Doede Bruinsma

Van loug en laand (15)

Doede Bruinsma's jeugdherinneringen

Eerappelkraben.


Wie haren as schoolkinder sömmers in augustusmoand moar drij weken vekaansie. Moar in haarfst haren wie twij weken vrij van school. Dizze weken waren veur t eerappelkraben. Tegenswoordeg hebben boeren n rudermasien, moar vrouger mozzen eerappels mit haand oet grond hoald worren. Doarveur was n haile bulde mankracht neudeg. Haile hoeshollens lagen vaier weken lang op t laand te eerappels kraben. Kinder dus ook.
Kinder van zesde en zeuvende klaze kregen doarum 'landbouwverlof'. Dat mos aanvroagd worren bie inspekteur van t onnerwies. 'k Heb nooit heurd, dat nait geven wör.
Zo kwam t dat ik n poar weken allenneg in klaze op school zat.
Eerappelkraben Dou heb ik dat nait zain, moar kinder mit 'landbouwverlof' haren t slim stoer: zai mozzen weken laank aal doagen op knijen over grond kroepen om eerappels oet grond te kriegen.
Aan vingertoppen haren zai doppies, aans konnen zai noagels hail slim zeer doun aan n eerappel dij n beetje stief in grond zat.
Heur pabbes staken eerappels mit mestvörke wel lös, moar toch mozzen ze mit haanden eerappels oet grond groaven.
As t regenachteg weer was, wör d'r wel schoeld, moar as t moar even dreuge was, mozzen ze weer over natte grond kroepen.
Ik heb moar ain joar eerappels kraabd. Dat was in leste haarfst van oorlog. Dou mozzen aal luu van n bepoalde leeftied boeren helpen op t laand, omreden dat veul aarbaaiders noar Duutslaand stuurd waren om doar te waarken.
Ik heb dou bie Markus Wenning eerappels kraabd en baiten trokken. Houveul ik dou verdaind heb, wait ik nait meer.
Wel heb ik n poar joar doarveur bie Siebrand Wilts vekaansiewaark doan: gaarven schaiten.
Roggegaarven dij van karre op korenbult gooid wörren, mit n heuvörke noar Haarm Wilts deursteken.
Dij vlijde d'r n mooie korenbult van. Dou verdainde ik vief kwartjes op n dag. Ik was toun 16 of 17 joar.
'k Wait nog dat Haarm Wilts (n grappenmoaker!) tegen mie zee: "Ik bin t zat. Doe ook?"
Ik zee: "Nee, hur, nog laange nait". "Nou, hier den" zee e en langde mie zien proemke tou...

Copyright © 2001 Doede Bruinsma (doedeb@aol.nl)
Op-/aanmaarkens, aanvullens heb ik geern.


| Ol Graitje | Knoal | Dörsmesien | Kerdiet | Speulen | School | Dezembermoand |
| Winteroavend | Zwien | Poasken | Haarpel, niks in de reken | Bimbam | Noamen |
| Krisistied | Eerappelkraben | Masjesees | Scheuveln | Middenstand (I) | Middenstand (II) |
| Toene | Melk | Moderne techniek | Wild | Verkeer |

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix