Historie

Historie

 

Hervormde Evangelisatievereniging "Uw Koninkrijk Kome".

Het was zo rond de jaren 1900 dat de kunstmest uitgevonden werd, met het gebruik hiervan, konden van dorre gronden vruchtbare akkers gemaakt worden, geschikt voor landbouw en veeteelt. Dit lokte verschillende jonge landbouwers voornamelijk uit Onstwedde aan om zich in Harpel te gaan vestigen, en waar jonge gezinnen wonen plachten kinderen geboren te worden.

In die tijd lag Harpel nogal geïsoleerd, alleen te bereiken via zandwegen, die 's winters vaak modderig en zomers stoffig waren. Daar kwam bij dat er geen voorzieningen waren, gelukkig kwam daar in 1919 verandering in, toen er een school werd gebouwd.

Omdat verschillende gezinnen uit Onstwedde afkomstig waren, kwamen zij uit een heel ander millieu. Deze mensen waren opgegroeid met de kerk, en velen gingen dan ook zondags twee keer naar de kerk. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het een Christelijke school werd.
En die school bood zoveel meer mogelijkheden dan alleen maar voor onderwijs aan de kinderen.

In die tijd hadden de inwoners van Harpel vaak probklemen met het naar de kerk gaan.
In de eerste plaats vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de kerk in Vlagtwedde, waar Harpel bij hoorde, maar ook doordat de mensen uit Onstwedde een bondsachtergrond hadden, misten zij nogal veel aan de inhoud van de prediking die in Vlagtwedde verkondigd werd, Vlagtwedde was in die tijd meer van de ethische richting, en daar voelden de mensen van Harpel zich niet gelukkig bij.

Door de komst van de school waren er ineens mogelijkheden, nu was er een ruimte waar diensten konden worden gehouden, en er was ruimte voor vergaderingen, jeugdwerk en catechesatie. Het eerste hoofd van de school, meester Dijkhuis, kwam van het nabijgelegen Alteveer en was tevens een geloofsgenoot van de meeste inwoners van Harpel, ook hij was gewend zondags twee keer te kerken, en dat was hier niet mogelijk.
Het was deze meester Dijkhuis die samen met een aantel Harpelers, met medewerking van de Hervormde Kerk van Vlagtwedde kwamen tot de oprichting van de Evangelisatieveriging "Uw Koninkrijk Kome".

En zo gebeurde het dat de school iedere zaterdag ingericht werd om er diensten te houden. In de maand Juni 1920 vond de eerste kerkdienst plaats. Het was in het begin niet altijd even gemakkelijk, er waren geen stoelen geen katheder, kortom er was eigenlijk niets.
Zaterdags werden de banken uit de lokalen aan de kant gezet, en moesten de stoelen van de inwoners verzameld worden. Gelukkig was er in die tijd een goedgeefse dame, die een gift aan het bestuiur schonk om er stoelen voor aan te schaffen, dit was al een hele vooruitgang.

De voorgangers uit de omtrek moesten de diensten verzorgen, het pastorale werk werd door de domine van Vlagtwedde verzorgd, die had niet al te veel tijd zodat er vaak iets bleef liggen. In 1922 werd er met medewerkng van de Kerk van Vlagtwedde in Veelerveen een evangelisatievereniging opgericht. Nu werd er met medewerking van de Kerk van Vlagtwedde een evangelist benoemd voor beide plaatsen.
In Harpel werd toen een pastorie gebouwd en werd de eerste voorganger Dhr. Brörens uit Limburg door de kerkeraad benoemd, deze moest de kerkdiensten en het pastorale werk in beide plaatsen verzorgen.

Na enkele jaren vertrok hij en werd opgevolgd door Dhr. Togtema, maar deze wilde liever in Veelerveen wonen, Veelerveen had in die tijd een aardappelmeel-fabriek, en zodoende woonden daar meer mensen, eerst werkte de kerk niet mee, maar uiteindelijk ging het overstag. Toen stond de pastorie in Harpel leeg, en werd Harpel vanuit Veelerveen bewerkt. Deze samenwerking duurde ongeveer 25 jaar, dan wordt Harpel bij Jipsingboertange gevoegd, en wordt er een tweede evangelist, Dhr. Biemond, benoemd, en nu vormt Harpel met Jipsingboertange een eenheid. Dhr Biemond komt te wonen in Harpel, in deze periode wordt door Dhr Biemond ook de evangelisatieverenig Jipsinghuizen opgericht, zodat nu de drie posten, Harpel - Jipsingboertange en Jipsinghuizen samen een eenheid vormden. Deze samenweking duurde ongeveer 15 jaar.

Na de bouw van het buurthuis, in de zomer van 1958, werden de diensten en alles wat er verder op cultureel gebied gebeurde in Harpel in het buurthuis gehouden. Dit was een hele uitkomst! Maar de 2 voorgangers die er in die tijd waren werden voor de kerkeraad van Vlagtwedde teveel, en opnieuw wordt Veelerveen met het hele zuidelijk deel van de Hervormde gemeente Vlagtwedde samengevoegd, en wordt vanuit Veelerveen samen met de predikant de buitengebieden bewerkt.

Na enkele jaren wordt er opnieuw een tweede voorganger benoemd, nu twee parttimers één voor Veelerveen en een voor Harpel en het zuidelijk gedeelte. Na een aantal jaren wordt eerst de evangelist in het zuidelijk deel afgestoten, en na enkele jaren volgt de evangelist van Veelerveen ook, en moet het pastorale werk door de predikant van Vlagtwedde alleen verricht worden.
Dit was bijna niet te doen, de verschillende posten, samen met de kerk van Vlagtwedde was wel een erg grote gemeente, de evangelisatie's voelden wel dat dit niet mogelijk was en daarom werd de kerkeraad gevraagd om een tweede voorganger te beroepen, maar hier had de kerkeraad geen oren naar, waarop de evangelisatie's zelf een voorganger benoemden, dit werd hen niet in dank afgenomen, zodat de samenwerking met de kerk van Vlagtwedde praktisch was beëindigd, helaas, dit is door veel mensen betreurd, maar het feit lag er.

Mede doordat de oudere generatie ging verdwijnen, en door de kinderen de noodzaak van een kerk, of de zondagse erediensten niet zagen zitten, was langzamerhand de vraag naar de bijbelse boodschap niet meer aanwezig, en zagen de besturen van de verschillende verenigingen zich genoodzaakt de deuren te sluiten, en tot opheffing van de verenigingen over te gaan.

Na 88 jaar is de evangelisatievereniging 'Uw Koninkrijk Kome' in 2008 opgeheven.


Tekst Abel Tempel, bewerkt door Jacob Nijboer.
Nog meer historie?

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix