Kranten

Nieuwsblad van het Noorden 07-06-1952.

 

Vlagtwedde op zijn best.

Ondanks regen en onweer slaagde 'Westerwolde'

Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden

(Van onze speciale verslaggevers.)

De dreigende regenwolken ten spijt en een enkel onweersbuitje trotserend, trok gistermiddag geheel Westerwolde naar Vlagtwedde, waar de jaarlijkse landbouwtentoonstelling zich in een uitermate druk bezoek mocht verheugen.

Dagen tevoren reeds had Vlagtwedde de nodige maatregelen getroffen en gisteren was het in feestgewaad gestoken dorp geheel voorbereid om het grote aantal belangstellenden naar behoren te ontvangen.

Zo langzamerhand is het traditie geworden dat deze tentoonstelling wordt geopend door de ere-voorzitter, oud-burgemeester F. A. Beins, die nu op deze 41ste tentoonstelling voor de 18e maal de openingsrede uitsprak. Hij wees er hierbij op, dat deze tentoonstelling een zaak van groot initiatief, uithoudingsvermogen en grote inspanning is. Verder gaf hij een overzicht van de door de regering genomen maatregelen inzake de landbouw en memoreerde de goede resultaten van het afgelopen jaar. In verband met de beperking van de aardappelverbouw bracht spr. naar voren, dat deze aangelegenheid deze streken voor grote moeilijkheden stelt. Nadrukkelijk stelde spr. vast dat de veevoedervoorziening grote zorgen baart. Met voldoening merkte hij op, dat in Groningen binnen twee jaar de rundveestapel t.b.c.-vrij zal zijn. Na nog gewezen te hebben op de voortschrijdende mechanisatie, de bevredigende inzendingen en de volle expositietent, verklaarde de heer Beins deze tentoonstelling voor geopend.

Door het bestuur en de genodigden, w.o. B. en W. van Vlagtwedde, werd hierna een bezoek gebracht aan het tentoonstellingsterrein waar het inmiddels zeer druk was geworden. Het rundvee stond op de oude, vertrouwde plaats rustig de komst van de juryleden af te wachten. Verderop scheen het groot aantal landbouwwerktuigen de paarden in een hoek te willen drukken. Er werd echter ruimte genoeg gevonden en dankzij het drietal monsterbanen hadden de keuringen een vlot verloop.

In een ruime expositietent was een grote verscheidenheid van stands ondergebracht, terwijl hier bovendien de handwerken, bloemen en de producten van huisvlijt waren geëxposeerd.

Jammer was het dat tegen het einde van de keuringen de regen al te heftig viel, waardoor velen een goed onderkomen zochten en daardoor veel van de show van de prijswinnaars verloren ging.

De warmbloedpaarden brachten enkele buitengewoon goede rubrieken. Dit was reeds dadelijk het geval met de hengstveulens, die een buitengewoon beste groep vormden. Aan de kop kwam hier een Athos-zoon van J. Tempel Jr. te Blekslage. Deze stal is op de keuringen wel buitengewoon voor de dag gekomen. Tweede werd Tisiano van A. de Jonge te Wedde, vader Harro. De merrieveulens daarentegen vormden een matige rubriek met een Alva-dochter, eig. N. Heun, Wollingboermarke, op kop.

Een goede rubriek vormden de entermerries met een paar beste koppaarden.
Hiervan blonk Qulea, vader Harro, van stal Tempel voornoemd, sterk uit. Het vorig jaar werd dit dier als veulen ook reeds eerste en nu werd het bovendien terecht kampioen van de warmbloeds.
Selmina, een Titusdochter van Gebr. Tees te Sellingen, werd goede tweede.

De Twenters vormden ook een goede rubriek echter zonder uitblinkers.
Eerste werd hier Olmia van Gebr. Tees.

Bij de stamboekmerries kwam Margena van Albert Schuring te Wollinghuizen aan de kop.

De Stermerries waren best met Nefrieda, vader Imposant, van H. A. Vos te Rhederveld op kop.

Het vorig jaar was dit dier eerste als twenter en het heeft zich buitengewoon ontwikkeld.

Bij de modelmerries tenslotte zegevierde Elia van H. A. Vos, tweede werd Lady van stal Tempel.

De koudbloedpaarden waren iets minder in aantal dan het vorig jaar. De kwaliteit was echter uitstekend.

De veulen-rubrieken en ook die van de enters en twenters waren slecht bezet.

De beide rubrieken stamboekmerries waren goed.

Bij de grote maat werd Gonda van H. Meyer Hzn. te Wedde eerste tevens algemeen kampioene.

Bij het rundvee waren de inzendingen kwantitatief kleiner, maar kwalitatief beter dan voorgaande jaren.
Algemeen kampioene werd Mathilda 60 van H. Hoving, Jipsinghuizen na een hevige strijd met Zwopke 2 van J. Drent te Wollinghuizen over de Dijk.

De inzendingen kleinvee waren ten enen male onbetekenend en het lijkt er op, dat dit onderdeel het niet lang meer maakt.

Op het gebied van handwerken, huisvlijt en bloemen was er in de expositietent heel wat te bewonderen en de vervaardigsters en vervaardigers komt een woord van extra lof toe.

De gedetailleerde uitslagen waren:

Warmbloedpaarden.
Hengstveulens:
1. J. Tempel Jr, Blekslage;
2. Tisiano van A. de Jonge, Wedde;
3. Tirodus van R. Bruining, Wedde.

Merrieveulens:
1. N. Heum, Wollingboermarke;
2. E. Loning, Ellersinghuizen.

Enters:
1. Qulea van J. Tempel Sr., Blekslage;
2. Selmina van Gebr. Tees, Sellingen;
3. Rotana van W. T. ten Have Gzn te Harpel.

Twenters:
1. Olmia van Gebr. Tees;
2. Omposata van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Stamboekmerries:
1. Margena van Alb. Schuring, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Dora van Gebr. Mulder, Bourtange;
3. Giradi van R. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk.

Stermerries:
1. Nefrieda van H. A. Vos, Rhederveld;
2. Zuta van A. de Jonge, Wedde;
3. Disiane van A. de Jonge, Wedde.

Modelmerries:
1. Elia van H. A. Vos;
2. Lady van J. Tempel Jr;
3. Eline van A. Schuring, Wollinghuizen 4. Lasellie van J. Tempel Jr.

Koudbloedpaarden:
Merrieveulens (niet ger.):
1. H. Dijkhuizen, Vlagtwedde;
2. D. Vos, Stobben.

Hengstveulens (gereg.):
1. Bello van Nico van K. Bruizing, Wollinghuizen.

Merrieveulens (gereg.):
1. Nella van Braamberg van J. H. Musters, Braamberg;
2. Mara van 't Hebrecht van J. Flink, Hebrecht.

Enters:
1. Willy van W. de Boer, Winschoter Zuiderveen;
2. Hilda van Joh. Smit, Veele.

Twenters:
1. Kitty van W. Kuiper, Veele;
2. Miranda van Wed. D. Boels, Vlagtwedde.

Niet stamboekmerries kleine maat:
1. J. Huls, Veele;
2. H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Idem grote maat:
1. J. Blikman
2. Wed. H. Huiting Barlage, Onstwedde.

Van deze beide rubrieken:
1. J. Blikman, Vlagtwedde.

Stamboekmerries kleine maat:
1. Maria van M. Kuiper, Veele;
2. Olga K van J. Sander, Vlagtwedde;
3. Gineke van J. Tammenga van Jipsinghuizen.

Idem grote maat:
1. Gonda van H. Meijer Hzn, Wedde;
2. Rozaline van de Uiverhoeve van H. E. Dijkema, Blijham;
3. Elza K van W. Huttinga, Vriescheloo.

Gonda werd algemeen kampioen en legde definitief beslag op de wisselprijs.

Rundvee.
Melkgevende productiekoeien:
1. Helena van H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Feintje van J. Timmer, Vlagtwedde;
3. Jantje van dezelfde.

Droogstaande productiekoeien:
1. Bernadette 2 v. J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Kiena van erven J. ter Wisch te Ter Wisch;
3. Grietje 18 van A. de Jonge, Wedde.

Melkgevende koeien geregistreerd:
1. Zwopke 2 van J. Drent voornoemd;
2. Helena 15 van H. Hoving, Jipsinghuizen;
3. Sietske van J. Sander, Vlagtwedde.

Drachtige koeien geregistreerd:
1. Bernadette 2 van J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk;
2. Grietje 18 van A. de Jong, Wedde;
3. Zwopke van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Melkgevende koeien niet gereg.:
1 en 2. J. Timmer, Vlagtwedde;
3. J. Flipsen, Bourtange.

Drachtige koeien niet gereg.:
1. R. Kuper, Vlagtwedde;
2. J. G. Rolfes, Braamberg.

Melkgevende vaarzen gereg.:
1. Mathilda 60 van H. Hoving;
2. Tanella 1 van Erven J. ter Wisch;
3. Bosma's Marie van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Idem niet gereg.:
1. J. Hommes, Jipsinghuizen o. d. Dijk;
2. M. G. Blikman, Vlagtwedde.

Drachtige vaarzen gereg.:
1. Lasino 1 van erven J. ter Wisch;
2. Jantje Hendrik 14 van Wed. T. Nijks, Wedderveer.

Drachtige vaarzen niet gereg.:
1. H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. J. G. Rolfes, Braamberg.

Guste vaarzen beneden 2 jaar, gereg.:
1. Friesma's Janna 22 van H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Bernadette 3 van J. Drent, Wollinghuizen o.d. Dijk;
3. Gustaafs Jopie van H. Dijkhuizen, Vlagtwedde.

Guste vaarzen, niet gereg.:
1. Wed. D. Boels, Vlagtwedde;
2. R. Brouwer, Hoornderveen.

Pinken van 4—12 maand:
1. Hiltje van M. G. Blikman, Vlagtwedde;
2. Paulina 3 van H. Greven Hzn, Nieuwe Pekela; 3. K. Nomden, Poldert.

Koekalveren ben. 4 maand:
1. Klasien 3 van erven J. ter Wisch;
2. Zwopke 3 van J. Drent, Wollinghuizen o. d. Dijk.

Stierkalveren ben. 4 maand:
1. Eduard van H. Greven Hzn, Nieuwe Pekela;
2. Leonard van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Stieren van 2 jaar en ouder;
2. Julius van B. Meems, Kopstukken, Onstwedde.

Stieren jonger dan 2 jaar:
1. Dorus van 't Veer van wed. T. Nijks, Wedderveer;
2. Hans Adema van H. Hommes, Vlagtwedder Kuilen.

Collecties:
1. H. Hoving, Jipsinghuizen;
2. Wed. T. Nijks, Wedderveer;
3. H. Mulder, Sellingen o. d. Dijk.

Algemeen kampioen:
Mathilda 60 van H. Hoving, Jipsinghuizen.

Varkens: zeugen van 1—2 jaar:
1. Renskje van R. Rubingh, Ellerhuizen.

Zeugen ouder dan 2 jaar:
1. Rika van dezelfde.

Dekberen 6—12 maand:
1. Hilbrand van dezelfde.

Melkschapen:
1. J. Heeres, Wollinghuizen.

Fokschapen:
1. J. Velema, Renneborg.

Span Lammeren:
K. v. d. Tuuk, Vlagtwedde.

Fraaie handwerken:
1. mevr. Meinardi-Venhuis, Groningen;
2. mevr. E. Jeltsema-Dijkstra, Nieuwolda.

Nuttige handwerken:
1. mevr. K. Vos-Hoving, Stakenborg;
2. mevr. Hofkamp-Doddema, Vlagtwedde.

Vloermatten:
1. mevr. Hofkamp-Doddema, Vlagtwedde;
2. mej. Mensinga, Groningen.

Kussens:
1. Zwaantje Moorlag, Bourtange.

Handwerken kinderen:
1. Grietje Waalkens, Vlagtwedde;
2. Gienie Eelsing, Weende.

Kelim:
1. mevr. Jeltsema-Dijkstra, Nieuwolda.

Bloemen:
1. mevr. Smit, Jipsinghuizen;
2. mevr. Kuiper-Draatjer, Vlagtwedde.

Huisvlijt:
1. K. van Lenning, Bourtange;
2. J. Visser, Winschoten.

Krantlezer

Krantenartikelen die op deze site zijn gearchiveerd:

Korte berichtjes, diverse kranten
Arr.-Rechtbank te Winschoten (21-10-1906)
Afloop van verkoop en aanbesteding (27-01-1907)
Een niet aaledaagsche koop (26-11-1907)
Verkoop-Verhuring Ellersinghuizen-Onstwedde (12-10-1912)
Aanbesteding Harpelsluis (04-09-1913)
Aanbesteding Waterschap Westerwolde (01-10-1913)
Uitslag aanbestedingen (28-10-1913)
Verkoop Landerijen, Vlagtwedde (09-10-1915)
Verkoop Westerwolde (14-10-1915)
H.H. Korenmolenaars, Landbouw- en Arbeiders-Coöperaties, Advertentie (22-01-1916)
Verkoop Landerijen, Weende en Ellersinghuizen (21-08-1916)
Verkoop Vlachtwedde, Onstwedde, Bellingwolde (24-10-1916)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 25 Mei (26-05-1917)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 23 Nov (24-11-1917)
Verkoop Landerijen Weende-Ellersinghuizen (23-10-1918)
Uitslag van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling (16-06-1919)
Verkoop Vlagtwedde (23-10-1920)
Werkverschaffing en ontginning (03-11-1921)
Vergadering Eerste Ned. Ond. Verz. Mij. Bestaanszekerheid van Land- en Tuinbouwbedrijf (11-04-1922)
Landbouw en Veeteelt. Ontginnen en groenbemesting (20-07-1922)
Gemeentelijk Nieuws. GRONINGEN (30-09-1922)
Arr.-Rechtbank te Winschoten. Zitting van Vrijdag 15 Dec. (16-12-1922)
Uit Westerwolde (22-10-1923)
Coöperatieve Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde' (28-02-1924)
Vergadering Gemeenteraad 27 maart 1924 (31-03-1924)
Vergadering Weg-Waterschap 'De Harpel' (08-04-1924)
Jaarlijksche tentoonstelling Vlachtwedde (15-06-1925)
Vergadering Hoofdbestuur Waterschap Westerwolde (01-07-1925)
Afloop van verkoop en aanbesteding (08-10-1925)
Muziekvereeniging opgericht. (13-11-1925)
Landerijen te Vlagtwedde (31-12-1925)
Landbouwwintercursus (09-04-1926)
Verkoop Vlagtwedde (30-10-1926)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde (29-12-1926)
Verkoop Vlagtwedde (05-09-1927)
VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen art. 1223 (24-09-1927)
Afloop van verkoop en aanbesteding (20-10-1927)
Vergadering Waterschap Westerwolde (08-05-1928)
Raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde 10-10-1928 (11-10-1928)
Provinciaal Nieuws Groningen (08-06-1929)
Verkoop Eigendommen (15-06-1929)
Vele toeristen bezoeken reeds ons landschap (18-06-1929)
Gemeenteraadsvergadering 25 juni 1929 (26-06-1929)
Vergadering Waterschap Westerwolde (23-09-1929)
Vergadering gemeenteraad 18 januari 1930 (20-01-1930)
Vergadering Waterschap westerwolde 15 Mei 1930 (16-05-1930)
Vergadering Waterschap Westerwolde (26-06-1931)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (07-11-1931)
VERKOOP ONSTWEDDE (02-01-1932)
Provinciale Bond van Onderlinge Veefondsen in de provincie Groningen (09-04-1932)
Verkiezing van notabelen en kerkvoogden (29-12-1932)
Nieuwe verkeersweg in O.-Groningen (18-01-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (02-03-1933)
Vergadering Staten der provincie Groningen (14-06-1933)
Wegenaanleg in Vlagtwedde (14-07-1933)
Raadsvergadering gemeente Vlagtwedde (26-07-1933)
De gemeenterekening over 1932 (04-10-1933)
Combinatie Grondonderzoek en Gewassencontrole 'Westerwolde' (27-02-1934)
Raadsvergadering B. en W. Vlagtwedde (03-10-1934)
Verkoop Harpel (Vlagtwedde) (06-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (11-10-1934)
Verkoop - Harpel (20-10-1934)
Afloop van verkoop en aanbesteding (01-11-1934)
Afloop Verkoping Drogeham (10-12-1934)
COMBINATIE WESTERWOLDE. Het jaarverslag (05-03-1935)
CHR. JONGELINGSVEREENIGING. De ring Westerwolde vergadert (12-03-1935)
Vrijzinnige Kiesvereeniging (15-05-1935)
Melkcursussen (29-06-1935)
BELANGRIJKE VERKOOP Ellersinghuizen (20-07-1935)
Vergadering Gemeenteraad Vlagtwedde (20-11-1935)
Goed geslaagde vergadering der V.V.S.U. te Alteveer (21-04-1936)
De Tentoonstelling te Vlagtwedde (29-05-1937)
GEDEPUTEERDE STATEN (28-10-1937)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (01-03-1938)
Den algemeenen landbouwcursus (29-03-1938)
VOOR DEN POLITIERECHTER TE GRONINGEN (25-05-1938)
Eenige belangrijke objecten van werkverschaffing (29-07-1938)
Vergadering Onderlinge paarden- en veeverzekering 'Vlagtwedde' (01-08-1938)
Vergadering Wegwaterschap i.o. "De Harpel". (27-09-1938)
RAADSVERGADERING TE VLAGTWEDDE (20-10-1938)
Verharding 2de Barlagerweg (28-01-1939)
Plan van uitbreiding en Bebouwingsvoorschriften (18-02-1939)
Ned. Ver. Luchtbescherming (21-02-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (15-03-1939)
Vergadering Westerwoldsche Landbouw-Maatschappij (16-03-1939)
Vergadering Waterschap Westerwolde (29-04-1939)
Candidatenlijst vrijzinnigen raadsverkiezing (08-05-1939)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (24-05-1939)
EEN RARE MANIER VAN RIJDEN (10-06-1939)
Raadsvergadering Gem. Vlagtwedde (06-09-1939)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (26-01-1940)
Openbare vergadering van Gedeputeerde Staten (29-02-1940)
Jaarvergadering Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantie Kol. (12-03-1940)
GEMEENTERAAD VLAGTWEDDE (29-03-1940)
Oprichting Waterschappen (26-06-1940)
De komende zitting der Staten van Groningen (04-07-1940)
Voordrachten van Gedeputeerde Staten (24-07-1940)
Afdeeling 'Westerwolde' van de Vereen, van Chr. Onderwijzers(essen) (14-09-1940)
Een familie-veete (19-09-1940)
Gemeenteraad Vlagtwedde (13-03-1941)
LANDBOUWHUISHOUDCURSUS VLAGTWEDDE (15-03-1941)
De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen (25-03-1941)
WATERSCHAP 'HARPEL' (09-05-1941)
Commissie Posthuma in Westerwolde (28-06-1941)
WEGEN IN WESTERWOLDE (05-07-1941)
De Vrederechter te Groningen (21-10-1941)
De Vrederechter te Groningen (10-03-1942)
ZANGCONCOURS (22-06-1942)
Keuring N.T.S. (16-07-1942)
RAYONNEERING STROO PROV. GRONINGEN (03-09-1942)
Waterschap Harpel (07-10-1942)
Besluiten Commissaris der Provincie (15-10-1942)
Officieele Mededelingen (03-11-1942)
Kantongerecht Winschoten, Veroordeeld (27-01-1943)
WATERSCHAP WESTERWOLDE (02-02-1943)
Afloop v. Verkoop en Aanbesteding (31-01-1950)
Dodelijk ongeval bij Vlagtwedde (30-08-1950)
Waterschap Westerwolde (25-01-1952)
Landbouwtentoonstelling voor 41e maal gehouden (07-06-1952)
Chr. Zangersdag te Onstwedde (10-07-1952)
VLAGTWEDDE (Gemeenteraad) (17-09-1952)
Monstering van veulens te Stadskanaal (27-10-1953)
Meester P. Bruinsma nam afscheid (30-07-1955)
Zweeds vliegtuigje maakte noodlanding (29-10-1955)
Boerderij in Vlagtwedde vannacht uitgebrand (23-05-1957)
Fraai buurthuis officieel geopend. (19-12-1958)
Kapschuur te Harpel geheel afgebrand. (12-01-1960)
Wateroverlast door regen en storm (05-12-1960)
Ontmoeting met emigranten. (06-04-'62)
Landbouw-expositie 'Westerwolde' in Vlagtwedde groter dan ooit (19-06-1965)
Veel schade (11-12-1965)
Boeldag - Harpel (7-10-1967)
Verkoop en Aanbesteding (22-05-1968)
Felle brand legt boerderij in de as (27-01-1970)
Noordelijke successen op de 36e nationale trekpaardententoonstelling in Den Bosch (21-09-1970)
Voor vergroot plan-Kikkert zouden komplete dorpen van aardbodem verdwijnen (14-01-1971)
Baby gered uit brand (10-09-1971)
Vlagtwedder gezin weigert na brand andere woonwagen (28-10-1971)
Plan onthuld voor complete militarisering Noord-Nederland (17-03-1972)
Geheime zender uit de lucht (16-05-1976)
Dorpje Harpel mag 40% groter (15-08-1978)
Harpel gered met nieuwbouw (09-09-1978)
Super-piraat uit de ether. (25-09-1979)
Nolan Internationaal uit de ether gehaald (25-09-1979)
PTT strijdt feller tegen etherpiraten. (25-09-1979)
Vlagtwedder boer geeft de moed op, door langdurige regenval (01-08-1980)
Defensie heeft het nog lang niet gewonnen (25-11-1980)
Kleine school krijgt meer lucht door verlaging leerlingdrempel (09-04-1981)
Countrymuziek als een onschadelijke obsessie (16-07-1981)
Veeschuur in Harpel verwoest (29-05-1982)
Man uit Harpel steelt stierkalf voor diepvries (09-09-1983)
Gemeentehuis Veendam was doorgangshuis onderduikers (03-05-1984)
Publieke verkoop (19-01-1985)
Dodelijke slip (23-03-1987)
'Bluegrassfans zijn geen zwakbegaafde cowboys' (5-10-1990)
'De Rots' in Harpel is een bijzondere school (30-03-2001)
Dode bij brand in Harpel (02-04-2001)
Watervoorziening probleem bij brand in landelijk gebied (03-04-2001)
'Lawaaisporten moeten weg uit Vledderveen' (28-11-2001)
'Harpeler Vertier' opgericht. (27-11-2002)
Hilvert en Torsten trouwe vrienden van de Kameleon. (27-06-2003)
Heel Harpel staat achter de peuters. (07-10-2003)
El Shit alles voor de muziek (12-12-2003)
Playbackende ouders stelen de show in Harpel (12 maart 2004)
Vrijwilliger Van De Maand, Jan Kip. (21-04-2004)
Harpel moet aangeven wie vandalen zijn. (05-02-2005)
Hilvert ten Have winnaar van de Grunneger Veurleescup. (31-03-2005)
Overleven met dank aan de familie Wenning (13-04-2005)
Peuters en schutters van elkaar gescheiden. (14-05-2005)
Een half miljoen voor De Rots van Harpel. (06-09-2005)
Negentiende eeuw herleeft in Ellersinghuizerveld. (24-11-2005)
Heerlijk om moederliefde te geven aan andere kinderen. (29-11-2005)
De Rots is nieuw, Harpel viert feest. (17-07-2006)
'Logeerboer' schept speelparadijs in Harpel. (11-09-2006)
Harpel houdt huiskamerconcerten, ook na de brand. (06-12-2006)
Marterhond duikt op in Westerwolde (06-01-2007)
Een broodnuchter 'Leve Margriet en Pieter!' (10-01-2007)
Vergistingsilo Harpel, levert stroom voor 3000 gezinnen. (28-03-2007)
Kunstminnaressen in de bres voor buurthuis. (05-04-2007)
In het achterhuis van Harpel liep alles wel goed af. (25-06-2007)
Dorpsschooltje van Harpel houdt stand, al 82 jaar. (03-11-2007)
Voorspelling schrikt cbs De Rots niet af (27-02-2008)
Voldoening in hout. (15-04-2008)
De Olympiërs van Harpel: de koersballers (24-04-2008)
Het Harpeler volkslied en dan Oranje Boven (30-04-2008)
Juf Lenie verlaat De Rots met een traantje (26-08-2008)
Kans op dorpsplein in Harpel (03-09-2008)
Reddingsplan voor buurthuis Harpel. (15-11-2008)
Preek op zondag verdwijnt uit Harpel (31-12-2008)
'Het bos is mooi, maar onze koeien ook' (13-05-2009)
Pleintje voor de bibliobus (23-05-2009)
Arrestaties 'in de hennep' (16-06-2009)
Dorp doet de tuin van een hartpatiënt (23-07-2009)
School Harpel ziet leerlingen vertrekken (31-07-2009)
Geld voor buurthuis in Harpel (08-03-2010)
Groninger titel voor Demi van 't Veer (02-02-2011)
'Houd uw dorpen zelf in leven' (23-10-2012)
Honderd varkens vergiftigd (29-11-2012)
Elke dag schoolreisje naar Harpel (18-08-2014)


Dagblad v.h. Noorden

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix