Historie

Historie

Peuterspeelzaal 't Paddestoeltje Harpel

Ontstaan, bestaan en afloop van peuterspeelzaal 't Paddestoeltje op de Harpel van 1982-2012.

Op Harpel ging in november 1982 de peuterspeelzaal van start met twee leidsters en tien peuters, voor twee ochtenden in de week.
Een groepje moeders had voor die tijd al heel veel werk verzet om hun wens, een peuterspeelzaal voor hun peuters, te realiseren. Dit groepje moeders vormde ook het eerste bestuur. Dit waren: Grietje Rakers voorzitter, Gré Kupers penningmeester, Antje Boerma secretaris en Hennie Hesse, lid.

Een peuterspeelzaal starten ging niet vanzelf en had heel wat voeten in de aarde. De gemeente Vlagtwedde moest toestemming geven voor de start en de locatie van de peuterspeelzaal. Het aantal peuters was ook van belang. Het aantal van tien peuters werd net gehaald.
Veilig en verantwoord speelgoed voor binnen en buiten moest worden gevonden en aangeschaft.
Een ruimte was snel gevonden: Het buurthuis, Ons Buurthoes, in het centrum van Harpel. Voor het bij elkaar krijgen van speelgoed ging men langs de deuren op Harpel. Heel wat speelgoed werd door de bewoners van zolder gehaald en gegeven om een peuterspeelzaal mogelijk te maken. Het speelgoed moest natuurlijk wel voldoen aan eisen van veiligheid en degelijkheid, dus dat was veel uitzoekwerk. Voor het buitenspeelgoed kreeg men geld van "Jantje Beton".
Het met elkaar werken aan een doel gaf de mensen energie en een gemeenschapsgevoel.
Voor de naamgeving van de peuterspeelzaal werd een wedstrijd uitgeschreven. De winnende naam werd 't Paddestoeltje en bedacht door Katinka Hamhuis, destijds leerling van CBS DE Rots.
Zo kreeg de peuterspeelzaal op Harpel haar naam: 't Paddestoeltje. Het naambordje prijkte jarenlang in het raam van het buurthuis.

Op 22 december 1982 werd de peuterspeelzaal officieel geopend door wethouder G. Landlust van de gemeente Vlagtwedde.
De eerste leidsters waren: Elly Hommes, Els Nonkes, Jantje Dijkstra. Els werd later opgevolgd door Trijnie Wenning. Er was één betaalde leidster en de anderen werkten op vrijwillige basis en kregen een"fietsvergoeding".

In 1993 werd Hebelien Klasens leidster. Zij werd de eerste twee jaar ter zijde gestaan door Anita Philips, daarna 10 jaar door Kina van der Borgh (eerder Slagter), Miranda Post, Roelie Wachtmeester, Gerda Steenkamp en Ina Veldhuis (invalster).
De peuterspeelzaal was tot medio 2006 gevestigd in het buurthuis. Het aantal kinderen varieerde tussen de 6 en 15 kinderen. Het buurthuis werd ook voor andere doeleinden gebruikt, dus voor en na elke speelochtend moesten het speelgoed, de tafels en stoeltjes tevoorschijn gehaald en opgeruimd worden. Het meeste materiaal werd onder het toneel bewaard en daar weet Kina alles van!
Vanaf de start van de peuterspeelzaal was er een vorm van samenwerking met CBS De Rots. Het samen vieren van het Sinterklaasfeest was daar een voorbeeld van.
Voor het 10 jarig bestaan van 't Paddestoeltje organiseerden de peuterspeelzaalleidsters en het bestuur een Play Backshow. Deze vond plaats in februari 1993. Bij deze gelegenheid speelden Bert Smid en Hendrik Klasens poppenkast voor de peuters en waren er voor de basisschoolkinderen spelletjes. Voor de ouders werd door de inwoners van Harpel een toneelstuk opgevoerd. Jong en oud kon daar zijn talenten laten zien.
Door de jaren heen was Dhr. Jan Beijering een van de trouwe juryleden en was Gert Wiegers de min of meer vaste presentator.

Professionalisering

In 2003-2004 startte de gemeente met de professionalisering van de zeven bestaande peuterspeelzalen. De leidsters gingen op cursus en behaalden het diploma BEP( Brancheopleiding Ervaren Peuterleidster).
Het duurde echter nog tot 2006 voor er geld voor een betaalde peuterspeelzaalleidster beschikbaar kwam. Tot die tijd was het vrijwilligerswerk.
Vanaf 2006 werd er dus gewerkt met één betaalde peuterjuf en een vrijwilligster. Bij ziekte kon een reserve vrijwilligster gebeld worden zodat er altijd twee leidsters bij de peuters waren.
Mede door de professionalisering van de leidsters en de bemoeienissen van de GGD en de ARBO wet ontstond er behoefte aan een eigen ruimte.
Op een bepaald moment is er een keus gemaakt om bij de CBS De Rots in te trekken. CBS De Rots zou toch gaan verbouwen en in die plannen is een lokaal voor de peuterspeelzaal opgenomen.
In diezelfde periode was er al meer samenwerking tussen de peuterspeelzaal 't Paddestoeltje en CBS De Rots, o.a. wat betreft de methode " Piramide" en het extra taalonderwijs "Spraakmakend" voor peuters en kinderen uit groep 1.

Logo Peuterspeelzaal 't Paddestoeltje

Eigen lokaal in CBS De Rots

In 2006 was de officiële opening van de verbouwde CBS De Rots met een eigen lokaal voor peuterspeelzaal 't Paddestoeltje. Ter gelegenheid van deze plechtige gebeurtenis heeft Abel Tempel een symbolische eerste steen gelegd en was wethouder Kuipers namens de gemeente Vlagtwedde aanwezig.
De peuterspeelzaal had vanaf die tijd ook een "naambord" in de vorm van een paddestoel op de muur van de school, gemaakt door kunstenaar Willy Oosterveld.
In 2008/2009 bestond de Peuterspeelzaal 25 jaar, dat is gevierd met een receptie op 18 maart 2009 en voor de kinderen was er een feestelijke dag.

Vanaf 2006 bracht de gemeente Vlagtwedde de peuterspeelzalen onder bij Stichting Welzijn. Op 1 maart 2009 vond de bestuurlijke overdracht van peuterspeelzaal 't Paddestoeltje aan Stichting Welzijn. Vanaf die tijd had de peuterspeelzaal een oudercommissie en een afgevaardigde van de oudercommissie nam deel aan de gemeenschappelijke vergadering van Stichting Welzijn (tegenwoordig Stichting Rzijn).

Met ingang van de grote vakantie 2011 sloot CBS De Rots haar deuren. Het leerlingen aantal was onder de norm geraakt en er was geen bestaansmogelijkheid meer.
De peuterspeelzaal heeft tot de grote vakantie van 2012 haar deuren mogen open houden. De peuters zijn na de grote vakantie naar andere peuterspeelzalen in de gemeente Vlagtwedde gegaan.
Met ingang van het schooljaar 2012/2013 staat het schoolgebouw leeg en wacht het op een andere bestemming.

Dit stukje historie van peuterspeelzaal 't Paddestoeltje is geschreven door ondergetekende. Ik heb met oud bestuursleden/ oprichters gesproken en ben zelf bestuurslid geweest van 2003-2009. Uit alle gesprekken bleek met hoeveel plezier en inzet er is gewerkt aan het tot stand komen en het zolang mogelijk kunnen behouden van de peuterspeelzaal. Er kwamen daarbij veel herinneringen boven, ook dat de peuters van het eerste uur met hun eigen peuters naar 't Paddestoeltje zijn gegaan.

Ik ben mij ervan bewust dat dit verhaal niet compleet is.
Mocht u nog een leuke anekdote weten dan kunt u die altijd sturen naar "Harpel online" onder het kopje "reageren".

Els de Groot, juli 2013.


Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix