Historie

Historie

De School

School oud1

Het begin
In het begin van de vorige eeuw moesten de kinderen van Harpel voor het verkrijgen van onderwijs naar Vlagtwedde (lopen).
In 1919 vatte een aantal mensen het plan op om in Harpel een school op te richten.
In 1920 was het schoolgebouw klaar en kon met het lesgeven worden begonnen.


School oud2

Renovatie
Na achtendertig jaar intensief gebruik, de school deed ook dienst als dorpshuis en kerk, wordt in 1958 het gebouw grondig gerenoveerd.
De ramen komen zo laag dat de kinderen naar buiten kunnen kijken (waar ze dan ook dankbaar gebruik van maken).


De Rots

Nieuwbouw
Begin negentiger jaren van de vorige eeuw wordt er een compleet nieuwe school gebouwd, nog eens renoveren zou te duur worden.
Hiermee verdween een gezichtsbepalend gebouw, dat generaties lang zo vertrouwd was.


De Rots 2006

Verbouwing
In 2005 wordt er gestart met een verbouwing en uitbreiding van de school, er komt een lokaal bij en ook de peuters van peuterspeelzaal 't Paddestoeltje vinden nu onderdak in de school.
Op 15 juli 2006 is de officiële opening van de vernieuwde school.


Het einde
In 2011 kwam er, na ruim 90 jaar, een eind aan het basisonderwijs in Harpel. Door het te lage aantal leerlingen, net onder de norm van 23, was er geen ontkomen aan. In de laatste dertig jaar was het wel vaker kritiek geweest, maar steeds redde het schooltje van Harpel het weer. Helaas moeten de kinderen van Harpel nu elders naar school.


In de loop der jaren hebben honderden kinderen (van het) onderwijs genoten op, Basisschool De Rots.
Al verschilde het aantal leerlingen sterk over de jaren.
Het jaar 1931 was de topper met 72, in groot contrast met 1981 toen het er slecht 11 (elf!) waren.

De naam van de school was ontleend aan de gelijkenis van de verstandige man die zijn huis bouwde op een rots:
"En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest"


Hieronder enkele schoolfoto's uit het verleden.

1926

1926

1951

1951

1955

1955

1956

1956

1964

1964

1969

1969

1970

1970

1987

1987

1990

1990

1993

1993

2004

2004

2006

2006Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix