Kranten

Nieuwsblad van het Noorden 19-06-1965

 

Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit.

De Weergoden hebben de grote landbouwtentoonstelling 'Westerwolde', die gisteren in Vlagtwedde haar poorten opende, in hun greep gehad. Storm en regen geselden terrein, mens en dier, zwiepten de vele vlaggen soms tot rafels en deed de grote expositietent schudden aan de talrijke scheerlijnen.

Maar al deze negatieve factoren konden niet verhinderen, dat deze tentoonstelling de grootste werd in de zestig jaren van haar bestaan. Al was het wel zo, dat vele belangstellenden het tegen de elementen hebben afgelegd en veilig bij het wellicht brandende haardvuur bleven.

Zo slecht als gisteren heeft de tentoonstellingscommissie het zelden getroffen, al was het drie jaar geleden ook bar weer. In heel Vlagtwedde waren toen geen klompen meer te krijgen. Maar de regenval in de voorafgaande dagen speelde nu zon enorme rol. Het doorweekte terrein, dat eergisteren de zware te exposeren machines kreeg te verwerken, was als omgeploegd. Toen echter donderdagmiddag wind en opklaringen zorgden voor een snelle opdroging, kon men aan de gesteldheid van het terrein nog heel veel doen.

Helaas was het gistermorgen weer totaal mis en vanaf vier uur in de morgen waren de mensen van de commissie in de weer, onder aanvoering van de heer R. Kraai, om enkele honderden pakken stro op keurings- en tentoonstellingsterrein te brengen, teneinde het verkeer er op mogelijk te maken. Verkeer was er, maar het was nagenoeg onmogelijk om met droge voeten en schone kleren weer terug te komen.

Water

Voor het eerst in de geschiedenis waren de keuringen om 10 uur in de morgen aangevangen.
Zo groot was de aangifte dat deze maatregel nodig bleek.

Toen echter tegen kwart na één burgemeester mr. G. Loopstra, na een bijzonder kort openingswoord van de tentoon- stellingsvoorzitter W. Rengs Wzn., in hotel Beijering zijn openingsrede begon uit te spreken, had men op het keuringsterrein al zoveel water te verwerken gekregen, dat het terrein nauwelijks meer bereikbaar was.

Dat was bijzonder jammer voor de commissie, die van de burgemeester niet alleen een bijzondere pluim kreeg voor al het werk, maar ook voor de wijze waarop ze met de veranderende tijden wist mee te gaan en de tentoonstelling niet alleen instand wist te houden maar zelfs aanmerkelijk uit te breiden. Vlagtwedde's eerste burger herinnerde er verder aan, dat Westerwolde op het gebied van mechanisatie en rationalisatie niet achterblijft en mede door de in uitvoering en in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen een goede toekomst tegemoet kan gaan.

Verandering

Op de tentoonstelling kwam de verandering in de landbouw zeer duidelijk naar voren.
Duizenden vierkante meters bezet met landbouwmachines, de één al zwaarder dan de ander, maar... praktisch geen paarden.

Van de warmbloeds was voor het eerst in de tentoonstellingsgeschiedenis geen spoor te vinden. De trekpaarden, waarvan een lokale keuring werd gehouden, konden het tot 8 dieren brengen. Als compensatie stond daar een grote afdeling Shetland pony's tegenover.

Bleef de belangstelling aanvankelijk beneden elk minimum, toch kwam in de loop van de dag een behoorlijk aantal geïnteresseerden het modderige terrein bevolken, kwam de kermis langzaam op gang en concentreerde zich rond hotel Bijering tenslotte de grootste tentoonstellingsdrukte.

De uitslagen van de lokale keuringen waren:
Een eerste premie voor het hengstveulen Roet van Veele van R. Dijkhuizen uit Veele.
Sijlvia van Kopstukken van P. Timmer te Kopstukken kreeg bij de entermerries een eerste premie,
evenals Willy van E. H. Fermema te Harpel bij de Twenters.

Twee eerste premies werden toegekend bij de driejarigen.
Zowel Alida van de Kamp van R. Kraai, Vlagtwedde als Truus van de Polder van E. H. Fennema, Harpel werden deze waardig gekeurd. Paula van Houtbroek van R. Dijkhuizen te Veele werd als eerste geprimeerd bij de oudere merries en behaalde tegelijk het kampioenschap van de tentoonstelling.
Reservekampioen werd Alida van de Kamp van R. Kraai.

Shetland pony's

De Shetland pony's. In het algemeen kan gezegd worden dat de rubrieken oudere dieren beter waren dan de jongere.
Enkele rubrieken waren bijzonder goed. Het is bij deze pony's echter jammer, dat men eigenlijk niet een juist inzicht krijgt welke fokrichting men op wil, waardoor er in de uitslagen in de diverse jaren nogal eens verrassingen voorkomen.

Redelijk goed waren de merrieveulens waarvan Atinka v. d. Boerlaan van J. B. Braam te Peize aan de kop kwam, gevolgd door Ageda v. d. Boerlaan van dezelfde.
Beide hadden Eshar tot vader die zijn zoon Asko van de Boerlaan ook als eerste geklasseerd zag bij de hengstveulens.

Redelijk goed waren ook de enter-merries, waarbij Sariska van J. Jonk uit Oterdum aan de kop kwam, gevolgd door Trea van 't Amsteleind van R. Hoving te Donderen.
Trea is een best fokdier, dat veel doet denken aan de trekpaarden.
Derde in deze goed bezette rubriek werd Zwaantje van Kloosterheerd van J. S. de Wal te Ter Apel.

Twenters

Een beslist goede rubriek vormden de Twenters met Worientje van 't Zwanemeer van gebr. v. d. Laan uit Eext en Wilma van 't Klokkeland van J. Liewes te Vries als koploopsters. Wollemijntje van 't Wolde van M. van Wijk te Leek kwam op de derde plaats.

De driejarigen vormden een matige rubriek met Ursela van O. Grozema te Scheemda op kop. Tweede werd Utinka v. d. Boerlaan van J. B. Braam te Peize.

De oudere gust gebleven merries geboren na 1 januari 1958 vormden een goede rubriek. Paula van Groningen van J. Liewes kwam op kop, gevolgd door de schimmel Resinda van Eext van gebr. v. d. Laan.

Dezelfde rubriek merries geb. voor 1 jan. 1958 was goed. Eerste werd de zwarte Janette of Marhwood van H. Mulder te Siddeburen. Dit dier werd ook tot kampioene uitgeroepen. Ohilda van Eext van gebr. v. d. Laan werd tweede en Olinda van de Woldstreek van H. Mulder kwam op de derde plaats.

De rubriek zogende merries bracht Lady van Herveld, een blauwe schimmel van gebr. v. d. Laan aan de kop. Dit dier werd tevens reserve-kampioene.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix