Nieuwsarchief

Nieuwsarchief tweede helft 2004

Nieuws van en over Harpel.

 

Geen medaille, wel goed gevoel
De gemeente Vlagtwedde mag zich niet de landelijke vrijwilligersgemeente nr. 1 noemen. die plaats bij de beste tien, werd enige tijd geleden bekend gemaakt door de landelijke organisatie, die de gemeente met het beste vrijwilligersbeleid kiest. vertegenwoordigers van deze organisatie kwamen onlangs nog een kijkje nemen in Harpel. Dinsdag 7 dec. j.l. vond de uitreiking plaats. hiervoor was de gemeente Vlagtwedde uitgenodigd. Wethouder van Dijk tezamen met de vrijwilligerscoördinator Luci Doornbos, en enkele vertegenwoordigers van Harpel, n.l de dames Rakers en Klaassen, en Dhr J. Kip, woonden de bijeenkomst, die plaats vond op een partyboot ergens in de grachten van Amsterdam bij. Van een kater is volgens weth. van Dijk geen sprake "een plaats bij de toptien, als enige noordelijke gemeente", is ook heel mooi. Onlangs zei een van de deelnemers: het is net als bij de olympische spelen - meedoen is bijna net zo belangrijk als winnen! Van Dijk ziet de toptien klassering als een aan-sporing om op de huidige weg door te gaan, alles staat of valt zegt hij, bij de wil van de dorpsbewoners om zich in te blijven zetten, het was reeds middernacht, toen de afvaardiging, moe, maar voldaan, hun legerstede op konden zoeken.
Geplaatst: 12-12-2004 om 14:33
Excursie naar Bakkerij Westers
Dinsdag 26 oktober stond de volgende excursie van de Chr Vrouwenver. "Rondom het Woord" op het programma. Deze middag werd een bezoek gebracht aan de bakkerij Westers aan de Albatrosstraat in Nw Pekela. Allereerst kregen de dames uitleg over het bakken van brood, zowel wit als bruin en roggebrood, onderwijl werd voor een ieder een reeds voor-gerezen brood (Bol) in de oven geschoven. Daarna werd er door de banketbakker een demonstratie gegeven over het bakken van de verschillende soorten gebak, als taart(jes) koekjes enz.. Nadat zij door de dames van bakkerij Westers waren voorzien van een consumptie, was het voorgerezen brood gebakken en gingen zij allen met een vers gebakken brood huiswaarts, ook dit was een heel mooie middag en werd door de dames zeer op prijs gesteld.
Geplaatst: 01-11-2004 om 20:37
Excursie's vrouwenver. Harpel
Enkele weken geleden is de Chr. vrouwenver. "Rondom het Woord" het nieuwe seizoen gestart met een bezoek aan de zorgboerderij "de Woldhoeve" aan de veldwachterslaan te Mussel. De dames werden door de Fam. Wubs ontvangen met een kopje koffie of Thee, onderwijl kregen zij een uitleg over het werken met gehandicapten, die vanuit o.a. de "Woldstee" uit Onstwedde. Op het bedrijf aan de Zandtangerweg krijgen ze onderricht in het telen van o.a. aardbeien, groenten enz., ook het voederen en verzorgen van dieren is een taak van de medewerkers. met een voldaan gevoel gingen de dames huiswaarts.
Geplaatst: 01-11-2004 om 20:25
Laatste opendeurdienst 2004
Zondag-avond 31 oktober werd de laatste opendeurdienst voor het jaar 2004 in het buurthuis gehouden. voorganger in deze dienst was Dhr. F. Verkade van Zuidwolde (Dr) medewerking werd verleend door het kinderkoor "de Happy Singers" uit Mussel, onder leiding van Mevr. Ella Boels. Organist was Dhr Bert Wolfs van Onstwedde. De opkomst was enorm, nadat alle beschikbare stoelen in het buurthuis verbruikt waren, werden zelfs enige tafels ingezet om iedereen een zitplaats te verschaffen. na de dienst werd er gelegenheid geboden voor het samen drinken van een kopje koffie/thee, zo hebben wij 2004 af kunnen sluiten met een heel mooie dienst.
Geplaatst: 01-11-2004 om 20:13
Basisschool "de Rots" gaat fusie aan
Per 1 oktober is de basis-school "de Rots" geen zelfstandige school meer, m. i. v. die datum is zij gefuseerd met nog 13 andere scholen in de VCPBO, ( Ver. v. Protestants Christelijke basisscholen) in Zuidoost Groningen. Dit leidt voor het personeel - bestuur - en de leden tot een aantal veranderingen o. a.
- de teamleden inclusief de schoonmaakster zijn in dienst van de VPCBO
- het bestuur wordt een schoolcommissie met andere taken en verantwoordelijkheden
- de leden moeten de keus maken of zij deel uit willen maken van de nieuwe vereniging,
daarvoor hebben de leden onlangs een informatiemap gekregen, waarop zij kunnen reageren. betreffende de verbouw v/d school kan gemeld worden dat de architect begonnen is met de bouwtekening, daar het voorwerk meer tijd heeft gekost dan verwacht was kan men nog geen datum voor de oplevering noemen.
Geplaatst: 17-10-2004 om 14:15
Lawaaioptocht in Harpel
Tijdens de kinderboekenweek werd er in Harpel een lawaaioptocht gehouden. De kinderen van de CBS "de Rots" hebben op woensdag 6 oktober allerlei muziekinstrumenten gemaakt. Er werden instrumenten gemaakt van wc rolletjes, trommels, blikjes en zelfs een badkuip!. Samen met de peuterspeelzaal "het paddestoeltje" werd er aan de einde van de ochtend een ronde door Harpel gelopen. De kinderen en de inwoners van Harpel hebben erg van al het lawaai genoten.

Lawaaioptocht foto 1 Lawaaioptocht foto 2

Geplaatst: 15-10-2004 om 23:23
Westerwolde schoon
Met ingang van 1 Januarie 2005 mag er van regeringswege, in Nederland, geen ongezuiverd afvalwater meer op het oppervlaktewater worden geloosd. Via het rioolstelsel wordt dit uit de woonkernen naar de diverse zuiveringsinstalatie's vervoerd. maar die gebieden die nog niet op het riool waren aangesloten kwamen i.v.m. de hoge kosten in de problemen. Hiervoor hebben de gemeenten Bellingwedde - Sellingen en Stadskanaal een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam "Westerwolde schoon", om bij die woningen die te ver van het rioolstelsel verwijderd waren een I B A ( Individuele Behandeling van Afvalwater) te laten plaatsen, de kosten die hier mee gemoeid zijn worden door de diverse gemeenten betaald, en later weer doorberekend in de afvalstoffenheffing. In deze I B A 's wordt volgens de voorlichting, het afvalwater na toevoeging van bacterieën voor 95 % gezuiverd, en alsdan op het oppervlaktewater geloosd. Dat dit toevoegen van de bacterieën, in de vorm van vloeibare slib, niet meteen goed was hebben diverse inwoners van Harpel en Blekslage ondervonden, want slechts enkele uren na toevoeging werd er in de woningen een heel doordringende en pentrante rioolgeur waargenomen, dit was voor velen niet te harden, maar nadat de volgende dag de aannemer voor de plaatsing v/d I B A's, maatregelen had genomen, werd het weer draaglijk in de woningen, en nu maar hopen dat ook het laatste restje (stank) spoedig zal verdwijnen De plaatsing van de I B A's is voor Harpel en Blekslage op 1 uitzondering na voltooid.
Geplaatst: 09-10-2004 om 19:14
Harpel, groot in kleinschaligheid
Onlangs is de gemeente Vlagtwedde, samen met nog 9 andere gemeenten in Nederland, genomineerd voor het beste vrijwilligersbeleid. Donderdag 7 okt. j.l. kwam hiervoor een delegatie (beoordeling-commissie) naar het gemeentehuis in Sellingen. Hier werden zij door een delegatie v/h gemeentebestuur ontvangen. Weth. Klap sprak een welkomstwoord waarna een dia-presentatie over het gevoerde en nog te voeren beleid werd getoond.
Vervolgens werd de commissie uitgenodigd voor een bezoek aan de praktijk v/h vrijwilligerswerk in de buurtschap Harpel, deze kern staat in dit opzicht model voor de rest v/d gemeente.
Om 12 uur werden zij i/h buurthuis door een commissie bestaande uit de dames G. Rakers en H. Klasens en de Hrn Tempel, Kip en v.d.Woude, ontvangen. Na een welkomstwoord van Dhr. Tempel werd er door hem en Dhr Kip een uiteenzetting gegeven over het vrijwilligerswerk in het verleden en het heden hier ter plaatse. Tijdens deze bijeenkomst werd een broodmaaltijd geserveerd, om 1 uur werd de korte maar interressante bijeenkomst door Weth. Klap met een dankwoord gesloten.
En nu maar met het gemeentebestuur hopen dat de commissie de prijs eind Nov. aan Vlagtwedde mag toekennen.
Geplaatst: 09-10-2004 om 11:56
Paard zoekt de vrijheid
Zondagavond ± 9 uur ontsnapte het paard van de fam. X uit Vledderveen aan de aandacht van zijn baas, en in volle galop rende het door de landerijen, richting de Vosseberg, door de Musselmee naar Blekslage. Vervolgens via de Hamriksweg naar het Mussel-A kan., daar aangekomen ging het in gestrekte draf over de dijk richting Onstwedde. Maar bij het hoogholtje werd het door de aldaar wandelende hr. J.V. van de Z Buurkeweg gevangen en aangelijnd, teruggevoerd naar de Harpelsluis, waar tot grote opluchting van de zoekers en vinder, het paard weer met z'n baas werd verenigd. Met het moderne communicatie-apperatuur werd de zoekende chaufeur met de veewagen naar de sluis gedirigeerd, die het vermoeide en bezwete dier weer naar de plaats van bestemming vervoerde. Daar het reeds schemerde, en het paard verschillende verharde wegen moest oversteken had dit avontuur heel anders kunnen aflopen, maar gelukkig voor allen is alles goed afgelopen, en keerde de rust bij de sluis weer terug
Geplaatst: 02-08-2004 om 20:35
Stroomstoring
Werden de inwoners van Harpel half mei getroffen door een stroomstoring, zondagmiddag 1 aug. was het opnieuw raak, om kwart over 1 was de stroomtoevoer voor veel inwoners van Harpel opnieuw afgesneden, de in allerijl gewaarschuwde storingsdienst van Essent, hadden in ruim 3,5 uur het euvel verholpen en waren de apperaten weer normaal te gebruiken
Geplaatst: 01-08-2004 om 18:48

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix