Nieuwsarchief

Nieuwsarchief 2002

Nieuws van en over Harpel.

 

Zo 29 Dec 2002Van uw webredacteur
Nu we bijna aan het einde van het jaar 2002 zijn gekomen, nog even een kort berichtje van uw webredacteur. Het laatste halfjaar heb ik getracht om het nieuws van Harpel en Blekslage te vergaren, en om de agenda bij te houden, van de belangrijkste gebeurtenissen die er in deze gemeenschap plaats zouden vinden, om dit te vermelden op de site van Harpel. Dit is niet altijd even gemakkelijk, in de 1e plaats: het ligt niet voor het oprapen, in de 2e plaats: wat is nieuws?, in de moeilijke gevallen wordt overleg gepleegd met de hoofdredacteur, Jan Jacob, en samen bepalen we dan wat er vermeld moet worden, in de 3e plaats: moet je er op tijd bij zijn, want oud nieuws heeft geen zin te vermelden, daarom is het heel belangrijk dat als de inwoners uit onze gemeenschap iets weten of horen, wat nieuws is of kan zijn, dit even door te geven aan ondergetekende, dan zorgt hij wel dat het op de site vermeld wordt. De site die door Jan Jacob is opgesteld, om Harpel en Blekslage, niet alleen plaatselijk of landelijk, maar wereld wijd op de kaart te zetten. Dat dit lukt en Harpel hiermee bekend wordt, dat is ongetwijfeld waar, want de reactie's komen niet alleen uit ons eigen land, maar letterlijk uit alle delen van de wereld, daarom wil ik besluiten met Jan Jacob heel hartelijk te bedanken, voor het werk wat hij hier geheel belangeloos doet, om Harpel en Blekslage te promoten, en u allen een goed en gelukkig 2003 toe te wensen.
Abel Tempel
Za 28 Dec 2002Oud nieuws...
Koningin Beatrix en Geert Veldhuis in Smeerling
Een beetje gedateerd, maar allez we plaatsen het toch...

Geert Veldhuis (oud inwoner van Harpel) kwam met koningin Beatrix op de foto toen zij eind augustus een bezoek bracht aan het theehuis in Smeerling.

Geert was in Smeerling vanwege een feestje, het leek hem leuk ook koningin Beatrix uit te nodigen.
Vanwege haar drukke programma kon zij daar helaas niet op ingaan.


Vr 13 Dec 2002Schaats+priksleewedstrijd
Donderdagmiddag 12 dec. j.l. werd er door het bestuur v/d basisschool "de Rots" te Harpel een schaats en priksleewedstrijd georganiseerd, in het prachtige natuurgebied de Smeerling, in de buurt v/h Metbroekbos. Deze lokatie was gratis beschibaar gesteld door de Stichting natuurmonumenten. Alle ingredieënten voor het welslagen van de middag zoals het weer, de ijsvloer, het bezoekersaantal en de mooie omgeving waren aanwezig. Er werd begonnen met de schaatswedstrijden voor de kinderen, die in de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 waren verdeeld. Er werd door de kinderen op de gladde ijzers felle strijd geleverd, maar uiteindelijk werd de beker door Jacky Oosterbaan gewonnen. Bij de oudste groepen was de beker voor Paulien Baas, die tevens de sterkste van de hele school was, waarmee zij beslag op de wisselbeker legde. Met het priksleeën hadden hadden de kinderen wat meer moeite om het sleetje in de goede baan te houden, Gea de Haan wist de prikkers het beste te gebruiken en werd hiermee winnares van het priksleeën. Aan alle kinderen werd een medaille uitgereikt. Daar na was het de beurt aan de grote en oudere kinderen, hier werd bij de beide onderdelen gestreden om geldprijzen, {wat de vechtlust zeker ten goede kwam.} Bij het schaatsen was het Gert Baas die zijn moeder de loef afstak en ruim voorbleef, {of zou het moederhart ook een woordje meegesproken hebben} in die volgorde werden de 1e en de 2e prijs verdeeld, Esther v h Veer veroverde de 3e prijs. Daarna was het onderdeel priksleeën ook hier aan de orde. Dat de deelnemers vanwege de slechte winters van de laatste jaren niet hebben kunnen trainen, was zichtbaar, want niet iedereen kon z'n sleetje in de juiste koers prikken, wat soms prachtige taferelen opleverde. Uiteindelijk waren het de echte "sporters" die met de eer gingen strijken. De 1e prijs was voor Jan Velthuis, de 2e en 3e prijs achtereenvolgens voor de gebroeders Patrick {2e} en Michel {3e} Rakers. Dat de koek en zoopie tent ook zeker aan de gezelligheid meewerkte, werd door niemand betwijfeld.
Harpel kan op een sportieve en en zeer geslaagde middag terugzien.
Za 7 Dec 2002Kerstmarkt in het buurthuis
De door de Stichting Harpeler Vertier georganiseerde kerstmarkt is druk bezocht.
een fotoimpressie staat op Kerstmarkt 2002.

Wo 4 Dec 2002Vergadering inw. Harpel + Blekslage
Maandagavond 2 dec. j.l. werd in het buurthuis een vergadering belegd, voor alle inwoners van Harpel en Blekslage, daartoe uitgenodigd door de Stichting Harpeler Vertier, en het bestuur van de Vereniging van Plaatselijk Belang van Harpel. De vergadering die zeer goed bezet was, was bedoeld, om eventuele misverstanden, die waren ontstaan tijdens het organiseren van te houden kerstlichtweken en de kerstmarkt e.d. in de maand december door het bestuur v.d. Stichting Harpeler Vertier. Tijdens de gehele voorbereiding van bovenstaande festiviteiten, was door het bestuur v.d. Stichting voorbij gegaan aan de gemeenschap van Harpel, die zich niet alleen gepasseerd voelden, maar ook buitengewoon teleurgesteld waren. In een bewogen vergadering, waarin soms heftige discussie's volgden, was het uiteindelijk het bestuur van de Stichting Harpeler Vertier dat het boetekleed aantrok, en hun excuses aan de gemeenschap van Harpel aanboden. Hiermee was de eerste kou van de lucht. Maar toen rees de vraag: Hoe nu verder? Na de meningen van de aanwezigen gehoord te hebben, werd besloten dat alle festiviteiten inclusief de de lichtweek, mede gezien door de korte voorbereidingstijd, werden afgeblazen. De kerstmarkt op Zat. 7 dec a.s., en de kleurwedstrijd voor de kinderen v.d. basisschool, gaan gewoon door. Met het uitspreken van de hoop, dat er in het vervolg geprobeerd zal worden in een goede samenwerking van de Stichting met de gemeenschap van Harpel, iets voor de gemeenschap te organiseren, werd deze vergadering besloten.
Zo 17 Nov 2002Stichting Harpeler Vertier
Sinds november 2002 hebben wij de Stichting Harpeler Vertier (SHV) opgericht. Wij proberen de mensen van Harpel weer bijelkaar te brengen, en een gezellige dag of avond bij huis te hebben, zoals voor de geplande kerstweken - bingo-avond met muziek - prijsuit-reiking, en de kerstmarkt in het Buurthuis.

Vr 8 Nov 200225 jaar Chr. Vrouwenver. in Harpel
Dinsdag 5 nov. j.l. herdacht de Chr. vrouwenvereniging "Rondom het Woord" in het buurthuis te Harpel, in besloten kring, het heuglijke feit, dat de vereniging 25 jaar mocht bestaan. De avond die onder leiding stond van Mevr. Tempel-Daanje met een herdenkingswoord geopend. Verder werd de avond gevuld met spelletjes, en een kwis waarin het verloop van de ver. werd weergegeven. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Als herinnring aan deze 25 jaar werd aan het eind van de avond een receptenboekje uitgereikt, die samengesteld was, van recepten die door de leden in de loop van het voorjaar waren aangereikt. De vereniging kan op een mooie , gezellige en zeer geslaagde avond terugzien

Zo 13 Okt 200225 jaar MBvO in Harpel
Donderdagavond 10 okt. j.l. werd met een gezellig samenzijn in "Ons Buurthoes" in Harpelherdacht dat 25 jaar geleden met medew. v/d Stichting Welzijn Ouderen in de gem. Vlagt-wedde een gymnastiekgroep opgericht werd, waaruit na enkele jaren ook een volksdans-groep ontstond. Na een kort welkomstwoord door de voorz. v/d feestcom. Dhr. Slim, werd met het uit volle borst zingen van het opnieuw bewerkte en aangepaste harpeler volkslied de avond geopend. Er waren nog 3 leden van het eerste uur aanwezig, n.l. de dames J Timmer-Smith - J. Tempel-Daanje en L. Lukens -Meems, die door Mevr. Barendse en Mevr. Ada de Jonge flink in de bloemetjes werden gezet. Na met elkaar het levend ganzebord te hebben gespeeld, was het tijd voor dikdakken, wat letterlijk zeer goed in de smaak viel, en het woordje dik voor een ieder zeker van toepassing was. We kunnen terugzien op een heel gezellige avond, waarop het refrein van ons volkslied maar al te waar bleek: Daarop die Harpel, Dat mooie Harpel, Daar leeft een ieder, gezellig bijelkaar.
Ma 30 Sep 2002Grunneger dainst
Zondag 29 sept. werd er een Grunneger dainst gehouden in het Buurthuis in Harpeldit was een buitengewoon mooie dienst, het buurthuis was tot de laatste plaats bezetde preek werd door Dhr. Rosenbaum uit Klazinaveen Noord, in ons "aigen mouders toal brocht"wat zeer goed overkwam evenals de medewerking van de jeugdgroep Joyful People uit Onstwedde, het bestuur v/d Evang.satiever. kan op een zeer geslaagde avond terugzien.

Do 12 Sep 2002Een kwart eeuw Gym en volksdans
In sept. 1977 werd er door de Stichting Welzijn Ouderen v/d gemeente Vlagtwedde, evenals in de andere plaatsen van de gemeente, ook in Harpel de mogelijkheid geboden, tot het volgen van gymnastiek-lessen, het zogenaamde MBVO {Meer Bewegen Voor Ouderen}. Hiervoor werd Dhr. Slagter v. Stadskanaal door de gemeente aangesteld als gym-leeraar. De belangstelling in Harpel was groot. Al spoedig waren er ruim 20 leden ingeschreven. Uit deze groep ging zich spoedig een volksdans groep vormen, voor het geven van deze lessen werd Mevr. Slagter aangetrokken. Eerst was er een klein uurtje volksdans, dan een kopje koffie drinken, en daarna een klein uurtje gymnastiek. Nadat Dhr en Mevr. Slagter met de vut waren gegaan werd de leiding overgenomen door Mevr. Ina Potze-Duit van Ter Apel, die 2 jaar geleden de leiding overgaf aan Mevr. Ada de Jong-de Boer, uit Valthermussel. Het ging in de loop der jaren wel eens met Ups en Downs, wat betreft het ledental, maar de laatste jaren is het zodanig dat wij de deze eerste 25 jaar kunnen afsluiten met 19 leden. Naast het nuttige onderdeel v/h bewegen voor de ouderen, is de gezelligheid ook een belangrijke factor. Het is de bedoeling dit zilveren jubileum de 2e donderdag van okt. in besloten kring te herdenken. Hiervoor is een werkgroep benoemd die zal trachten voor deze avond een gezellig programma op te stellen.
Di 27 Aug 2002Rechtdoor gaat niet atijd voor!
Dat ondervond zondagmiddag een 27 jarige bestuurder van een auto, uit Stadskanaal, die op de Blekslagerweg in een flauwe bocht recht door reed, juist op het moment dat er uit tegenovergstelde richting een auto waarin een bestuurder met 2 dames zat. Een botsing was niet te voorkomen, de beide dames werden gewond, de beide bestuurders bleven ongedeerd, verder was er materiële schade.

Do 22 Aug 2002Ballonnen-wedstrijd "De Rots"
Tijdens de opening van "Speulstad Harpel" v/d Chr. basisschool "De Rots" op 5 juni j.l werd er door het personeel een ballonnen-wedstrijd voor de kinderen van de peuter- en de basis-school georganiseerd. Dinsdag 20 aug j.l. werden de prijzen bekend gemaakt, de 1e en de 2e prijs werden gedeeld door Paulien Baas en Jobiam Lukens, hun ballon ging over de waddenzee en eindigde op het eiland Ameland. De 3e prijs was voor Hilvert ten Have, zijn ballon landde in Nrd. Groningen, in het plaatsje Niezijl. Door het personeel, onder leiding van Juf Lenie, werden passende cadeau'tjes uitgereikt.
Za 27 Jul 2002Verhaal over de 'hongerwinter'
Exclusief op de website van Harpel het verhaal van Peter Overliese over zijn verblijf op Harpel tijdens de 'hongerwinter' '44-'45 Klik hier.

Ma 22 Jul 2002Geboren
Maandag 15 juli j.l.werd de familie Manning-Meendering verblijd met de geboorte van een dochtertje en zusje: ELIN. De familie Manning woont Harpelerweg 30

Vr 19 Jul 2002Nieuwe redacteur
Abel TempelHarpel.org heeft een nieuwe redacteur voor de Nieuws- en Agendapagina, Abel Tempel.

Nieuwsarchiefpagina's

Nieuws uit 2020 Nieuws uit 2019 Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017 Nieuws uit 2016 Nieuws uit 2015 Nieuws uit 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix