Nieuws

Nieuwsitem aanmelden voor deze pagina.

Brand aan de Weenderstraat
WEENDE - Zaterdagmiddag was er een grote brand bij een bedrijf aan de Weenderstraat.
De enorme rookwolken trokken westwaarts en waren in de wijde omgeving zichtbaar.
De stormachtige oostenwind wakkerde de brand aan.
Brand aan de Weenderstraat
De brandweerkorpsen van Vlagtwedde en Stadskanaal deden wat ze konden, maar er was weinig meer te redden.
Geplaatst: 17-03-2018 om 17:15
Alle lichten op groen voor bouw Zonnepark
(Persbericht PowerField Nederland 9-2-2018)
Vandaag heeft de rechtbank Groningen besloten dat Powerfield mag starten met de bouw van het zonnepark Vlagtwedde. Er was één bezwaar tegen de bouw ingediend maar de rechter heeft geconcludeerd dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is. Eerder al kreeg Powerfield van het RVO de toezegging van de SDE subsidie voor dit zonnepark en Powerfield had de 126 ha grond medio januari al aangekocht. Symen Jellema, directeur Powerfield: 'We zijn blij dat nog dit jaar gestart kan worden met de bouw van dit park. Nederland heeft een enorme opgave om duurzamere energiebronnen te vinden en te benutten. Gas en fossiele brandstoffen zijn echt verleden tijd, daarvan zijn gelukkig steeds meer mensen doordrongen. Elke stap daarbij is essentieel.'

Door de uitspraak van de rechter en de positieve SDE beschikking kan Powerfield dit voorjaar aanvangen met de bouw van het zonnepark. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanplanten van de blauwe bessenstruiken op het terrein die onderdeel uitmaken van de landschappelijke inpassing. Eenmaal volgroeid zorgt dit voor 20 FTE werkgelegenheid door het plukken van de bessen en het onderhouden van de bessenstruiken. Powerfield zit momenteel in de afrondende fase van de financiering van het project. Naar verwachting zal het zonnepark eind 2019 operationeel zijn en jaarlijks even veel stroom produceren als het verbruik van bijna 30.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Energietransitie in Nederland
Powerfield realiseert grootschalige zonneparken in Nederland en wil hiermee een bijdrage leveren aan de klimaat en energie doelen. Momenteel is nog geen 6 % van de energie die wij gebruiken duurzaam opgewekt. Na Luxemburg is het percentage duurzaam opgewekte energie in Nederland het laagst van de 28 EU landen. Met het zonnepark in Vlagtwedde, dat tevens op dit moment de grootste is van West-Europa, wordt er een belangrijke stap in de energietransitie gezet.

Werkgelegenheid en scholing
Naast het behalen van de klimaat en energiedoelen streeft Powerfield er ook naar om werkgelegenheid in de regio te creëren en te behouden. Eén van deze initiatieven is het assembleren van zonnepanelen in een eigen zonnepanelenfabriek. Deze zonnepanelenfabriek staat gepland in de provincie Groningen en zal met een 150FTE een belangrijke input zijn voor de werkgelegenheid van de regio. Daarnaast onderzoekt Powerfield samen met het Noorderpoort college de mogelijkheid om een aparte opleiding te creëren voor solar engineers, zodat de bouw en het onderhoud van zonneparken door lokale partijen gedaan kan worden.

Geplaatst: 10-02-2018 om 12:58
Breuk waterleiding
HARPEL - De combinatie storm en vastgegroeide boomwortels werd de waterleiding bij de splitsing Harpelerweg/Z.Buurkeweg donderdag noodlottig.
Medewerkers van het Waterbedrijf Groningen repareerden de ontstane breuk vakkundig. Een gedeelte van ons dorp was enige uren verstoken van stromend water, maar rond 18.30 uur waren de problemen weer verholpen.
Breuk waterleiding 1 Breuk waterleiding 2 Breuk waterleiding 3 Breuk waterleiding 4 Breuk waterleiding 5
Foto's Jan Velthuis
Geplaatst: 06-10-2017 om 09:19
Storing openbare verlichting
HARPEL - Was het u ook opgevallen dat de straatverlichting al maanden niet meer werkte? Vandaag is Enexis bezig de storing op te lossen. Uw redacteur ging even vragen 'Waarom nu pas?'. Enexis kreeg de storingsmelding pas op 6 september binnen, zij zijn er dus vlot mee aan de slag gegaan. Blijkbaar niemand die aan de bel trok bij de gemeente...

Enexis reparatie straatverlichting

Geplaatst: 07-09-2017 om 10:48
Postbus terug
HARPEL - Na bijna tien maanden zonder brievenbus, is vanmorgen weer een postbus geplaatst in het centrum van Harpel.
Brievenbus teruggeplaatst
Foto: Ronald Koskamp.
Geplaatst: 23-08-2017 om 11:26
Nieuwe bestemming De Rots
HARPEL - Vanmorgen was de officiële opening van de woonvorm De Spinberg in de voormalige school van Harpel.
Onder grote publieke belangstelling, werd na toespraken van Hendrik Klasens, provinciaal gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder van de gemeente Vlagtwedde Seine Lok, de openingshandeling verricht.
De families Klasens en van der Heide runnen de woonvorm voor mensen met een beperking.
De bewoners hebben hun eigen appartement, van alle gemakken voorzien, waar ze onder begeleiding wonen.
zie de foto's
Geplaatst: 24-06-2017 om 13:48
Lief en leed
HARPEL - Vanuit "lief en leed" bezoeken we nieuwe inwoners, gaan we op kraam- en ziekenbezoek. Om deze bezoeken uit te kunnen voeren, zijn we ook afhankelijk van informatie van de inwoners van Harpel en Blekslage.
Ben je op de hoogte van "lief of leed" in onze buurt, informeer dan één van de bestuursleden of maak gebruik van de link via "plaatselijk-belang".

Bestuur Plaatselijk Belang Harpel

Geplaatst: 08-06-2017 om 11:55
Nieuwe Slijtlaag Molenkanpweg
HARPEL - 30 mei is er een nieuwe slijtlaag op de Molenkampweg aangebracht in het kader van asfaltonderhoud. Greta Sagel maakte deze foto's.
Nieuwe slijtlaag foto 1 Nieuwe slijtlaag foto 2 Nieuwe slijtlaag foto 3 Nieuwe slijtlaag foto 4 Nieuwe slijtlaag foto 5 Nieuwe slijtlaag foto 6 Nieuwe slijtlaag foto 7
Geplaatst: 02-06-2017 om 12:00
Brand in compostbak
HARPEL - Achter een woning aan de Harpelerweg ontstond een brandje in een compostbak.
De brandweer van Vlagtwedde doofde het vuur snel, de schade bleef beperkt.
Geplaatst: 21-04-2017 om 22:55
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
HARPEL - Maandagavond was er de jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang Harpel.
Het aantal aanwezigen was groot, waarschijnlijk mede door wat er na de pauze op de agenda stond.
De gebruikelijke agendapunten werden afgehandeld, dit gaf bij de leden en belangstellenden geen aanleiding tot discussie. De vereniging doet het ook in financieel opzicht nog steeds goed.
Na de pauze kwamen de heren Ben Olde Agterhuis (voorzitter) en Henk Kwak (penningmeester) van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal aan het woord. Zij brachten de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken betreffende de aanleg van glasvezelkabel.
Kort samengevat, de doelgroep in het gebied Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde omvat circa 3500 potentiële aansluitingen. Zodra de helft daarvan te kennen heeft gegeven daadwerkelijk aangesloten te willen worden, zal er met de aanleg worden begonnen.
De aanleg zal worden gedaan door het bedrijf Mabin, zij zorgen voor het glasvezel netwerk, waarop dan verschillende providers hun diensten kunnen aanbieden. Zoals het nu lijkt zullen dat in eerste instantie drie zijn, waarschijnlijk later meer.
De kosten van een aansluiting bedragen € 1815,- , dit bedrag kan in één keer worden voldaan, maar kan ook in maandelijkse termijnen met een lange looptijd worden voldaan.
Het abonnement voor telefoon, televisie en internet, zal, inclusief voornoemde maandelijkse termijnen, circa € 75,- per maand gaan bedragen.
Nadere informatie zal nog volgen, ook voor wat betreft de providers die hun diensten via dit netwerk gaan leveren.
Geplaatst: 21-02-2017 om 19:55

Nieuwsarchiefpagina's

2016 2015 2014
Vierde kwart 2013 Derde kwart 2013 Tweede kwart 2013 Eerste kwart 2013
Vierde kwart 2012 Derde kwart 2012 Tweede kwart 2012 Eerste kwart 2012
Vierde kwart 2011 Derde kwart 2011 Tweede kwart 2011 Eerste kwart 2011
Vierde kwart 2010 Derde kwart 2010 Tweede kwart 2010 Eerste kwart 2010
Vierde kwart 2009 Derde kwart 2009 Tweede kwart 2009 Eerste kwart 2009
Vierde kwart 2008 Derde kwart 2008 Tweede kwart 2008 Eerste kwart 2008
Vierde kwart 2007 Derde kwart 2007 Tweede kwart 2007 Eerste kwart 2007
Vierde kwart 2006 Derde kwart 2006 Tweede kwart 2006 Eerste kwart 2006
Vierde kwart 2005 Derde kwart 2005 Tweede kwart 2005 Eerste kwart 2005
Tweede helft 2004 Tweede kwart 2004 Eerste kwart 2004
Vierde kwart 2003 Derde kwart 2003 Tweede kwart 2003 Eerste kwart 2003
Nieuws uit 2002


© Harpel.nl - Sitemap - Disclaimer