Ons Buurthoes

Buurthuis 1958

Verleden

Het culturele leven van Harpel
De geschiedenis van Òns Buurthoes begint in de jaren 1956/57.
Tot die tijd speelde het culturele leven van Harpel zich af in de school, dat was de plaats, de gelegenheid waar de vergaderingen, feestjes enz. werden gehouden.

Het probleem
Helaas kwam in het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw het besluit van het ministerie van onderwijs, dat de school niet meer aan de moderne eisen voor het onderwijs voldeed, en moest worden verbouwd de schuifdeuren moesten worden vervangen door een vaste muur, en van vergaderingen, feestjes enz. kon geen sprake meer zijn.

De vereniging die met dit besluit het meest gedupeerd werd was de evangelisatievereniging, er was geen ruimte meer voor de erediensten, ook de overige verenigingen moesten omzien naar een andere ruimte.

Kapel
Allereerst werd de mogelijkheid bekeken om te komen tot de bouw van een eenvoudige kapel waar men tevens de vergaderingen kon houden.
Maar alras bleek dat dit geen haalbare kaart was, het waren de bestuursleden van de evangelisatievereniging die toen bij de gemeente gingen informeren naar de mogelijkheden van één of andere noodvoorziening, zoals bv. in Jipsinghuizen, waar men een barak tot buurthuis had verbouwd. Maar helaas was dit niet mogelijk.

De oplossing
Het was de heer Lich, gemeente-secretaris in Sellingen die hen wees op de mogelijkheden voor het bouwen van een buurthuis.
De gemeente wilde haar medewerking verlenen, maar dan mocht het niet een gebouw alleen van de kerk zijn, er moest een stichting worden gevormd waarin alle verenigingen en tevens de gemeente vertegenwoordigd waren.
Met deze voorwaarden gingen de besturen akkoord, in de loop van het jaar 1956 werden bij notaris Dijkstra in Ter Apel, de statuten opgemaakt.

Het te vormen bestuur
De diverse verenigingen werden in de gelegenheid gesteld een afgevaardigde te benoemen in het te vormen bestuur, met het benoemen van een afgevaardigde van de gemeente had men nog wat moeite, maar met de medewerking van toenmalig burgemeester Waalkens (die Harpel welgezind was) werd overeengekomen dat het hoofd van de school in Harpel namens de gemeente bestuurslid werd.

Subsidiegevers
Nu kon het werk beginnen, allereerst werden de subsidiegevers benaderd, deze kwamen in het kort hierop neer:

Opening Buurthuis 1958

De bouw
Daarna kon de bouw worden aanbesteed, deze werd aan de firma Huisman uit Onstwedde gegund, onder architectuur van Dhr. Spanninga van Ter Apel. De firma Huisman leverde de materialen tegen inkoopsprijs, een feit dat zeker het vermelden waard is!
Februari 1958 werd met de bouw begonnen, in de zomer van dat jaar werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen, en in december van hetzelfde jaar officieel geopend.

Verbouwingen
Door verandere wet- en regelgeving, en de veranderende eisen/wensen van de gebruikers, is het buurthuis in de loop der jaren verschillende keren aangepast.
In 1981 vond een ingrijpende verbouwing plaats waarbij de hal, een nieuwe toiletgroep en een berging werd gerealiseerd.

Buurthuis 2005

Heden

Beheer
Stichting Buurthuis Harpel heeft het beheer over het gebouw.

Exlpoitatie
Plaatselijk Belang Harpel heeft een mondelinge overeenkomst met de beheerder over het onderhoud, schoonmaken van het dorpshuis en de verzorging van de consumpties.
De zaalhuur vormt de bron van inkomsten voor de exploitatie.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Harpel stelt het prijsbeleid van de zaalhuur en de consumpties vast.

Toekomst

Activiteiten
Het behouden en uitbreiden van de functies en activiteiten die op dit ogenblik in het dorpshuis worden uitgevoerd.

Subsidie

Oranjefonds

Stichting Buurthuis Harpel ontvangt € 11.180 van het Oranje Fonds voor Toplocatie in Actie.
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam 'Toplocaties in actie' benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsruimtes uit het hele land. De vraag was: kom met een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te maken. Stichting Buurthuis uit Harpel deed mee en ontvangt € 11.180 van het Oranje Fonds voor een nieuwe keuken.
2 maart 2010.

Adres

Harpelerweg 37, 9541 TP Harpel

Reserveren

Voor reserveren van het buurthuis kunt u contact opnemen met de beheerder van het buurthuis, mevrouw G. Rakers telefoon 0599 31 31 23 e-mail

© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer - Nonix