn benoeming als pastoraal medewerker van de Herv. Evangelisatie-vereniging in Ruinerwold. Daar de Hr Verkade tevens voorzitter is van de landelijke bond van Ned. Herv. Evangelisatie-ver., waar ook onze vereniging bij is aangesloten, en Dhr. Verkade hier menige keer voorging in de dienst, was het bestuur van onze vereniging hierbij aanwezig. Na de dienst konden de aanwezigen met een handdruk afscheid van de fam. Verkade nemen
Geplaatst: 04-09-2005 om 15:02  - Gewijzigd: 11-09-2005 om 11:40

De AVEBE is aan de nieuwe campagne begonnen
De AVEBE is de afgelopen week weer begonnen aan de nieuwe campage voor het vermalen van de Fabrieksaardappelen, dat betekend dat de komende maanden het overige verkeer rekenschap moet houden met het transport van de aardappelen, temeer als over enkele weken ook de suikerbietenoogst begint, en de bieten vervoerd moeten worden, gisteren reden de eerste vrachtwagens geladen met aardappelen via de weg van Harpel en Blekslage naar de fabriek in Jipsingboermussel.
Met weemoed in het hart zullen veel ouderen onder ons terugdenken aan de tijd dat al het vervoer van de landbouwprodukten via het water plaatsvond, aardappelen, bieten, stro, turf enz., niemand die er last van had, hoogstens een keer wachten voor een geopende sluis, maar dan was er altijd de afleiding van het schutten van de schepen, ook voor de kinderen was dit een hele belevenis, en konden ze ongehinderd hun weg naar de school vervolgen.
Maar dat is verleden tijd en komt nooit meer terug.
Nee als straks de vakantie's voorbij zijn zullen de ouders de kinderen waarschuwen: kijk goed uit! Laten we hopen dat ook het komende halfjaar - en de vrachtwagenchaufeurs, - en de overige weggebruikers - rekenschap met elkaar houden, en wij allen voor ongelukken bewaard blijven.
Geplaatst: 17-08-2005 om 21:14  - Gewijzigd: 23-08-2005 om 19:33

Nieuwbouw Chr. basisschool "De Rots"
Werd in 1920 de Chr. school in Harpel gebouwd, in 1948 moest het worden gemoderniseerd. In 1992 echter bleek het oude gebouw versleten te zijn, en verscheen er een geheel nieuwe school, nu 13 jaar later blijkt de ruimte i.v.m. de peuterschool, alweer te klein en zal er een gedeeltelijke nieuwbouw plaats vinden. Volgens het Harpeler Nieuwsblad, heeft in juni de bouw-aanvraag in de Ter Apeler Courant gestaan, als alles volgens planning verloopt zal de schop in oktober definitief in de grond gaan, na 2 jaar voorbereiding start dan eindelijk de daadwerkelijke uitvoering. Gedurende de (ver)bouw zullen de kinderen van de middenbouw een andere leerplek moeten hebben, deze hebben ze gelukkig dicht bij school, n.l in het buurthuis. gevonden. als de bouw voltooid is zal ook de peuterspeelzaal een ruimte, waar de peuters 2 keer per week ondergebracht kunnen worden krijgen, een eventuele bouwtekening stond in het Harp. Nieuwsbl. te zien.
Geplaatst: 23-07-2005 om 10:39

De burgemeester laat onderzoek instellen
Overgenomen uit Het Harpeler Nieuwsblad:
De Burgemeester van Vlagtwedde heeft de GGD verzocht een lood-onderzoek te doen, om te inventariseren of de kinderen mogelijk blootgesteld worden aan een overdosis lood. Dit i.v.m. het trainen van een schietvereniging in hetzelfde gebouw als waar de peuters spelen. Nu is door de Burgenmeester een ongelukkige reactie richting de pers geweest, waarin Harpel en Jipsinghuizen over één kam geschoren werden zoals u inmiddels allen inmiddels weet.
Wat betrof het nou precies in het buurthuis van Harpel: ja er zijn wel loodrestjes gevonden, zij het in lage concentraties, het ging hier om een tweetal monsters. de eerste is genomen van een randje van het zeil vlak onder het podium, waar normaliter geen kind speelt. Het tweede komt uit de stofzak van de stofzuiger v/h buurthuis, dit lijkt me een heel logische plaats voor restjes vuil en eventueel ook lood, wij kunnen tenslotte niet verwachten v/h buurthuis dat er voor iedere ruimte een aparte stofzuiger aangeschft wordt.
In de overige monsters is niets aangetroffen en op verscheidene plaatsen was niet voldoende stof te vinden om überhaupt maar te kunnen monsteren.
Dit laatste bevestigd ook eerder ons beeld v/h schoonmaakbeleid van ons buurthuis, dan hetgeen eerder in de krant gepubliceerd is.
Geplaatst: 22-07-2005 om 16:50

Dindua geeft concert
Maandagavond kwam de muziekvereniing "Dindua" uit Vlagtwedde, naar Harpel om bij de basisschool "de Rots", een concert te geven voor de bevolking van Harpel, iedereen was hartelijk welkom, ondanks dat het prachtig weer was, hebben velen verstek laten gaan, de publieke belangstelling was maar matig, dit was voor de muzikanten spijtig, aangezien zij hun best hebben gedaan, de liederen waren heel mooi, en vielen bij het publiek zeer in de smaak.

[De foto's]

Geplaatst: 12-07-2005 om 09:14

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix