Nieuwsarchief

Nieuwsarchief tweede kwartaal 2005

Nieuws van en over Harpel.

 

Blikseminslag
Zaterdagmorgen 24 juni j.l. ontlaadde zich boven Blekslage en omgeving een zware onweersbui, een boom langs de Blekslagerweg werd getroffen, tevens de televisie-antenne van een inwoner van Blekslage, al de apparatuur zoals de PC de TV en de radio werden vernield, en ook de verlichting was onklaar.
Geplaatst: 28-06-2005 om 23:00  - Gewijzigd: 28-06-2005 om 23:00
Inbraak auto
In de nacht van vrijdag op zaterdag (10 op 11 juni) is in een auto die geparkeerd stond bij een boerderij langs de Harpelerweg in Harpel ingebroken, een autoradio met aparte boxen in het dashboard, een jack, rijbewijs, spanbanden enz, werd tot grote teleurstelling van de eigenaar meegenomen door de dader. Aan de auto was verder geen beschadiging waargenomen.
Geplaatst: 13-06-2005 om 19:28
Trekker losgebroken
Toen en medewerker van het Waterschap Hunze & A, maandagmorgen op zijn werkplek verscheen, om zijn dagtaak te beginnen, bleek dat de machine die geparkeerd was op een terrein bij de Harpelersluis, in het afgelopen weekeinde open-gebroken was, de kisten opengebroken, en al het gereedschap gestolen, niet alleen was het gereedschap verdwenen maar ook het interieur van het voertuig was vernield, van de daders ontbreekt elk spoor.
Geplaatst: 13-06-2005 om 09:19  - Gewijzigd: 21-06-2005 om 09:53
Werkzaamheden langs de Harpelerweg
Vroeg u zich ook al af waar toch dat graafwerk langs de Harpelerweg voor was?
De redactie ging het even vragen en meteen ook even enkele foto's maken.
Essent is bezig een gedeelte van het gasleidingnet te vervangen tot aan de Turfweg.
Het graafwerk moet zeer omzichtig gebeuren om de wortels van de bomen niet te beschadigen.
Werkzaamheden Essent 01 Werkzaamheden Essent 02 Werkzaamheden Essent 03 Werkzaamheden Essent 04 Werkzaamheden Essent 05
Geplaatst: 17-05-2005 om 13:59
Gestrand in het aardappelland
De wedstrijd die het pinksterweekend was georganiseerd voor de delta-vliegers, vanaf het vliegveld in Vledderveen, is voor de organisatoren en de deelnemers op een teleurstelling uitgelopen, wegens te weinig of geen thermiek. Zo moesten 2 van de ± 25 deelnemers, na een vlucht van ongeveer 3 Km, (wat minstens 50 Km had moeten zijn) hun vlucht beeindigen, ze landen ongedeerd in een aardappelveld langs de Blekslagerweg in Blekslage
Geplaatst: 15-05-2005 om 18:59
Jongetje onder de traktor
Terwijl zondagmiddag de veehouder K, bezig was met het voeren en verzorgen van het vee, raakte op onverklaarbare reden, het zoontje van de veehouder onder een der wielen van de tractor, door de in allerijl gealarmeerde arts werd het kind met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen verwezen, uit eerste onderzoeken bleek dat de verwondingen meer uitwendig waren, zodat er, gelukkig voor de ouders en familie, geen directe levensgevaar aanwezig was.
Geplaatst: 02-05-2005 om 21:15
Oranjefeest in Harpel
Zaterdagmorgen (Koninginnedag) werd door het Oranjecomite in Harpel, op het terrein achter de Chr. Basisschool "De Rots" voor de kinderen van de school het jaarlijkse oranjefeest georganiseerd. In het bijzijn van de ouders en bezoekers, streden de kinderen om het hardst om een eerste prijs te bemachtigen. Ook burgemeester Broertjens van Sellingen was samen met zijn vrouw getuige van het spel van de kinderen, na afloop werden de prijzen uitgereikt en werden de kinderen getrakteerd op patat met mayonaise, men kon weer op een mooie morgen terugzien.

[ Zie de foto's ]

Voor een goed gevulde zaal, werd 's avonds door de toneelvereniging "Het Tangervolk" het humoristische toneelstuk "Hoekse en Kabeljauwse twisten" opgevoerd. Het applaus na afloop bewees wel dat de spelers hun rol bijzonder goed hadden vertolkt, zodat op een zeer geslaagde avond kan worden teruggezien.

Tangervolk

Geplaatst: 02-05-2005 om 21:07
Openbare Repetitie "Da reme Dy"
Vrijdagavond 15 april was er een openbare repetitie van de band "Da reme Dy" in het buurthuis, ook Sanne zong enkele nummers.
Het publiek kreeg een mix van eigen nummers en covers, variërend van Guns n Roses tot De Dijk, te horen.
Iedereen was het er over eens dat Da reme Dy op de goede weg is, we zullen vast nog meer van ze horen. (jn)

[De foto's]
Geplaatst: 16-04-2005 om 09:30
Jaarvergadering Ver. Plaatselijk belang Harpel
Werd de jaarvergadering van de Vereniging Plaatselijk belang meestal in de maand Febr. gehouden, voor dit jaar was maandag 4 april, de avond dat deze vergadering was gepland.
Dit was voor enkele argarieërs, vanwege het mooie weer, iets te laat in de tijd en konden zij de vergadering niet bezoeken.
Toch kon de voorzitter dhr. Wenning nog ruim 20 ingezetenen verwelkomen.
Na de opening kreeg de sekretaris mevr J. Schoenmaker, het woord voor het lezen van het jaarverslag. Hierna gaf zij een als penningmeester een overzicht over de financ. handelingen van het afgelopen jaar, en vertelde zij dat dit een voordelig saldo had opgeleverd. Dhr. J. Klok deelde namens de kascommissie mee dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden. en stelde voor de penningm. decharge te verlenen, aldus besloten. I. p. v. het aftredend kascom. lid dhr G. Koskamp, werd in plaats zijn broer Ronald benoemd.
De voorzitter dhr Marc. Wenning, dacht dat na een periode van 10 jaar zijn plaats moest worden ingenomen door iemand anders, die iemand anders was dhr. J. J. Nijboer, die door het bestuur was voorgedragen, en hiermee toetrad tot het bestuur.
Dhr. Wenning werd hart. bedankt voor het werk dat hij in deze 10 jaar voor de vereniging had gedaan, en werd hem een attentie aangeboden. daarna werd een overzicht gegeven van de problemen, waarmee de stichting buurthuis kampt, een ieder was het er overeens dat het buurthuis moest blijven bestaan, maar de mogelijkheden zullen nader bekeken worden, het wachten is op nadere gegevens van de stichting).
Mevr. Schoenmaker deelt nog mee: dat binnenkort eeen evaluatierapport over de punten die op de vergadering van de dorpenronde, door de gemeente is meegenomen aan het bestuur van de vereniging zal worden gezonden.

Herman Bruin
Daarna liet dhr. Bruin ons een fotopresentatie zien, van hun reis, die zij in 1999 gemaakt hadden naar Pakistan, aan de hand van de foto's en de duidelijke uitleg van dhr. Bruin kon men zich enigszins een beeld vormen van het midden oosten en de spanningen en belevenissen die zij op deze reis hadden meegemaakt.

Nadat de voorz. de vergadering had gesloten, werd overgaan tot het afrekenen van het jachtveld. Hiermee was deze vergadering ten einde.

Geplaatst: 05-04-2005 om 22:22  - Gewijzigd: 7-04-2005 om 20:56
Jaarfeest Vrouwenver. "Rondom het Woord"
Vrijdagavond 1 April j.l. heeft de Chr. vrouwenver. in Harpel haar jaarfeest, onder leiding van mevr. J Tempel-Daanje gehouden, zij kon een goed gevulde zaal verwelkomen, waarna zij een kort inleiding verzorgde, de secr.esse mevr. A. de Vries, gaf een overzicht van de activiteiten over het afgelopen jaar. Na de pauze werd door de toneelver. van Veele, het blijspel "de laidjezanger"opgevoerd, hetgeen bij het publiek zeer in de smaak viel, nadat de presidente deze mooie avond had besloten werd de uitslag van de verloting bekend gemaakt. De vrouwenver. kan op een zeer geslaagde avond terugzien
Geplaatst: 02-04-2005 om 10:14

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix