Nieuwsarchief

Nieuwsarchief eerste kwartaal 2005

Nieuws van en over Harpel.

 

Succes voor Hilvert ten Have
Zowel de jury als het publiek waren het er over eens, dat Hilvert ten Have, leerling van de basisschool "de Rots" in Harpel, de terechte winnaar was van van de provinciale voorleescup van de Stichting Kostverloren. Na 2 voorronde's werd de finale gehouden in het zeehonden-centrum van Pieterburen. Met het verhaal (in het Gronings) "Mien biggetje Knorrie" kreeg Hilvert niet alleen de lachers, maar bovenal de jury en het publiek op zijn hand, en bleef hij alle deelnemers voor, bij de uitreiking van de prijzen mocht hij de trofee, uit handen van Lenie t Hart in ontvangst nemen. In het kader van "meertmoand dialectmoand" werd deze wedstrijd voor de 11e keer door de Stichting Kostverloren georganiseerd.
Geplaatst: 31-03-2005 om 20:53
Wedstrijd Grunneger voorleescup
Op woensdag 30 maart a.s. 's middags om half 3, begint de 11e editie van de jaarlijkse wedstrijd van de Grunneger voorleescup, die georganiseerd wordt door de stichting Kostverloren. Deze wordt evenals voorgaande jaren gehouden in de zeehondencrèche in Pieterburen. Een van de 12 scholieren uit de hoogste groepen van het basisonderwijs, die overbleven uit de voorrondes, is Hilvert ten Have, van de basisschool "de Rots" in Harpel, één van de kanshebbers voor de hoofdprijs.
Geplaatst: 28-03-2005 om 13:12
Jaarvergadering Stichting Buurthuis
Woensdagavond 23 maart j.l. werd de jaarvergadering van de stichting Buurthuis Harpel gehouden in het Buurthuis.
De voorz. Dhr. H. ten Have kon een goede opkomst verwelkomen, het agendapunt ons buurthoes aan een zijden draad had z'n uitwerking niet gemist.
Na het welkomstwoord van de voorz. las de sekr.esse Mevr H. Nonkes de notulen van de vorige jaarverg. voor, het financieel overzicht door Mevr. Tr. ten Have gegeven gaf een enigszins somber beeld, door het wegvallen van enkele huurders was er een nadelig saldo, maar dit zal later in de vergadering nader worden besproken.
De kascommissie melde bij monde van Dhr. J. Kip dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden, de pennigm.esse werd bedankt voor het acuraat beheer.
i.p.v Dhr kip die aftredend was werd Dhr. Haan als nieuw kascommissielid benoemd.
Daarna volgde de bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar waren Mevr. Zw. ten Have en Dhr. R Haan, in hun plaats werden de Hrn. J J Nijboer en M. Spiegelaar gekozen.
Na de pauze schetste de voorz. de toekomst van ons buurthuis dat er nogal somber uitzag, het bestuur was bezig met een medewerker van de vereniging van Buurthuizen in de prov. Groningen om te bekijken welke mogelijkheden er waren voor ons buurthuis om weer financ. gezond te worden, en of er mogelijkheden waren om in samenwerking met de schoolver. bij de aanstaande uitbreiding van de school.
Dit alles was nog maar in het beginstadium en zal nader worden bekeken, uit de discussie die hierop volgde, werden verschillende mogelijkheden besproken, ook werd gedacht aan donatie door de inwoners van Harpel, de vergadering zag hier nog wel wat mogelijkheden om de financien te verbeteren, de inwoners zullen binnenkort op de hoogte gebracht worden, waarna de voorz. de vergadering met een woord van dank sloot.
Geplaatst: 24-03-2005 om 23:32
Uitslagen van de kaartavonden
 22-10-0419-11-0421-1-0525-2-0511-3-05TotaalPlaats
Stienie Hulshof49834619506649625071200821
Kundina Slagter457747925561 5099200292
Willem Schoenmaker40274392537444685359195933
Hendrik Klasens37015421 51764220185184
Jannie Schoenmaker44163816461546254590182465
Jan Velthuis52664481 43583542176476
Grietje Rakers47714300371945413955175677
Henk Baas 4353399738924891171338
Johan Geerdsema4237422640094103386516575poedel
Ed v.d.Bunt 53344282 5728153449
Jan Wubs 46284554 41961337810
Jan Slagter469846663827  1319111
Herman Bruin4659 3304 44731243612
Roald Haan3292  397241611142513
Henk v.d. Meer5071 4879  995014
Geert Boerma  46015097 969815
Hebelien Klasens4659   4196885516
Reinie v Hateren   49733831880417
Tina Klasens     598218
Christa Kamphuis   5386 538619
Jan Erik v/d Heide     466520
Jan Smit   4620 462021
Renko Siemens 4248   424822

Geplaatst: 20-03-2005 om 07:15
Playbackshow editie 2005
Gisteravond was er weer de jaarlijkse Playbackshow in een afgeladen buurthuis.
De organisatie had de zaken weer uitstekend geregeld.
Tedo Swarts was evenals vorig jaar de presentator, het geluid was bij Aike Godlieb in vertrouwde handen.
De jury bestond dit jaar uit; Marianne Swinkels, Henk Vieregge en voorzitter Eddy Opheikens.
Jan Beijering, jarenlang voorzitter van de jury, moest dit jaar door een ziekenhuisopname verstek laten gaan, zijn taak werd op voortreffelijke wijze door Eddy waargenomen.
Alle deelnemers deden hun uiterste best om in de prijzen te vallen, voor de jury was het dan ook geen eenvoudige taak om de winnaars aan te wijzen.

Bij de kids waren de winnaars:
1 - Kleine Zeemeermin (Michelle).
2 - Genesis (Arjan, Jarno en Hilvert).
3 - De Prinsessen (Michelle, Manon, Ilse en Elin)

Bij de volwassenen:
- Do (Marianne)

De amusementsprijs:
- K3 (Bastien, Marieke en Kathleen)

[De foto's]
Geplaatst: 19-03-2005 om 14:56
Het bleef gelukkig alleen maar bij blikschade
Was deze late winter voor veel kinderen dolle pret, (niet naar school, sleetje rijden, sneeuwballen gooien, enz.) voor de weggebruikers was het vaak minder plezierig, vooral de wegen door Blekslage, van richting Kopstukken naar Barlage, en richting Harpel, de sneeuwruimers van de gemeente Stadskanaal komen pas als de sneeuw goed aangereden is, dan heeft ruimen weinig zin meer, want dan is de laag sneeuw zo hard gereden dat het praktisch niet meer verwijderd kan worden. Dat dit tot gevaarlijke situatie?s kan leiden ondervonden enkele autorijders. Op vrijdagmiddag kwam er een ten zuiden van Blekslage in de slip, met als eindpunt een boom, de botsing was van dien aard dat de wagen weggesleept moest worden, maar gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. En ook op de weg naar Mussel eindigde de rit van een onfortuinlijke chauffeur tegen een boom, deze kon zonder noemenswaardig letsel, door omstanders geholpen zijn weg vervolgen. Voor de berijder die op de Harpelerweg in de slip kwam, liep het net als met de eerste wagen minder goed af, zijn wagen moest met behulp van een goede kennis huiswaarts worden gesleept, ook hier deden zich gelukkig geen ongelukken voor.

Geplaatst: 05-03-2005 om 22:25  - Gewijzigd: 7-03-2005 om 20:13
Harpel en Blekslage onder de sneeuw
Ook Harpel en Blekslage ontkwamen niet aan de enorme sneeuwbuien die van Dinsdag op Woensdagnacht zo geheel onverwacht uit de lucht vielen. Gaf dit een prachtig schouwspel over de landerijen te zien, spoedig bleek dat de wegen niet zo prettig te berijden waren. Dat ondervond ook een jonge moeder die met haar kleuter de harpelersluis passeerde, doordat zij plotseling moest remmen, kwam zij met een tollende beweging in de dikke sneeuwrand naast de weg, voorbijgangers moesten haar weer op de goede weg, en in de goede richting helpen, gelukkig kon de chauffeuse met haar kleuter, ongedeerd haar reis vervolgen
Geplaatst: 02-03-2005 om 20:48
Vrachtwagen gekanteld
Terwijl de chauffeur van het vervoersbedr. W uit Mussel bezig was met het lossen van een vrachtwagen met grond, kwam hij bij het achteruitrijden met zijn wielen in de losse bodem langs de Blekslagerweg terecht, hierdoor kantelde de wagen, waardoor de chauffeur bekneld raakte. De in allerijl gealarmeerde hulpdiensten, waaronder de brandweer waren spoedig ter plaatste, direct werd de chauffeur door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd, waarna hij na onderzoek door de arts van de traumaheli met onbekende verwondingen met de ambulance naar het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal verwezen. Door het inzetten van een kraanwagen, werd de wagen weer op zijn wielen gezet, en voor reparatie naar de garage vervoerd.
Geplaatst: 02-02-2005 om 20:36
Inwonersaantal Harpel en Blekslage in 2005
Volgens het DvhN keren de mensen in het jaar 2004 Vlagtwedde massaal de rug toe, en is het aantal inwoners fors gedaald. Dit is in Harpel en Blekslage geenszins het geval, hier kan men nog van een lichte groei spreken. Werd 2004 begonnen met een aantal van 207 inwoners, door geboorte en binnenkomst vermeerdert met 20 pers., maar door vertrek van maar liefst 15 pers. bleef er een winst over van 5 pers. Hiermede werd het aantal van 212 geteld. Waren er 1 jan. 2004 3 leegstaande woningen, 31 dec. waren dat er 2. Er werd in 2004 1 nieuwe woning gebouwd aan de molenkampweg, zodat het totaal aantal woningen in Harpel en Blekslage 79 bedraagt.
Geplaatst: 07-01-2005 om 22:01
Het oude jaar uit- en het nieuwe jaar ingeschoten
Vrijdag (oudjaarsdag) vond bij de Fam. Rakers aan de Harpelerweg, onder gunstige weersomstandigheden, het carbidschieten plaats, met deze happening werd de jaarwisseling uit- en ingeschoten, er waren veel bezoekers (luisteraars??)aanwezig, onderwijl kon men een drankje, kop koffie of snert nuttigen, ook de oliebollen ontbraken niet. Tevens vond er een zeer geslaagde actie voor giro 555 plaats. De fam Rakers en bezoekers kunnen op een zeer geslaagde dag terugzien.
Geplaatst: 03-01-2005 om 19:21

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix