Kranten

Nieuwsblad van het Noorden, 21 september 1970

 

Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch

Tot de meest verheugende uitslagen van de 36ste nationale trekpaardententoonstelling die vrijdag en zaterdag in Den Bosch werd gehouden behoort het feit dat drie in het Noorden zeer bekende paardenliefhebbers op de hoogste eer te beurt viel die op een nationale is te behalen. Notaris Tj. Huisman te Grootegast een trekpaardliefhebber en -kenner in hart en nieren zag zijn hengst Jan reserve-kampioen van Nederland worden terwijl hij tevens mede-eigenaar is van de kampioenshengst van de tentoonstelling Bart van Wyngaarden beide Noordelyke fokprodukten beide afstammende van de door de heer Huisman uit Belgie ingevoerde Barnum du Maire Bois een der Belgische kophengsten.

In de tweede plaats gaan gelukwensen naar de heer Chr. Erkelens te Zeyerveld die met Were-di van de Vrijthof een eerste prijs won bij de hengsten van vier jaar en ouder lichte klasse maar naderhand tevens werd uitgeroepen tot kampioen van alle Haflinger hengsten. Bovendien liet hij een collectie afstammelingen zien van uitstekende kwaliteit.

Tenslotte de algemeen bekende heer Smits uit Gerwen-Nuenen die met Jacqueline van Cromstrijen de merrie die al twee keer reserve-kampioen van Nederland was en al meer dan 40 kampioenschappen van regionale keuringen op haar naam heeft nu het kampioenschap van Nederland behaalde.

Deze drie pioniers verdienen aller waardering voor wat zij in en voor de fokkere presteerden. Merkwaardigerwijze kwam de reserve-kampioene bij de trekpaarden Anja van Mevr H v.d. Linden-v.d. Heijden eveneens uit Gerwen-Nuenen (N.Br.).

De doorsnee-kwaliteit van de trekpaardhengsten paardhengsten viel niet mee terwijl de jonge generatie te klein is om de leemten op te vullen en kwalitatief op peil te houden. De Haflingers waarvan er voor het eerst in 1961 50 werden ingevoerd hebben veel opgang gemaakt en er zijn nu 5000 in het stamboek ingeschreven.
De doorsnee-kwaliteit viel in vele klassen niet tegen getuige het groot aantal eerste premies dat werd toegekend.

Het Dartmoor ponystamboek telt nog slechts weinig leden in het Noorden. De Dartmoor pony is een kleine pony van harde lichaamsbouw en mag volgens insiders geen tekeningen vertonen zoals witte sokken of onderbenen een kol of wat dan ook. De hoofdkleuren zijn zwart, bruin en schimmel. Uit de drie noordelijke provincies geen pony aanwezig. De kampioene de tweejarige Evita van J. Termaten te Capelle a.d. IJssel was een fraaie pony met uitstekend gesteld beenwerk en een pracht hoofd.

Van de hengsten vielen vooral op Pieman, no. 1a van de hengsten van drie jaar en ouder en 1b Jasper van Mevr. M. Tempelman-v.d. Mey te Bemmel en waarvan de eerste later tot kampioen van alle Dartmoorponyhengsten werd uitgeroepen.

Noordelijke successen

Alle noordelijke successen te verrnelden den is ondoenlijk weshalve voornamelijk alleen de eerste prijswinnaressen zullen worden genoemd. Trekpaarden
S. Stegeman te Grolloo stond met de 13-jarige Banda d'Orange 1b in de klasse 8 jaar en oudere merries. Liet zich uitstekend zien. In de rubriek merries van 6 en 7 jaar deed zich een voor de Drenten grote verrassing voor. In deze klasse behaalde Linda van Meidoornhof van Joh Horsting te Meppen een 1b premie terwijl ze zonder bezwaar ook 1a had kunnen staan en versloeg daarmee de meervoudige Drentse kampioene Elvira van Sichem van J. Wesseling te De Mars bij Dalen.
Korte tijd geleden stond Linda te Dalen nog slechts derde op tal bij de eindstrijd om het kampioenschap van de fokdag waar Elvira kampioene werd.

Op de derde plaats met een 1a-premie stond in deze rubriek Willy van E.H. Fennema te Harpel-Vlagtwedde.

Bij de merries van 4 en 5 jaar middenmaat deed Mirza van Wachtum van K. Buist Zevenhuizen de kop is het evenbeeld van haar moeder Mirza van Tollebeek.
Bij de merries van 7 jaar en ouder middenmaat met zuigende veulens behaalde haalde Josee van gebr. Darwinkel te Tinaarlo de 1c premie een van de weinige zwarte trekpaarden op de tentoonstelling. Bij dezelfde leeftijd kleine maat deed Margariet van K. Boer te Grolloo de kop en mocht daardoor meedoen om het kampioenschap. Bij de driejarigen kleine maat kon Vermeer Haulerwijk met Marjan van Wachtum juist geen eerste premie bemachtigen werd nu 2a.

Haflingers

Hierbij hadden de Noordelijke fokkers meer succes vooral de Friese Tweejarigen van de 11 toegekende eerste premies ginger er niet minder dan 6 naar het Noorden 1a Ciska van W. v.d. Broek Haule. 1b Annette van L.A. Oosterbaan Harlingen. 1c Lady van B. Tuinstra Noordwijk. 1e Imina van S S Janzen Tzummarum. 1k H. Wiarda van H.W. Damming Hollandseveld en 1j Fabiolavan J. Prins Zuidwolde (Dr).

Bij de driejarigen lichte klasse was de beste Brave van J. Renema te Bergum eervol 1b. In de zware klasse deed Christina van W. v.d. Broek te Haule zelfs de kop met op de 1c plaats Marinda van gebr. Wolting Beilen en 1f Flora van G. Deiman te Mussel. Bij de merries 7 jaar en ouder lichte klasse een 1d premie voor Pamina van F.G. Vroom Glimmen. Tenslotte werd 1c in de zware klasse 7 jaar en oudere merries Martela van gebr. Tempel te Onstwedde.

Kampioene 1970 werd de extra merrie Herta van Adr. van Hoeflaken te Hedel no. 1a van de vierjarigen zware klasse. In de lichte klasse was Brigitte van J.W. Westerveld te Barlo-Aalten kampioene.

De zaterdag was bestemd voor het uitroepen van de kampioenschappen. Verder voor het keuren op afstammelingen gen. Bij de trekpaarden ging de eerste prijs op afstammelingen naar Nico van de Verwe van H. v. Bommel en Zn. te Stiphout met een werkelijk buitengewoon beste collectie afstammelingen. 1b Frick de Leffinge van Bens en Zonen te Mill een klasse hengst als men zelden ziet met een eveneens prachtige collectie 1a Costaud v d Kapelstraat van gebr. Wilting te Wachtum.

Bij de merries met afstammelingen ging de eer voor de vierde keer in successie naar Zaza van Bergerhof van Jac. v.d. Sluis te Klaaswaal (Z.H.) gevolgd door 3 merries en 1 hengst waarvan er 3 1a in hun klasse stonden. Een zeldzame prestatie. Bij de vierspannen trekpaarden ging Brooijmans te Oud-Vossemeer met de eer strijken met op de tweede plaats een uniform span van B. de Maaker Wolphaartsdijk. Bij de vierspannen van meer eigenaren behaalden de Drentse vierspannen een 1b een 1c en verder drie tweede premies. Zij maakten deze rubriek aantrekkelijk want buiten hen was er maar één vierspan van verschillende schillende Limburgse fokkers dat de 1a prijs behaalde. Hulde aan de Drentse fokkers en personeel dit nummer 'gemaakt' te hebben.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix